/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/14/#ubuntu-se.txt

peyamHej03:20
andolbamsefar: Åhh, nytt jobb? :)04:48
Screedogod morgon i kanalen06:48
bamsefarandol: Oh yes07:17
andolbamsefar: Känns bra antar jag? :) Mer renodlat pysslande med nätverk?07:23
bamsefarandol: Jepp, ska bli kul! :)07:25
andolgött mos07:27
larsemilbamsefar: oh! får man fråga vart?07:34
bamsefarlarsemil: Det får man.07:36
larsemilbamsefar: vart då?07:36
larsemil:)07:36
bamsefarlarsemil: Har du inte mig på Linkedin?07:38
larsemillinkedin. det sociala nätverket man aldrig loggar in på07:39
bamsefar:P07:39
bamsefarlarsemil: Jag ska börja på GleSYS.07:41
andolbamsefar: Ah, inte börjat-börjat än alltså?07:46
larsemilbamsefar: vad roligt!07:46
* andol senarelägger välkomst-DDoS:en :P07:46
bamsefarandol: Nix, inte än.07:47
bamsefarandol: Har fyra dagar kvar på Headweb.07:47
bamsefarlarsemil: Yep, kom och köp colo!07:47
larsemilbamsefar: njae.07:48
bamsefarlarsemil: Alla behöver ha burkar i huvudstaden!07:48
andollarsemil: Ähh, klart du ska ta och hyra in dig någonstans där du inte begränsad utav att enbart vara uppkopplad mot Legacy-Internet!07:49
bamsefarPrecis07:49
bamsefarVi har fett med v6!07:49
larsemiljag tänker att jag väntar till v8. v6 verkar inte slå.07:50
bamsefar:P07:50
andolIPv8, med en adressrymd på 512-bitar? :)07:51
einand_http://cl.ly/WXCm/Screen%20Shot%202014-07-14%20at%2000.44.11.png07:51
einand_skön bugg07:51
bamsefarandol: 1024 bitar!07:51
larsemileinand_: är ju en tidsmaskin07:51
einand_larsemil: ja?07:52
larsemilklart man kan resa til 24.37 då07:52
einand_larsemil: fast tiden existerar inte med vårat mätsystem07:52
larsemilinte än.07:53
=== einand_ is now known as einand
bamsefarlarsemil: Hur går det med din datahall?08:14
larsemilgår finemang.08:14
larsemiljust nu håller ogg på att migrera all data från linux till zfs på freebsd.08:15
bamsefarOkej08:15
bamsefarLäskigt08:15
larsemilmm men blir nog bra08:16
larsemilzfs är fantastiskt08:17
andolJo, och känns nästan som om FreeBSD är den trevligaste plattformen att köra ZFS på idag.08:18
larsemilja absolut08:19
andollarsemil: Därför det landade på FreeBSD, eller fanns det redan en allmän FreeBSD-preferens sedan tidigare?08:19
larsemilolle har kört mycket freebsd hemma. och det har mycket annat bra.08:20
larsemilmen framförallt zfs08:20
andollarsemil: Vart inte lockade utav SmartOS ddå, och därmed fått både ZFS och KVM i samma paket?08:21
* andol roar sig med att måla cykelskjul.08:22
larsemilandol: inget behov alls för kvm på lagringsmiljön08:22
bamsefarlarsemil: Vad kör du för virtualiseringsplatform?08:23
larsemilproxmox08:24
bamsefarOk08:24
larsemilmen vi är inte helt nöjda med det. så vi får se.08:25
ScreedoNi som sysslar med virtuallisering, hur många vm's kan man köra på en raid5? detta är för hemma bruk och inga tunga processer ska köras. Har en tanke på att köra en raid5 på fyrs stycken 1 TB WD entrprise, de är 3GBps hårddiskar. skulle det fungera att köra runt 12 vm's på denna raid5 i ett LUN?08:34
oGGScreedo: lätt, inga problem.-08:35
Screedodet som körs är två windows DC, Pfsense, en w2kr2 med lite små applikationer på, 3 stycken ubuntu server maskiner, en som hostar znc, teamspeak, osv. En som hostar websida.08:36
andolScreedo: Det beror på :) Gör VM:arna något akivt io-tungt, eller ligger de mest och tuggar i CPU och RAM?08:36
ScreedooGG: ok, hade varit nice för då verkar min plan att gå ihop sig.08:36
oGGScreedo: men som sagt. det beror på disk aktivitet. om alla börjar tugga samtidigt kan det bli trångt.08:37
Screedoandol: ligger mest och tuggar cpu och ram, ibland drar man ner något så då blir det lite belastat08:37
Screedojag har en kanske två maskiner som kanske skulle bärja tugga lite och så Pfsense maskinen då.08:37
Screedobörja*08:37
andolScreedo: Däremot skulle jag nog känna mig lite nervös att ha så många ägg i samma korg på en RAID5:a.08:38
Screedomen i stort sett resten av maskinerna ligger bara och tuggar CPU och RAM. då två är DC i min windows domän. en ubuntu server ligger som irc, teamspeak server.08:38
Screedoandol: har fudnerat på det också.08:39
Screedofunderat*08:39
Screedomen (kommer min dåliga erfarenhet in i bilden) om jag istället för att köra rad5 på dessa fyra diskar kör två stycken raid1 och delar upp dem på två LUNs. Då får man låsa ett NIC till varje LUN?08:40
* andol slänger fram Barres http://gargamel.nu/2009/06/varfor-nya-filsystem/, som rätt tydligt förklarar när och hur RAID5 börjar bli vajsigt.08:40
Screedofråga 2: jag har två INtel Gbit NICs idag, hur hade detta fungerat med 100 Mbits kort? har två stycken D-link server kort med fyra NIC på varje liggandes.08:40
Screedotanken är att köra allt detta i min Nas4Free maskin, här kan jag enkelt köra snapshot av alla vm's.08:41
andolScreedo: Annars kan ju även RAID10 vara ett alternativ?08:41
* Screedo läser länken som andol slänge fram :)08:42
Screedoandol: jo, har tänkt på raid 10 också.08:43
Screedoskulle det räcka med att köra LUN på 100 Mbits kort? för hemma bruk.08:44
larsemilmm08:44
Screedosom jag har kollat det nu så drar de vm's som jag provat väldigt lite. men... :d08:44
larsemildet funkar. för hemmabruk08:44
Screedosom jag sa så har jag två stycken D-Link server adapters med 4 NIC på varje liggandes.08:45
Screedomedans det som sitter i idag är intel GBit NIC08:45
Screedomen iofs om jag kör raid10 så räcker det med ett NIC till LUN.08:45
andolScreedo: Tänk även på att när du börjar bygga mer avancerat så får man samtidigt fler saker och gå sönder för en.08:46
Screedojo, så är det.08:46
Screedofördelen med att göra såhär är att jag kör all min lagring under nas4free, skapar jag då ett LUN i min n4f maskin så kan jag enkelt ta snapshots av mina vm's till min raid6 lagring.08:48
Screedosamt att jag kör mina ESXi maskiner tomma på hårddiskar då ESXi körs från USB minnen.08:48
* Screedo har ju iofs ett IBM PRO/1000 GT Dual Port kort liggandes, borde kanske använda det?08:56
Screedoär ett 64 bitars kort08:57
Screedomen fungerar att skänga in den i en PCI slot08:58
Screedoslänga*08:59
Barreett allternativ är att köra dess fyra 1TB diskar som physical devices i en lvm volume group och sen skapa fler olika logiska volymer som har den raid-nivå som behövs, då kan du ha några RAID5 för vissa typer av behov och andra RAID1 för andra typer av behov, från samma fysiska diskar.09:15
Barrelvcreate --type=raid5 -L50GB -i 3 -n r5disk myVolumeGroup  : detta skapar alltså en logisk volym med raid5 (3+1) som heter r5disk ur volymgruppen myVolumeGroup09:17
Barreförlåt, det skall inte vara något = vi type.  alltså : --type raid509:20
larsemilBarre: men då kan man ju bygga ut både volymgruppen och raidvolymerna precis hur man vill sen. Hur vore det!?09:21
Barrelvcreate --type raid10 -L50GB -i 2 -n r10disk myVolumeGroup  : detta skapar alltså en logisk volym med raid10 (2+2) som heter r10disk ur volymgruppen myVolumeGroup som är 50GB stor från samma volymgrupp09:21
Barrelarsemil: ja, du kan utöka volymgruppen och de logiska volymerna percis hur du vill, men om du slänger in ytterligare en disk i volymgruppen så kommer r5disken inte använda den per automatik, den kommer ju fortfarade vara en raid5 (3+1)09:23
BarreScreedo: ^ ett alternativ till (bara för att göra saker och ting krångligare :))09:25
larsemilmen man KAN utöka raiden sen om man vill09:25
ScreedoBarre: till vilken nytta hade detta varit för att skapa ett LUN? är bara tänkt för att hosta mina vm's på.09:26
Barrelarsemil: ja, det är en vanlig logisk volym, lvextend fungerar utmärkt09:26
Screedosnapshots görs till den stora lagringen sedan som det körs raid6 på.09:26
Screedotanken är att få ett så stort LUN som möjligt men givetvis så snabbt och stabilt som möjligt, btw, rolig läsning andol länkade till på din blogg.09:27
BarreScreedo: en logisk volym i en volymgrupp är en LUN09:27
Screedook09:28
Barreeller en blockdevice närmare bestämt (vilken en LUN också är =))09:28
oGGjag är ett LUN09:28
Barredin mamma är en LUN09:28
oGGjag var ett LUN i volymgruppen mamma en gång09:29
larsemiloGG: din mamma!09:29
Barrehahahaha...09:30
Barrewb Amoz09:34
* andol hittade just följande guldkorn i sina loggar...10:23
andol<någon> Barre: du har fan inte alla lun i san:et!10:23
Barreandol: hahahha11:08
Philip5har ni roligt?!?!?!11:17
andolPhilip5: Mest Barre :P11:23
Philip5andol: som vanligt då... bara skratt och lek i Barres värld... aldrig allvar, svett och tårar och hårt arbete11:26
* andol roar sig med att lägga ner oproptionerligt mycket tid på South Poles interna Icinga.11:33
andolSkapar till och med en massa (förhoppningsvis) braig dokumentation.11:34
realubotOm jag säger Carplay. Vad säger ni då?14:04
andolDå säger jag 降低采购成本及供应商谈判技巧.14:07
* realubot antecknar.14:10
AnariethInstämmer till fullo med andol15:30
* realubot antecknar vad som verkar vara en fling mellan Anarieth och andol.15:39
andolrealubot: Anteckna? Är det någon form utav oldschool loggning? :)16:53
softballsHej, jag skulle behöva lite hjälp med att installera en vpn på min ubuntu server och undrar om det är någon som har erfarenhet av det sen tidigare som kanske kunde komma med lite tips17:19
Barreuname -a18:26
David-Anyss på tv "Kobra" SVT24 22:55-23:25. del 1 av 6 om lågbudgetfilmer, hajfilmer, m.m (repris från nov)21:24
David-A(också repris från lör)21:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!