/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/14/#ubuntu-pl.txt

jacekowskiBlessJah: upgrade zimbry robie do 8.503:42
=== StackPro- is now known as StackProphet
Waspermam przykladowo /usr/local/lib/jakasapka, jak zrobic, zeby mozna ja bylo odpalic w terminalu po  prostu jakasapka, bez sciezki?13:50
xaxes`PATH13:52
=== gjm_ is now known as zibi

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!