/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/02/#ubuntu-vn.txt

=== OfficeCrab is now known as DOfficeCrab
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== redlotus is now known as redlotus|afk
=== CoconutCrab is now known as OfficeCrab
vubuntor270Ai giúp em với. Máy em mới xuất hiện accout mới là Guest Session, em không xóa được. vào system setting thì không thấy guest nay. Xin chỉ giúp em cách xoa08:13
favadi.g disable guest sesion ubuntu08:19
SuperLuserv2favadi: http://askubuntu.com/questions/451526/removing-guest-session-at-login-in-ubuntu-14-0408:19
favadivubuntor270, mới xuất hiện?08:19
favaditrước đó nó không có?08:19
vubuntor270Dạ08:22
vubuntor270Em là người mới nên nhờ anh chị hướng dẫn kỹ một chút08:22
favadivubuntor270, vậy tại sao bạn cần disable guest session?08:25
vubuntor270Em muốn chỉ sử dụng 1 user thôi: với quyền ad08:25
vubuntor270Hiện có 2 user" Cuong và guest sesion08:26
favadivubuntor270, vậy bạn cứ dùng user Cuong thôi, còn guest session thì kệ nó08:29
favadi:D08:29
favadivubuntor270, còn trong hướng dẫn thì bạn không hiểu chỗ nào?08:30
vubuntor270Dạ em đang làm quen sử dụng. nên cần tháo gở mấy thứ cơ bản này08:32
vubuntor270Em dùng lệnh : sudo userdel Guest Session08:33
favadivubuntor270, bạn thấy ai hướng dẫn dùng command trên?08:33
vubuntor270Nó hiện thế này: Options:   -f, --force                   force removal of files,                                 even if not owned by user   -h, --help                    display this help message and exit   -r, --remove                  remove home directory and mail spool   -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into   -Z, --selinux-user            remove any SELinux user mapping for the user08:33
vubuntor270dạ em tìm trên web thôi08:34
favadivubuntor270, thế bạn có hiểu nó có nghĩa gì không?08:34
vubuntor270em nghĩ đó là del accout Guest08:35
favadilời khuyên: đừng đoán, đừng nghĩ khi gõ dòng nào bắt đầu bằng sudo08:35
favadivubuntor270, khi nào bạn biết chắc thì hãy gõ sudo08:36
vubuntor270Vâng cảm ơn anh, chị đã nhiệt tình trả lời08:36
vubuntor270Thực sự gặp nhiều khó khăn cho người mới với HĐH này, vì khi cài xong HĐH cần cài nhiều ứng dụng đi kèm để phục vụ công việc08:39
redlotusHDH khac khong phai cai ung dung phuc vu cong viec? :v08:39
vubuntor270Nhưng khi cài thêm một số ứng dụng bắt buộc phải biết lệnh08:40
redlotusDo la do ban tu lam kho minh thoi, co software center de lam gi -_-.08:41
vubuntor270Chạy file deb có center hổ trợ, nhưng một số đuôi khác lại không được phải không anh, chị?08:42
Stanley00redlotus: e hèm, sn không gõ tiếng việt được à? =]]08:43
redlotusStanley00: chuyen qua chuyen lai ibus no teo, buc minh tat mia no di roi anh =]].08:43
redlotusP/s I am a nutshell :v08:44
Stanley00redlotus: hmm... support bên này thì nên mở lên đi, /me cũng phải mở ibus để nhắc nhở này ;)08:44
vubuntor270Quan trọng là bạn redlotus đã nhiệt tình trả lời, dấu má không quan trọng08:44
redlotusStanley00: ok, use english right now :v.08:46
vubuntor270Xin anh chị chỉ giúp cách tiếp cận ban đầu cho những người mới như em với08:46
redlotusFirst rule, do not type any command that you do not know what it do exactly.08:48
* Stanley00 tưởng first rule là : quên quách window và cách làm việc trên window chứ nhỉ? :P08:49
redlotusZero rule, back to windoze :v08:49
redlotusplus dont try to fsck yourself by using linux :v08:49
Stanley00redlotus: +1 =]]08:50
vubuntor270Em đang dùng ubuntu theo cách hiểu của windows, nó giúp em cài được hệ điều hành, một số ứng dụng và unikey. Em ghõ tiếng việt khong dấu 2 ngày nay08:50
vubuntor270Hôm qua mới cài được unikey.08:50
Stanley00unikey hay ibus-unikey?08:51
redlotusSecond rule, use Software Center to install everything you need, It have friendly UI.08:51
vubuntor270x unikey08:51
Stanley00OK, đó là lý do có cái rule đầu tiên của /me, you're doing it wrong!08:52
vubuntor270Nếu nhìn giao diện và đọc lỏm bỏm tiếng anh cũng cài được sơ sơ. Nhưng nếu đưa vào sử dụng thì rất khó vì em làm dịch vj photo và in ấn08:53
redlotusForget windoze please, Linux is not windoze.08:53
vubuntor270rất nhiều phần mềm em phải sử dụng để khách vào có thể mở và in được08:53
vubuntor270và kết nối nhiều thiết bị đi kèm như máy in, scan, máy in khổ lớn08:54
Stanley00vubuntor270: nói thật là tới đây thì tôi thấy là bạn nên theo rule zero bên trên. Dùng ubuntu làm gì cho khổ bản thân?08:54
redlotusStanley00: take that case, I fly away :D.08:55
vubuntor270Dạ em vẫn dùng win tại cửa hàng08:55
vubuntor270Em muốn học hỏi thêm08:55
vubuntor270và có giải pháp cho vấn đề virus vì tiệm photo anh biết rồi08:55
vubuntor270rất nhiều usb và virus độc08:56
OfficeCrabvi dút08:56
vubuntor270Xin đừng cười người mới, em tủi thân08:58
vubuntor270Xin cảm ơn anh chị đã trả lời. Xin chào và chúc vui vẻ.08:59
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor457alo10:02
Stanley00yes?10:03
=== OfficeCrab is now known as CoconutCrab
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== CoconutCrab is now known as Crabbie
=== _Tux_ is now known as TheDeoNao
=== Crabbie is now known as WeirdCrabbie

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!