/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/02/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4"?spørgsmål" nogen herinde der har erfaring med Fedora 20?13:04
Ubuntubruger0"?spørgsmål"14:06
Ubuntubruger0"?spørgsmål"hvad ubuntu skal jeg vælg til min pc14:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!