/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/09/#ubuntu-nl.txt

pds_hello \o/08:28
pds_iemand hier die verstand heeft van kickstart files etc08:29
trijntjehey pds_, wat wil je precies weten?08:48
pds_TFTP time out dunno waarom09:13
pds_krijg PXE-E32 TFTP open timeout09:21
pds_tijdens pxe09:21
pds_de service is echter running op de pxe server09:21
trijntjeik snap er niks van eerlijk gezegd. Welk programma draai je, wat probeer je te doen, waar gaat het fout, wat is de exacte foutmelding?09:33
trijntjeen wat heeft dit met kickstart files te maken?09:33
jpjacobsHallo allemaal!09:40
jpjacobsKan een root partitie die bij booten op read-only wordt gezet nog iets anders betekenen dan een bijna-dode harde schijf?09:41
jpjacobsEn, hiermee verwant, kan ik mijn root partitie clonen naar een niet identieke (maar toch voldoende grote) harde schijf?09:42
lordievaderjpjacobs: Zolang deze evengroot dan wel groter is, ja.09:42
lordievaderpds_: Firewall?09:42
jpjacobslordievader: hoe zou je dat dan aanpakken?09:43
jpjacobsIk bedoel, welke tool? partimage?09:43
lordievaderjpjacobs: dd09:43
jpjacobsen hoe krijg je partitie table dan in orde?09:43
lordievaderjpjacobs: dd+pv09:43
jpjacobspv?09:43
lordievaderjpjacobs: Lees de man page van dd, dd is een byte-copy tool.09:44
jpjacobsJa, dd ken ik wel09:44
pds_sorry voor het wachten ....09:45
pds_kwas bezig met van alles en nog wat09:45
pds_bon ik probeer een ubuntu server 14.04 LTS te pxe booten van een 12.04 LTS desktop (gebruikt maken van deze tutorial http://digitalsanctum.com/2013/03/22/how-to-setup-a-pxe-server-on-ubuntu/)09:46
pds_het probleem is dat de TFTP niet wilt meewerken krijg timeouts09:46
pds_tijden het pxe booten van de client09:46
lordievaderpds_: Heb je naar je firewall gekeken?09:48
pds_pj@pj-virtual-pxe:/var/log/nginx$ iptables -F FATAL: Error inserting ip_tables (/lib/modules/3.11.0-15-generic/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko): Operation not permitted iptables v1.4.12: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?) Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.09:49
pds_sudo apt-get install linux-image-$(uname -r) Reading package lists... Done Building dependency tree        Reading state information... Done linux-image-3.11.0-15-generic is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.09:52
lordievaderpds_: netstat en nmap kun je beter gebruiken. En voor het pasten van terminal output hebben we http://paste.ubuntu.com/09:53
jpjacobslordievader: zit ik juist als ik zeg dat ik met partimage de partitie kan backuppen, op de nieuwe schijf een nieuwe partitie van de juiste grootte aanmaken, en daarnaar restoren?09:57
lordievaderjpjacobs: Ik ken partimage niet.09:57
jpjacobsok stel dat ik met dd een image maak, dan gaat dat op, niet?09:58
pds_nog steeds die verrekte TFTP09:59
jpjacobsok, ik zie wel10:11
lordievaderjpjacobs: Ja, dd is een byte copy tool.10:22
=== Mickeytje is now known as Maikel
trijntjejpjacobs: ik zou daar clonezilla voor gebruiken, dd checkt niet op read/write fouten10:33
trijntjeen clonezilla kent partities, dus die kopiereert vrije ruimte niet mee, waardoor de images kleiner zijn10:35
pds_nog steeds TFTP problemen11:40
jpjacobstrijntje: ondertussen een ddrescue kopie aan het trekken12:08
jpjacobsMijn home map is nog gelukt met rsync, en nu toch al half mijn mijn systeem partitie zonder fouten gerecupereerd12:09
lordievaderpds_: Heb je al naar je firewall gekeken?12:22
trijntjejpjacobs: heb je de smart data van de schijf al uitgelezen? Wellicht was alleen het bestandsysteem corrupt geraakt na een crash/power-out en is er met de fysieke schijf niks mis12:29
lordievaderNiks mis met een backup ;)12:30
pds_yup staat volledige opengeblazen12:34
lordievaderpds_: Daar is je client het mee eens?12:36
pds_niet direct wat hij heeft geen zin om te connecteren met de TFTP12:44
lordievaderpds_: Ik doelde op nmap, zoals ik al eerder zei.12:51
pds_lordie welke param wil je12:53
lordievaderpds_: Ik zou kijken of je client ziet of de udp poort van je tftpd openstaat en of er iets luisterd op die poort.12:58
pds_iets in de naard van netstat -an | fgrep -w 6912:59
lordievaderpds_: Nee, netstat laat alleen processen zien die naar een poort luisteren. Of een client dit vanaf buiten kan zien is heel iets anders. Lees de man page van nmap eens door.13:00
jpjacobstrijntje: well, er zijn nu blijkbaar een paar Currently Pending Sectors13:28
jpjacobsHeb gelezen dat dit gewoonlijk geen goed teken is > niet recupereerbare bad blocks ...13:28
lordievaderNope dat is niet heel goed, helemaal niet als dat nummertje omhoog gaat.13:31
lordievaderMaargoed voor non-critical data kan de disk nog prima gebruikt worden.13:31
jpjacobsIk loop liever geen risico .. en 't is mijn werk pc, dus men baas betaalt me wel een nieuwe schijf ...13:33
lordievaderDat zeg ik non-critical ;)13:34
jpjacobs:D13:37
jpjacobsIk haat flaky hardware ...13:37
jpjacobspff de boel boot al terug ..13:54
jpjacobsdas al iets13:54
lordievaderHallo o/15:30
=== psychici1t is now known as psychicist
AlexPortablehoi20:47
AlexPortableiemand hier? :D20:47
lordievadero/20:47
AlexPortablehoe disable ik grafische dingen in 14.0420:47
AlexPortablebij 10.04 zat het in dat menu van bureaubladachtergrond aanpassen20:47
AlexPortableen wat is het commando voor uitvoeren?20:50
lordievaderAlexPortable: Wat bedoel je met uitvoeren?20:51
AlexPortablein 10.04 kon je alt+f2 drukken20:52
AlexPortablehttp://www.liberiangeek.net/wp-content/uploads/2010/05/upgrade_8_04to_10_04.png20:52
AlexPortablein 14.04 is dit weg20:52
lordievaderAlexPortable: Doet de dash dat niet?20:53
AlexPortableik heb geen dash20:54
AlexPortablezit in fallback mode van gnome20:54
lordievaderPff, ik ken Unity al niet, laat staan de fallback mode van gnome.20:55
trijntjeAlexPortable: welke versie van ubuntu gebruik je?21:35
trijntjeals je unity niet wilt gebruiken kan je beter naar xubuntu of lubuntu overstappen, volgens mij is fallback gnome niet zo stabiel en wordt die niet meer onderhouden21:36
AlexPortable14.0421:57
AlexPortablexubuntu en lubuntu missen te veel functies21:57
AlexPortableGNOME Flashback heet het21:57
lordievaderMissen functies? Wat voor functies doel je hier op?22:01
AlexPortablenotificaties die er niet zijn22:02
AlexPortableuitvoeren bijv met alt f222:02
AlexPortableweet niet meer precies welke, tijdje geleden dat ik lxde en xfce geinstalleerd heb gehad22:02
AlexPortablescreenshot meteen opslaan22:02
AlexPortable10.04 was perfect22:02
AlexPortablealleen support is opgehouden geloof ik22:02
trijntjeja, al twee jaar ;)22:04
lordievaderCore wordt nog gesupport (eventjes).22:04
AlexPortable10.04 was LTS22:05
AlexPortableohja 3 jaar was het22:05
AlexPortable1 jaar dus22:06
AlexPortableal 1 jaar*22:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!