/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/02/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: nu ska jag åka och hämta ut ett paket :D12:16
FlygisoftPhilip5: Jag lär nog köra med triggern ändå, känns bökigare att ändra via kameran12:22
FlygisoftPhilip5: Vad ska du hämta för något?12:22
maxjezyFlygisoft, hur går det med din nya D7100?19:36
Philip5Flygisoft: jo du slipper ju gå in i menyer med triggern19:44
Philip5Flygisoft: hämtade ett linsskydd till rolleiflexen19:44
maxjezyPhilip5, har du framkallat någon film?19:54
Philip5jupp19:58
maxjezyfrån rolleiflex?20:11
Philip5jopp20:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!