/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/03/#ubuntu-se.txt

ScreedoGod morgon i kanalen06:02
andolmorgens06:04
realubotGod morgon. Ni tillönskas en god dag.06:06
Barretjo06:36
delhagemorrn06:37
realubotOm jag säger Codecademy. Vad säger ni då?06:59
realubotBarre: I dag är en annan dag än igår. Det var detta som Christer Björkman försökte få oss att förstå 1992: https://www.youtube.com/watch?v=AV7h5DB5fzg&t=1m38s07:03
realubotKoncentrera dig på texten och försök bortse från vikingaskeppet som någon nordman har glömt kvar i bakgrunden på scenen.07:04
realubotDet skulle inte förvåna mig om i övermorgon också är en annan dag än igår men det säger inte Björman någonting om.07:06
larsemilbamsefar: du sa powerdns som hidden master och sen två namnservrar som körde bind.07:08
larsemilbamsefar: varför vill man att dekör bind och inte powerdns? me likes powerdns07:08
bamsefarlarsemil: Ptja, det funkar bra. :)07:13
Barrehar för mig att jag läst att bind är enklare att köra i chrooted jail. Men det kanske inte är sant längre...07:15
andollarsemil: Utan att gå in på PowerDNS vs. BIND så tycker jag i alla fall att det är lönt att överväga en hidden master när man börjar spela DNSSEC.07:23
larsemilandol: att vi ska eller inte ska ha en hidden master?07:24
andollarsemil: Att ni ska ha en hidden master, givet att maskinen i övrigt är meningsfullt avskild.07:25
andolRåkar det däremot vara samma server som även agerar webbserver är det ju mindre poäng med det hela.07:25
larsemilvi ska ha en hidden master.07:25
larsemilden agerar bara hidden dns master och ldap master.07:25
andolVerkar vettigt.07:26
CoffeFick ett tips här igår.. om en produkt för kunna labba virtuellt med cisco .. tror de var du bamsefarm..  kan jag få länken igen ? tack :)07:32
bamsefargns3 heter det.07:33
andolCoffe: För framtida bruk finns ju även http://irclogs.ubuntu.com/...07:33
Coffebamsefar: tack .. andol tack07:36
HeManHaloj!08:23
realubotJag funderar på hur Facebooks annonseringssystem fungerar. Går det att begränsa annonsvisningen ända ner på individnivå? Kan jag köpa en annons som bara visas för t.ex. 10 utvalda profiler på Facebook?10:46
christofferrealubot, nope. Det är de vanliga kriterierna kön, ålder, plats, språk osv. ...men om det är en liten by så borde det gå ;)11:06
christofferhar inte köpt själv men varit med i diskussioner där andra skulle betala för det.11:07
christofferså är tyvärr inte förstahands information om du är ute efter det11:07
realubotchristoffer: Tack. Jag hade hoppats att det hade gått att copy&paste:a en lista med URLs till profiler och så får bara de personerna se annonsen.11:18
Coffebamsefar: om du vill jobba med även switchar .. hur gör du då ?11:20
bamsefarCoffe: Köper switchar.11:20
Coffebamsefar:  lite jobbigt ha med + laptop om man vill labba på tåget11:20
Barrebah! Ethernet switching är ju bara plug & play.. i med TP kablar och köra? ;P11:22
andolCoffe: Äh, klart du ska roa dina medresenärer med lite byggövningar :)11:24
markusdbx ser framför mig en tågresenär med ett rack switchar och en tjutande ups. =)11:24
* andol ska strax till att labba lite med InfiBand, så snart han den där HeMan har pratat färdigt i mobilen.11:27
andolInfiniBand11:27
Coffedetta kan bli spännande.. haha måste hitta cisco os som motsvarar de vi har .. å de finns mängder av olika.. haha11:28
andolMöjligheterna är oändliga, eller nåt :)11:28
markusdbxInfiniband är ju helt klart ett kostnadseffektivt alternativ idag med tanke på vad korten kostar på ebay.11:33
larsemilbamsefar: hur pushar du ut zonechanges från powerdnsmaster till bindslavarna?11:36
bamsefarlarsemil: Med magi och klister.11:36
andolbamsefar: Perl alltså? :)11:39
bamsefarandol: Watman?11:47
bamsefarMen ja. :D11:47
Barreandol: hahaha11:49
Philip5larsemil: har du märkt av trojanen jag la in i paket då? ;)11:53
Philip5keylogger och vnc rakt av11:53
realubotandol: Fungerar inte din dator när HeMan pratar i mobilen?11:53
larsemilPhilip5: mmm11:58
Philip5:P11:58
* einand svär lite över osx som fick honom att förlora ca 220.000 bilder, ~500GB data11:59
larsemilphotorec?11:59
einandlarsemil: fungerar inte på en raid5a11:59
Philip5lite kul open source-projekt där de virtuellt skapar vardagen i first person shooter-perspektiv :)  https://www.youtube.com/watch?v=RgBeRP4dUGo11:59
Philip5undrar hur det är att gå och handla på ica med den där12:00
Barreeinand: ouch!12:00
einandBarre: osx fungerar så att när man kopierar en map med samma namn, så "mergar" den inte, utan skriva över12:01
* Coffe kommer bli gråhårig på gns3 innan jag fattar det :)12:01
einandså jag hade en mapp som hete 2012, med 5 filer i, kopiera in den i en mapp med 220.000 filer,12:01
einanddå försvann alla 220.000 filer12:02
einandHur korkat betende är inte det12:02
larsemilborde väl kunna köra photorec på raid5ans enhet lika väl som något annat?12:02
einandnej12:02
larsemilär raid5 intakt så borde du väl kunna skrapa den monterade disken ?12:03
einandeftersom filsystemet ligger på en raid12:03
larsemilhar du provat? jag tror det går.12:03
larsemilblockdevice som blockdevice12:04
einanddärimot, så skall jag testa mounta raiden som en iscusi disk i kväll, och få direktaccess till filsystemet och testa om det fungerar då, och även se om jag kan återställa "flaggan" som markera filerna som raderade12:04
einandjag photorec så får jag bara tillgång till "raiden" den ligger som ett lager mellan12:04
einandsamt att datan kan vara utsprid över flera diskar12:05
einanddärför fungerar inte photorec12:05
larsemilokej. jag har gjort det på en raid1 nämligen.12:05
einandja, raid1 går det utmärkt på12:05
larsemildå körde jag photorec på /dev/md012:05
larsemilom du ansluter diskarna via JBOD och kör photorec mot dem en och en borde du kunna återställa en hel del data också12:08
einanddär kommer problem 2 in, jag har inte någon maskin att sätta in dom, utan bara en arm baserad nas12:09
einandsom jag är väldig begränsad i vad jag kan göra12:09
Barreeller köra en image copy till en fil och sen köra photorec mot imagefilen12:10
einandfunderade på det, men har inte flera hundra terabyte att kopiera till12:10
Barreta lite i taget då =)12:13
Barrefrågan är hur mycket bilderna är värda att rädda. Vill man inte så är det ju ingen idé att försöka rädda dem, har man inte tid, lust eller råd så är det också skäl att låta bli12:14
einandBarre: gör ett försök, med att mounta filsystemet, och se om jag kan återställa flaggan som talar om att de är radera, mer än så har jag inte tid att lägga ner12:15
einandhttp://superuser.com/questions/117621/how-to-merge-and-not-replace-folders-when-copying-on-the-mac12:15
markusdbxeinand: det där att mac os x har sina egenheter är sjukt störande. Håller på att överge plattformen helt för t.ex. webbutveckling.12:16
larsemilmarkusdbx: för webbutveckling är linux med en virtuell windows för photoshop outstanding.12:16
markusdbxsen när man lärt sig saker så kommer apple och ändrar allt.12:16
larsemilmarkusdbx: sen kör man alla projekt i vagrant12:16
markusdbxlarsemil: +1 på den12:16
larsemilmarkusdbx: då kan man utveckla oavsett plattform om man behöver jobba med andra.12:17
einandsjälv bytte jag till osx för det, eller tja gått över nästan enbart till video och photo nu12:17
Coffephotoshop ? hmpppf12:17
einandCoffe: photoshop har tyvär lite magi som ingen annan har ännu12:17
markusdbxlarsemil: jag har helt fastnat för tiling window managers, kör i3 nu. I mac os x är det verkligen inte trevligt att ha 40 terminaler uppe12:17
einandsedan handlar det om hela workflowet12:17
Coffeeinand bara jag som itne är skillad nog för behöva det12:17
einandför enskild rederingen fungerar många andra program bra12:17
larsemilCoffe: well gimp är helt värdelöst i jämförelse. :)12:18
Coffelarsemil: som sagt ni harnog större behov än va jag har.12:18
einandsynd bara att folket på adobe inte var lika duktiga på programmering som att spruta ur sig coola funktioner12:18
markusdbxlarsemil: ja absolut, man kör ju devservers som virtuella maskiner. Kör dock kvm nu istället för vagrant, men tror att vagrant har fått kvm stöd, som jag inte hunnit prova.12:18
markusdbxkvm är oerhört mycket snabbare än virtualbox12:18
larsemiljag kör virtualbox. duger bra.12:19
einandphotoshop är värdelöst att använda i en virtuellmaskin12:19
Coffelarsemil:  btw .. proxmox har snart ipv6 stöd12:19
markusdbxlarsemil: jag tycker det är segt.12:19
larsemilmarkusdbx: eftersom man utvecklar lokalt och bara visar sidan i vagrant så går det bra12:19
markusdbxlarsemil: men beror på vad man utvecklar i.12:19
markusdbxlarsemil: jag kör mest drupal och php, och drupal är rätt krävande, så då ger kvm lite mer prestanda12:19
larsemilmarkusdbx: ah okej. mest wordpress eller eget här12:20
einanden annan nackdel med linux, är att det är svårt, om inte omöjligt att få det att visa rätt färger12:20
markusdbxah wordpress är snabbt, då funkar det.12:20
larsemilmarkusdbx: vagrant + grunt12:20
larsemil= happy developer12:20
einandtex, nvidia drivarna för linux klarar inte ens av att visa alla färger12:20
markusdbxlarsemil: absolut.12:20
larsemilmarkusdbx: och sen less. <312:20
markusdbxlarsemil: sass är mer najs12:20
larsemilnjae. kör mycket bootstrap och det är less i grunden så det har blivit det. är lite hugget som stucket imo12:21
andoleinand: Och med *alla* färger menar du? :)12:21
markusdbxsass + compass + livereload på 4skärmar med alla browsers samtidigt för frontend12:21
larsemilmarkusdbx: kan göra samma sak med grunt. :)12:21
Barrefast å andra sidan, linux mergar folder copies så man kan visa sina bilder....   sorry... to soon?12:22
markusdbxlarsemil: ah ska kika på.12:22
larsemilHAHAHAHAHAHA!12:22
einandandol: Att nvidia "avrundar" sina färger, samt kapat färgspektrat, om vi tex tar det i rgb, så klarar nvidia bara av att visa färger mellan (13-237, 13-237, 13-237)12:22
einandfärgerna utanför detta avrundas allt till 100% svart respektive 0% svart12:22
einandwindows, gör exakt likadant, fast där kan man iaf med ett litet registerhack tvinga fram 0-25512:23
larsemilså du menar att det inte är någon skillnad på rgb(0,0,0) och rgb(12,12,12) på min skärm?12:23
* realubot svär över att einand inte har säkerhetskopior på sina bilder.12:23
larsemil+112:23
einandrealubot: är för dyrt att göra säkerhetskopia på idagsläget ca 270TB data12:24
einandjag är ändå bara en glad amatör12:24
larsemileinand: HURRA! nvidia har fixxat buggen! det är skillnad på 12,12,12 och 0,0,0!12:25
markusdbxlarsemil: något jag annars stör mig mycket på är alla guider där ute för wordpress, drupal magento osv osv, som vill att folk ska installera mamp, wamp, och all möjlig skit, snacka om att göra en björntjänst för nybörjare.12:25
einandlarsemil: det är ingen bugg12:25
einandoch nej, den är inte lagad12:25
larsemileinand: då har jag patchat den på min skärm. för när jag lägger två rutor bredvid varandra så är det skillnad12:25
einandlarsemil: och du kör hårdvaruavkodad video på dessa rutor?12:26
realuboteinand: Jo. Läste hur det gick till nu. Att det var en mapp. Du kan ju inte veta vilken mapp du kommer att skriva över och ha säkrhetskopia på.12:26
einandsamt kör över dvi/hdmi, över vga gör den rätt12:26
larsemildvi!12:26
realuboteinand: Vad vi lär oss av detta är att man ska inte ha mer data än man har möjlighet att säkerhetskopiera.12:27
realubotTa bra bilder istället för många.12:28
Barrehahah realubot...12:28
einandrealubot: kanske tar många bra bilder ;)12:29
larsemilvar det något annat skräp på disken eller har photorec bara bilder att leta?12:30
realuboteinand: Det låter osannolikt att alla bilder är jämnbra. Du måste kunna gallra ut dina 1 % bästa bilder. Släng resten. Om du har siktat tillräckligt bra med kameran så räcker de 1 % för att du ska bli ihågkommen som världshistoriens bästa fotograf.12:30
einandrealubot: kanske jag redan gör12:31
einandför övrigt så är största delen idag video, och då är det 25-120 bilder per sekund12:31
einandhar för mig det ligger på ca 40-80GB data per inspelad timme12:32
* realubot letar efter einand i index i en bok om världshistoriens bästa fotografer.12:32
einandsedan så när du gör redering, så blir det lätt 2-4x så mycket12:32
Barresd-kort är inte så vansinnigt dyra, spar dessa och använd som "backup", inte säkert men bättre än ingenting12:32
einandBarre: 270Terrabyte på sdkort blir nog dyrt ;)12:33
realubotVideo är väl ett utmärkt ex. på onödigt många bilder?12:33
Barreja, om informationen på dem inte har något värde, men varför ta backup på nått som saknar värde?12:33
realubotVarför säga någonting med 1 000 bilder om du kan säga samma sak med en riktigt, riktigt bra bild?12:33
einandallting går att diskutera, och försvara. Ja, jag håller med om att det är rejält korkat att inte ha backup12:34
einandmen så länge det är på amatörnivå, inte ger mig några inkomster, så lär jag inte ha råd med bättre heller12:34
einandvill inte lägga hela lönen varje månad på disk12:34
realuboteinand: Vi förstår einand. Vi är inte så dumma i huvudet som vi ser ut.12:34
Barreför att insta understryka hur korkat det är av ett operativsystem att radera målkatalogen istället för att merga12:34
einandBarre: det håller jag med om rejält12:35
einandoch som sagt, i min riskanalys så bedömde jag att det räcker med att skydda mina filer mot hårdvarufel.12:35
markusdbxtror macen har gjort så sen tidernas begynnelse, så dom har nog moddat standard *nix till nåt sämre pga det.12:35
einanddet är ju inte *nix delen som gör det, utan deras "filhanterare", hade jag använt mv, eller rsync så hade problemet inte vart sådant12:36
Barremen, det är "by design" och det ligger på användarens ansvar att förstå och lära sig hur ens OS fungerar.. cli ftw!12:36
einandBarre: japp, är igentligen inget annat än mitt egna fel, som förutsatte en funktion12:36
realuboteinand: Jag tycker att du ska sluta att umgås med det där operativsystemet om det är så elakt mot dig.12:36
einanddock, så raderades filerna över cifs/samba, så är övertygad om att om jag hittar ett trevligt program som kan flagga om filerna så kommer de tillbaka12:37
einandstängde av diskarna så fort upptäckte misstaget, så inga, till väldigt få bytes kan blivit överskrivna12:37
realuboteinand: Ja. Du skulle gjort ett "stresstest" av filhanteraren på betydelselösa filer innan du slog på stort på din riktiga mapp.12:37
larsemileinand: dela upp dina 270tb på två pooler och kör mirroring mellan dem. Då har du någon sorts failsafe iaf.12:38
larsemilutan att behöva köpa mer disk12:38
einandlarsemil: fast det förutsätter ju att har dubbla datamängden12:38
larsemileller rensar hälften12:38
larsemilhälften > 0 :)12:39
einandlarsemil: det var väl det osx ville hjälpa mig med ;)12:39
realubotDet här är ett mycket bra ex. på Einsteins citat: "Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."12:39
Barreeinand: vad är det för filsystem på nas:En?12:40
realubotOm einand ska få tillbaka sina filer så måste han tänka helt nytt jämfört med hur han gjorde när han skrev över dem.12:40
markusdbxeinand: ah, hajjade inte, filhanteraren har funkat så sedan hedenhös i mac os x ja.12:40
einandBarre: ext4 tror jag12:40
markusdbxoch i mac os12:40
Barreeinand: http://blog.bisect.de/2011/08/how-to-undelete-files-from-ext3ext4.html12:40
larsemilfinns ju extundelete då12:40
einandBarre: inte kollat så mycket, gjort misstaget att köpa en propiritär maskin, som visserligen lirar linux12:40
realubotJag tror att det finns ett utrymme för att åstadkomma någonting riktigt stort här om ni bara tänker rätt.12:41
Barrelarsemil: det var en sådan blogpost jag länkade till :)12:41
larsemilBarre: great minds etc etc12:41
larsemilde få högskolepoäng jag har handlar ju faktiskt om att hitta data på diskar.12:41
realuboteinand: Jag kan trösta dig med att du kommer att få ett lika bra liv även utan dina 500GB bilder.12:41
* Barre hade ändå kört dd till en fil och kört photorec på den. Lite i taget....12:42
einandklart jag kommer få, kommer bara svära en del12:42
oGGeinand: funkar inte kanelbulle+z för att ångra det du gjorde? (jag kan inte osx alls).12:42
realubotPrecis. Tryck på Ångra. Problem solved.12:43
einandoGG: jodå, om det inte vart för två saker 1. För stod datamängd, 2. Fungerar inte när man skriver över filer12:43
realubotJag tycker att det här med stor datamängd kommer tillbaka hela tiden. Det verkar vara en flaskhals.12:44
oGGeinand: okaj.12:44
BarreoGG: @=kanelbulle, OSX proparitära knapp=kringla12:45
oGGBarre: okaj12:45
einandknappen är förstås inte propartiär12:45
einandexakt samma signal som "windows knappen"12:45
BarreoGG: du måste lära dig dina kaffebrödsnamngivna knappar12:45
realubotHaha12:45
einandsamt är svenska "Sevärdighets teknket"12:45
realubotDet hade varit något om Apple hade haft en enda proprietär knapp på tangentbordet.12:45
einandsvårt att se att dom kan skydda den på något sätt12:45
oGGja säger jämt alfakrull, men de kanske är norska12:45
realubotSOm har en avgörande betydelse för operativsystemet. Det kallar jag inlåsning.12:46
Barreeinand: I double dare you att tillverka en komeriell produkt med "kringlan" utan att bli stämd av apple :P12:46
einandså vi har kanelbullar och kringlor i sverige12:46
einandBarre: logitec gör, fast de kanske licensierat den ;)12:46
realuboteinand: Varför använder du OSX ö.h.t?12:47
Barreförmodligen12:47
einandrealubot: för det är en bästa komrpomissen mellan *nix och windows jag kan hitta12:47
Barrerealubot: för att det är såååå mycket bättre än windows och gigantiskt mycket bättre än linux (bortsätt att det raderar data d.v.s.)12:47
einandNu är väl inget os "bäst" eller bättre.12:48
einandberor på vad man gör12:48
degnoch på vad OSet körs på12:49
degnmacbook är ju oslagbar12:49
degnspeciellt trackpaden12:49
einandmen osx har fördelar när det kommer till extrem lowlatency och hårvarunära funktioner som video rederingen (och musik, dock aldrig gjort det själv)12:49
einandoch sedan att de extrem satsat på energispargrejer12:50
einandtex jag får vid "normalt" användade ut 10-12 timmar på min laptop12:50
einandoch då har den ändå bara ett 48watts bateri12:50
realubotVarför renderar du video?12:50
einandrealubot: det är mitt jobb12:51
einandeller del av mitt jobb12:51
einandsedan filmar jag privat12:51
realubotJag har växt ifrån laptops. Jag håller mig till stationära datorer och använder numera endast bärbara datorer i undantagsfall.12:51
einandjag har använt laptop sedan 1999, och övervägde ett tag att sluta, men ångra mig12:51
realubotJag får vi normalt användande ut 24 h/dygn av min stationära dator.12:51
realubot*vid12:52
einandrealubot: även när du inte är hemma?12:52
realuboteinand: Då använder jag smartphone eller ingen dator alls.12:52
realuboteinand: Och om jag skulle vara borta alltför länge så får jag se till att ha en stationär dator där jag är.12:53
einandfungerar kanske för dig, men jag behöver lite mera beräkningskaft än så12:53
realubotJag har tröttnat på de bärbara datorernas lilla skärm, oergonomiska tangentbord, mousepad, m.m.12:53
realuboteinand: Jag förstår inte varför du måste ha mycket beräkningskraft när du är ute på vift.12:54
realubotVad är det som gör att du måste ha hög beräkningskraft när du är på stan eller sitter på bussen?12:55
realubotVarför fungerar det inte att utföra beräkningarna remote?12:55
einandjodå, göra beräkningar remote provade jag ett tag, tills jag insåg att det är på tok för mycket data som måste överföras och skapar löjligt höga fördröjningar12:56
einandBarre: för övrigt så lagrar man inte data på SD kort, utan stoppar in en "sata" ssd disk12:56
einandär för dyrt med sd kort12:56
einanddirekt i kameran12:56
Barres/man/jag/12:57
einandhttp://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagiccinemacamera/12:57
Barreå fan.. kewlt.. spar SSD-disken då.. samma tillvägagångssätt, annat media12:57
einandBarre: som sagt, en kostnadsfråga12:57
einanddock övervägt tanken12:57
Barresjukt cool kamera..12:58
realubotDet blir ingen bärbar dator för mig annat än en surfplatta/smartphone som högst temporär lösning.12:58
einandräkna fel, är 85GB per timma13:00
einandhttp://cl.ly/WNZP13:00
markusdbxdom där blackmagic är grymma. Jag skulle inte önska vara den som nyss köpt en RED.13:00
markusdbxöverhuvudtaget tufft i videobranschen att verkligen använda sina grejjer innan dom inte längre går att ta betalt för.13:01
Barrevad skall du ha så bra färgåterbildning till när du filmar så gråa gubbar einand ? ;P13:02
einandmarkusdbx: ännu coolare är att det går att sätta canon objektiv på den13:02
markusdbxblackmagic är grymma som företag, bara slaktar hela branschen. Videomixer för hd, 7000 =)13:03
einandBarre: i detta fallet, så måste jag erkänna att det inte är jag som filmat, utan är en fil jag "lånade" på jobbet just nu13:03
Barre:) jag skojade ju bara..13:03
realubotVideomixer?13:04
realubotJag trodde mixer var någonting man hade i köket.13:04
markusdbxja blackmagic säljer videomixers samt matrix switchar och annat för c:a 10% av priset var innan på liknande saker.13:04
einandmarkusdbx: inte bara det, oftast är det kvalitets grejer också13:05
realubotJa. Det var en grå gubbe. Säg till honom att bli lite mer färgstark.13:05
realubotUrsäkta! Hallå! Kan du prata liiite högre och gärna se lite mer färgstark ut också?13:06
einandstörsta anledningen till varför han är grå, är nog pga att den filmen inte är färgkorrigerad13:06
realubotDu är lite diffus i konturerna vilket gör att du smälter in i bakgrunden.13:06
realubotmarkusdbx: Oj. Det där blackmagic verkar vara någon ruskig teknik på spåren.13:08
markusdbxrealubot: nja, dom är bara bra på att designa chip, och faktiskt få ut produkter.13:09
realubotHur kan de hålla så långa priser?13:09
realubotVad är hemligheten?13:09
realubot*låga13:10
einandrealubot: de har inte en stor logotyp att underhålla13:11
realubotÄsch. Det där räcker inte som förklaring.13:11
einanddu vet färgen till Nikon och Canons kamror kostar väldigt mycket13:11
realubotVarför kom ingen på Klarna innan Klarna kom på Klarna? Det är ju en jättesmart och jättenkel idé. But why did it took so long.13:15
realubotSveriges mest kända fotograf heter Bingo Rimér.13:16
einandrealubot: de flesta personer vill av någon anledning vara ärliga13:16
realuboteinand: Är inte Klarna ärliga?13:17
einandrealubot: nej, de tjänar sina pengar på falska, olaglig eller felaktiga fakturor13:18
Barrerealubot: http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_of_Columbus13:18
einandhur tror du annars att de kan ge bort en tjänst "gratis"13:18
Barremyt eller inte, men allt är enkelt när någon redan gjort det, innan dess är det svårare13:18
realubotBarre: Den där historien har jag faktiskt hört i skolan. +1 för Björklund. Hur han fick ägget att stå genom att knacka det.13:19
einandeller tung lager salt13:20
realuboteinand: Jag utgår från att de tar betalt av butikerna som använder tjänsten. Typ 1 procent per transaktion eller något.13:20
realubot1 promille13:20
einandrealubot: nix, butiken får det gratis, de tjänar pengar på att ta betalt av butiken kunder13:20
realubotJaha. Så de tjänar pengarna på betalningspåminnelser och likande eller vad?13:21
einandom du googlar lite, så ser du att det är otroligt vanligt att de "inte skickar ut faktorna" och sedan skickar det till sitt egna inkassobolag (samma företag, annat namn)13:21
einanddär de lägger på flera hundra extra13:21
einandhänder också att de skickar ut helt felaktiga fakturor13:21
einandsom i mitt fall13:21
einandjag fick fakturor på saker jag inte beställt13:21
einandde skrev inte ens på fakturorna, eller kunde specifiera vad det var (olagligt)13:22
einandde hotade med kf, fast jag bestrid fakturan (dubbelt upp olagligt, då en bestiden faktura inte får gå till kf)13:22
realubotHm. Det kanske förklarar varför morsan hade massa strul med att få fakuror från Klarna. Hon fick efterlysa dem typ.13:22
realubotJag tyckte det var slarvigt av dem men det kanske inte var slarv när allt kommer omkring.13:23
einandrealubot: googla på klarna omdömme13:24
einandså ser du13:24
realubotMm, läste lite nu.13:25
realubotPrincipen är egentligen väldigt enkel. Så få mellanhänder som möjligt.13:25
realubotD.v.s. betala direkt via internetbank.13:25
einandprincipen är enkel köp kunder av företag och sedan blås de köpta kunderna13:26
realubotJag menar den princip man själv ska försöka följa i livet.13:26
einandfungerar till viss del, dell körde så länge tills de fick ge upp ;)13:26
realubotDärför är streamad TV direkt från bolaget bättre än TV via internetleverantören.13:27
einandvet faktiskt inte13:27
einandkrävs flera avtal13:27
realubotJo.13:27
realubotDet är sant.13:27
realubotMen jag har bara råd med ett så det är inget problem. :)13:27
einandom jag köper via tex internetleverantör så kan denna boundla flera avtal13:27
einandoch ge ett bättre pris13:27
realubotJa. Sant. Mellanhänder kan ha betydelse för paketeringene.13:28
einandrealubot: tänk på att klarna och segoria är exakt samma företag13:29
realubotDet är därför folk handlar mjölk i butiken istället för direkt av bonden.13:29
realuboteinand: Det förvånar mig inte.13:29
realubotMen det är inte bara cyniskt. Det är ganska vettigt också.13:30
* realubot funderar på att köpa sig en näve rollspelstärningar.13:32
realubotBara för att liksom.13:33
einandrealubot: låter vettig faktiskt13:34
realubotAtt köpa rollspelstärningar?13:34
einandja13:35
realubotDet är ingen baggis att köpa rollspelstärningar nuförtiden. När man var yngre fick man nöja sig med de tärnignar som följde med seplen och med tiden de som fanns på Tradition. Nu finns det så många olika sorters tärnignar att man blir yr av att bara utforska sortimentet.13:39
realubotMen jag vet vad jag söker. Det underlättar ...13:39
realubotLustigt egentligen. Att det går att spåra tärningar tillbaka i tiden så långt.13:40
einandnä, sedan vill man ha välballanserade tärningar, tex sådana utan hål i sig13:40
realubot"Tärningar tillverkade av djurben från omkring 3000 år före vår tideräkning har hittats i vissa delar av Pakistan och Iran.[1] Tärningsspel var populärt bland antikens romare och det finns även tecken på att tärningar manipulerades."13:41
realuboteinand: Ja. Man vill ju helst att tärningarna ska vara testade så det följer slumpen.13:42
einandom det gått att fuska, har människan alltid fuskat13:42
einandnu existerar inte slumpen13:42
realubotDe borde testa tärningar som Ikea testar köksluckor. Har en maskin som öppnar och stänger om och om igen. En tärningsmaskin. Vilken developer blir först med att utveckla en tärningstestningsmaskin?13:43
realuboteinand: En tärning är hur som helst omöjlig att förutsäga vid ett tärningsslag.13:43
einandnej13:44
realubotOm man inte kastar tärningen på ett fuskigt sätt.13:44
realubotVad då nej?13:44
einandom du säger så, så känner du bra inte till alla variablar13:44
realubotOm jag slår en T6:a så kan väl inte du veta vad jag kommer att få för värde?13:44
einandmen allting är bara en enda lång kedje reaktion från när det första som någonsin hänt hände13:44
einanddärför existerar inte slump13:44
realuboteinand: Okej. Det tror jag på. Att om man känner till alla variabler, utgågnshastighet, luftmotstånd, kastbana e.t.c.13:45
realubotJag tror också att slumpen är ett påhitt för att förklara det som ser ut att ske utan någon förklaring. Men jag är inte säker på att t.ex. fysikerna håller med.13:45
einandslumpen är bara ett annat ord för att vi inte känner till alla varialbar ännu13:46
realubotMöjligt.13:46
* realubot funderar på om det finns några riktigt roliga tärningsspel som använder T6-T100.13:48
einandrealubot: du kan komma till mig och spela munchin13:48
realubotYatzy är ju känt men det är konstigt att det inte finns mängder med jätteroliga tärningsspel. Man har ju spelat tärning sedan 3 000 f.Kr. minst.13:48
einandfinns väl flera dusin tärningspel?13:49
einandsärskilt innom casino världen13:49
realubotDet är en vit fläck för mig.13:49
realubotDe flesta jag känner till använder T6.13:49
einandaha, du menar så13:50
realubotJag menar ett spel som innehåller mer tärningsvariation.13:50
einandjo är T6 på de flesta faktiskt13:50
einandtror dock det är lättast att tillverka13:50
einandeller var13:50
realubotJa. Förr. Men sedan 1950-talet tycker man inte det.13:50
realubotRomarna hade säkert svårt att snida till en T20:a särkilt om de skulle erövra världen samtidigt.13:51
einandnä,13:51
einandär väl igentligen bara rollspels världen som använder annat än t613:51
realubotFör mig är tärningar en stor del av rollspelen. Lika självklart som rollformulär typ.13:52
einandabsolut13:52
realubotDet är det jag tycker är lite konstigt. Att alla tärnignar är så ovanliga inom allt utom rollspel.13:52
realubotKan det ligga i fantasilösheten med själva tärningsslagandet. Att spelen oftast bara bygger på att slå högst? D.v.s. om båda slår mot varandra så fyller inte mer än en tärningstyp någon funktion?13:54
realubotI ett rollspel så slår du kanske mot en tabell där T6 ger för för litet utfallsrum.13:55
einandingen aning13:56
realubotHm, Munchin. Never heard of.13:59
markusdbxhar det hemma, inte hunnit spela, bra skit?13:59
realubotSteve Jackson Games. Det är ett RPG-företag.14:00
einandDet är ett rollspel utan rollspels momentet14:00
einandasroligt14:00
realubot"Microsoft har gått med i organisationen Allseen Alliance som har för avsikt att skapa en öppen plattform för sakernas internet.14:03
realubot"14:04
realuboteinand: Jag förstår inte riktigt hur Munchin fungerar. Är det som själva dungeon crawl-biten i RPG?14:05
einandrealubot: sakernas internet?14:05
markusdbxeinand: ah då blir det att prova på semestern14:07
realuboteinand: Internet of Things.14:07
realuboteinand: Har du inte hört talas om Internet of Things?14:07
realuboteinand: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things14:08
einandmarkusdbx: kom förbi mig så spelar vi14:08
realuboteinand: Munchin ser lite barnsligt ut.14:14
realubotVarför kan de inte göra ett mörkt sådant här spel.14:14
realubothttps://en.wikipedia.org/wiki/Munchkin_%28card_game%2914:16
realubotHumorous.14:17
* realubot don't like humorous.14:17
realubotHahaha14:44
realubotDet här är ju ett brädspel för er: http://www.c-jump.com/index.html14:44
realubotOch det här: http://eu.cpuwarsthegame.com/14:45
peyamHEj Fastar ni?16:04
montecfelDet absolut sista man vill hålla på med är väl att programmera?18:06
montecfelAnnat än som ett nödvändigt ont.18:06
delhage18:06
larsemil+1 delhage18:44
delhagelarsemil: vad har jag nu gjort?18:45
delhagelarsemil: +118:45
delhageaha18:45
larsemildelhage: har väl fått någon bil stulen igen kanske.18:45
* delhage <- slow18:45
delhagevar inte min bil18:45
larsemil:)18:45
delhagejag har aldrig ägt nån18:45
larsemilALLTID när man bokar delhage för en föreläsning så blir bilen han ska åka i stulen.18:45
delhage*ALLTID*18:46
delhage:)18:46
delhagejag har haft en hel del med openshift att göra lately så har du nåt nytt möte på gång så...18:46
montecfelFöreläsning?20:00
montecfelOm vadå?20:00
delhageopenshift20:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!