/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/09/#ubuntu-fi.txt

sippiswin 2106:37
MikaelaMiksiköhän nm-applet ei salli minun muokata verkkoyhteyksiä, mutta jos suoritan "nm-connection-editor" suoraan minä saan tehdä verkkoyhteyksille mitä haluan? Lubuntu 14.04.10:42
MirvMikaela: oiskohan jokin Lubuntusta puuttuva polkit-integraatio tms?12:04
MikaelaEi aavistustakaan.12:05
Mirvtai se tapa jolla nm-applet käynnistetään, käynnistätkö sen itse?12:05
Mikaelagnome-session-properties listaa nm-applet:in.12:06
Mirvse varmaan dbusitse kysele esim. lupia muuttaa verkkoyhteyksiä (jotka yleensä tallennetaan järjestelmänlaajuisesti)12:06
=== nm0i_ is now known as nm0i
=== Iltsu` is now known as Iltsu
=== HeikkilaM is now known as Heikkila
=== psychici1t is now known as psychicist

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!