/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/11/#ubuntu-se.txt

BarreAmoz: får samma resultat med /mailadmin och /mailadmin/ (förutom att jag får "not found när jag försöker ansuta till /mailadmin istälet för /mailadmin/ :))06:37
andolBarre: Jomentitta, det var /mailadmin vs. /mailadmin/ som gav mig den där trasiga redirectien. Hursom nu när jag ser /mailadmin/ så gissar jag att ditt problem är att du har saker förankrat med absolut filsökväg i stil med "/sitestatic/"06:47
andolBarre: Pröva att istället köra med "../../sitestatic/", eller vad nu rätt mängd blir.06:48
Barrejo, men se där... det upptäckte jag inte.. (tack Amoz :))06:54
Barremen andol, nu fröstår jag inte vad du säger..06:55
andolBarre: Tja, när du väl har kommit fram till lösningen så kan vi ju låtsas att det var precis så jag menade :-)10:44
andolBarre: Fast det jag menar är att problemet skulle kunna ligga i att du i <img src="..."> etc har url:er som pekar mot /sitestatic/, och där toppnivån / då inte täcks utav proxy-regeln, då proxy-regeln först matshar mot /mailadmin/...10:47
Amozför att få HTML-koden att matchas om så måste man väl använda HTMLURLMap om jag läser tutorialen rätt10:52
Amozså att relativa länkar till bilder etc. skrivs om10:52
andolAmoz: Har för mig att ifall man har tillräckligt relativa länkar så borde det gå utan dylika omskrivningar. Däremot kan det mycket väl vara så att den lättaste lösningen i Barres fall blir just att låta Apache skriva om HTML:en.10:53
Amozandol, oj, nu menar jag nog absoluta10:55
Amozdvs src="/bla"10:55
Amozeftersom de kommer starta på domän.tld/här10:55
Amozoch då breakar man väl proxyn, i och med att den måste ha ett path-prefix i URLen10:55
andolAmoz: Jo, så handlar väl mest om hurtillvida Barre vill göra dem mer relativa direkt i källan eller ifall han hellre låter Apache skriva om HTML:en vid proxy-ögonblicket.10:57
andolFast framförallt är jag övertygad om att allt skulle gå mycket bättre ifall Barre använde Emacs.10:57
Amozdu menar att han ska koda om själva webkoden i mailadmin?10:58
andolJag menar att det kan vara ett alternativ, helt beroende på hur kodbasen ser ut.10:59
realubotHur går det?11:19
einand_bra11:30
realuboteinand_: Skönt att höra. Jag var lite orolig där ett tag.11:31
einand_http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11256893.ab11:31
realuboteinand_: Tack. Vet du om det fungerar i Ubuntu också?11:33
einand_realubot: prova11:33
realuboteinand_: Det är för svårt för mig. Bäst jag låter bli att prova.11:33
einand_realubot: nä, tänk om du gör fel, och får en grön bakgrund.11:34
realuboteinand_: Precis. Det vill jag inte vara med om. Särskilt inte om jag inte vet hur man byter tillbaka.11:35
realuboteinand_: Är det du som har beställt det här värmen?11:35
einand_realubot: hatar värmen, så nä11:35
* realubot stoppar ner huvudet i toaletten och spolar för att svalka sig.11:36
einand_hade vart vettigare med att tipsa om typ PSR.exe eller nått11:36
realuboteinand_: PSR.exe låter på tok för avancerat.11:38
einand_realubot: kör det tryck på record, skriv in mail adressen och vänta på svar11:39
realuboteinand_: Det är för varmt för det. Min hjärna befinner sig i idle nu.11:40
einand_ok11:40
realubotÄr det aircondition som gäller eller hur blir man kvitt den här värmen?11:41
realuboteinand_: Hur uthärdar du värmen?11:46
einand_realubot: sitter inne med AC11:57
Amozrealubot, har hört att man kan kyla sig genom att lägga sig i frysdisken på ICA annars13:12
Amozhar ÄNTLIGEN fått igång MIPS-översättaren så pass bra att jag kan börja köra simplare kod från den. yay!13:14
=== andyland_ is now known as andyland
=== Frippe_ is now known as Frippe
BarreAmoz, andol: tackar för stödet, jag kollar vidare med de ledtrådar ni gett.. Jag är övertygad om att jag löser detta, förr eller senare (förmodligen senare :)). Hur som helst, jag har börjat förstå hur detta fungerar och det är mycket p.g.a. er hjälp.... kudos till er. Jag återkopplar med hur det löser sig (mer troligt med fler frågor, men ändå...)18:55
=== Linda^_ is now known as Linda^

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!