/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/02/#ubuntu-no.txt

Aeyounhttp://www.hardware.no/artikler/tre-ganger-sa-mange-nordmenn-bruker-na-linux/16139912:31
Malinux_hm, det er jo gøy, men bruker linux. Hva menes med at de bruker linux?12:49
AeyounMalinux_: en nettleser som har User-Agent Linux (som ikke er android, Playstation, etc) har besøkt sider som bruker statcounter.com sin besøksanalyse.12:53
AeyounSå endten har Linux blitt mer populært, eller så er nordmenn på Linux usedvanlig ofte innom gigaom.com.12:54
AeyounDet påpeks nå at det kan være Elkjøp sin skyld. De selger Chromebooks om dagen. De ville telt for Linux. :-912:54
Mathiaslurer på hvor mange som er på ubuntu.com, hihi12:54
AeyounMathias: http://builtwith.com/ubuntu.com — de bruker ikke statcounter12:54
Malinux_Aeyoun: skjønner12:55
Aeyounhttp://builtwith.com/gigaom.com12:55
=== skandix is now known as GeneralSkandix
=== GeneralSkandix is now known as General_Skandix
AeyounChrome OS telles separat, så ikke deres skyld heller.13:42
RoyKAeyoun: lurer på hva aftenposten/dagbla'/vg/adressa/etc har for slags statistikker...13:48
AeyounRoyK: redpro har vel statestikk for alle sammen? (er det ikke de som hoster for schibsted og amedia?)13:51
Aeyoun*redpill13:51
RoyKlinpill har sikkert det, ja ;)13:55
RoyKvet ikke hvor mye de hoster, men de kjører jo varnish for de fleste, og det gjør jo jobben grei13:55
AeyounVarnish vill se alle requests og dermed alle user-agents.13:59
AeyounThe holy grail må være aggregat-dataene til Google Analytics. DE sitter på de reelle tallene.13:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!