/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/14/#ubuntu-za.txt

Kiloshi bduk and others05:37
bdukMore Kilos  and everyone05:37
nuvolario/ oh hi05:47
Kiloslo nuvolari mazal 05:47
nuvolarihi oom Kilos :)05:47
nuvolarigaan dit goed vanoggend?05:47
Kiloswanner gaan jy kaap toe nuvolari ?05:48
nuvolariek sal einde Augustus hier klaarmaak oom05:48
Kilosja dankie net koud soos gewoonlik05:48
nuvolariso trek die eerste week van September05:48
Kiloshet jy klaar vir onderhoude gegaan?05:48
nuvolariWeet nog net nie of ek Stellenbosh of Slaapstad self toe gaan nie05:48
nuvolarijip, was daar Donderdag en Vrydag05:49
nuvolarimet 'n aanbod teruggekom in Stellenbosh05:49
Kilossjoe. lyk dinge belowend05:49
nuvolarihoop vir nog 1 aanbod05:49
Kilosmooi05:49
nuvolarihoewel al die onderhoude in my opinie suksesvol was05:49
Kilosjy gaan vrek van die koue in daai plek05:49
nuvolarias ek dit wel kry, weet ek nie wie ek gaan kies nie!05:50
Kilospraat met vlieg , hy ken dinge daar05:50
mazalMorning everyone05:50
nuvolarieen is corporate met al die corporate voordele05:50
nuvolaridie ander een is meer informeel, maar meer in die lyn wat ek gedoen het05:50
nuvolarien ek moet self sorg vir die 'voordele' wat ek by die ander plek kry05:51
nuvolariso dit is baie moeilik vir my05:51
Kilosah05:51
nuvolarihi mazal :)05:51
Kiloseks bly vir jou man, jy is baie ongelukkig waar jy nou is05:51
nuvolaridankie oom Kilos 05:52
nuvolarija nee, die vet weet, as ek nou my hare laat terug groei sal ek seker geskok wees :P05:52
nuvolarien AL die plekke waar ek was het 'n konsep van oortyd en vergoeding daarvoor05:52
nuvolarinie net 'n klop op die skouer nie05:52
Kilosmooi05:53
nuvolariheng, ek het hier nie eers 'n klop op die skouer daarvoor gekry nie05:53
Kiloscorporate is gewoonlik minder fisiese werk van jou eie maar meer verontwoordelikheid en stress oor ander mense se nonsens is dit nie?05:57
nuvolariKilos: dit is korrek oom05:59
nuvolarien die plek wat my 'n aanbod gegee het is 'n kredietburo05:59
nuvolariso dit is werk met ander mense se kredietwaardigheid en regstappe06:00
nuvolariso daardie vlak van stres is weer sky-high06:00
Kilossjoe06:00
Kiloswel, sorg net dat dit jou nie hier weghou nie06:01
nuvolariek dink nie dit gaan gebeur nie oom, hulle het almal (al die plekker waar ek interview het) 'n sense of balance06:03
Kilosek hoop so seun06:03
Kilosmorning superfly 06:30
superflymorning Kilos06:30
inetprogood morning06:48
Kiloshi inetpro hows things06:48
Kiloswhy you such a stranger06:48
* inetpro very Happy that Germany is on top of the world again06:48
Kiloshaha thought so06:49
Kiloshi Xethron Spekko 08:21
nuvolari\o/08:25
* nuvolari pees himself08:25
nuvolariok ok, sorry, I'm a bit emotional08:25
nuvolarideal with it08:25
Kilosai! wat nou?08:26
nuvolarigot an offer from where my heart is at08:26
Kiloswhere?08:28
nuvolariin CT08:28
nuvolari:P08:28
Kilosgreat08:28
nuvolariêk gaan nou 'n kaypie word!08:29
Kiloshahaha08:29
nuvolari(lees met aksent)08:29
Kilosdan moet jy leer brei08:29
Kilosniks meer RR nie dit moet daar uit die keel kom08:30
nuvolarimalmusbuggy se boege wat bgei08:30
Kiloshaha08:33
Kilosek kan mooi bgggrrrei08:33
charlgood morning08:44
charlMaaz: coffee on08:44
* Maaz washes some mugs08:44
MaazCoffee's ready for charl!08:48
charlMaaz: thanks08:49
Maazcharl: Sure08:50
ThatGraemeGuymorning peeps09:12
ThatGraemeGuycongrats nuvolari :-)09:12
Kiloshi ThatGraemeGuy 09:16
nuvolarimorning charl, ThatGraemeGuy 09:17
nuvolarithanks ThatGraemeGuy 09:17
Spekkomore Kilos09:38
charlhi nuvolari 09:50
charlls09:51
charlbah sorry wrong window again09:51
Kiloshi charl 09:58
nuvolaricharl: total 009:59
nuvolari:P09:59
mazalBarry found a treasure chest :)10:00
mazalI wonder what mod added that10:01
mazalOom Kilos , what is that site you use to paste pictures ?10:18
Kilospicpaste.com10:19
mazalWil vir oom wys hoe veroder my kasteel10:21
mazalvorder even10:21
mazalhttp://picpaste.com/Mazal_castle-JddNuUUs.jpg10:22
Kilossjoe mazal dit lyk mooi10:59
mazalTa , is nou besig om 'n water voor om te sit10:59
mazalDan gaan ek die binnekant doen11:00
Kilosdaar is so baie goed wat jy nou binne kan doen soos gordyne en blinds en microgolf oond en nog baie meer11:00
Kiloste veel vir my kop11:01
Kilosen die mikrogolf maak lekker skaap en rot tjops hehe11:01
mazallol11:02
=== SubOracle[away] is now known as SubOracle
bdukOom Kilos hoe koop jy jou telkom data?12:30
Kilosr150 op n slag12:31
bdukIsh nie hoeveel nie Hoe???12:32
bdukInternet banking , toonbank ens12:32
Kilossommer by checkers picknpay of pos kantoor12:32
Kilossus kry dit vir my12:32
Kilostoonbank ja12:32
bdukOk dit klink beter, ek het altyd op hulle site gekoop maar daar is iets fout sal mar netnou daar draai12:33
Kilosoh die data self kry ek by https://kya.8ta.com/onnet/public/mobileData?sid=49009315573957553712:34
Kilosdit sien jou sim en jy kan koop en lugtyd intik en so aaan12:34
bdukMy sim is in my router12:41
Kilosit should see it. it sees mine in my modem12:41
tinuvaek koop myne sommer op die FNB internet banking site12:43
bdukDis dieselfde site waar ek koop. Ek kies om met kredietkaart te betaal, dan vra hy die sel nommer en tipe data wat ek wil koop dan moet ek next kies en dan se hy net die webpage is nie beskikbaar nie12:43
Kilosai!12:44
bduktinuva: ek is by absa en daar kan ek net lugtyd of sms bundels koop12:44
bdukLekker aan almal12:48
Kilosjy ook12:48
mazalBye everyone , enjoy your evening12:49
Kilosyou too mazal 12:49
=== SubOracle is now known as SubOracle[away]
Kilosso charl i was right hey15:26
Kiloseish bushtech ask telkom to put a transceiver tower near you so you can dump vodacom15:42
Kilosand gremble too15:42
Kilosgremble, dont grumble just fix it15:43
bushtech_*_ bushtech allergic to telkom15:54
Kilosaw why my 8ta rocks15:54
bushtechdon't even know where the nearest telkom tower is15:55
Kilosthey put thier equipment on the others towers too. i got mtn 8ta and voda here on one15:56
bushtechcan't see them putting up a tower for 5 or 10 people15:56
bushtechnot even telkom's that stupid15:57
Kiloseish you really in the sticks15:57
Kiloshave you looked at their coverage map , maybe you lucky15:58
KilosMaaz, google 8ta coverage15:58
bushtechwill do15:58
MaazKilos: "Coverage - Telkom Mobile" http://www.telkommobile.co.za/coverage/ :: "3G South Africa - Telkom 8ta Coverage Map - 3G HSPA Coverage ..." http://www.3g.co.za/index.php/information/coverage-maps/telkom-8ta-coverage-map :: "Cellular Coverage Map - Telkom Mobile / 8.ta (South Africa)" http://www.coveragemapper.com/map.php?mccmnc=65502 :: "Telkom Mobile Contact15:58
MaazUs - My Telkom Mobile" http://my.8ta.com/mobile-web/ :: "8ta - My Telkom Mobile" https://h…15:58
Squirmgood evening16:25
Kilosohi Squirm  you scarce hey16:27
Squirmbeen in Cpt for the week. got back home this morning16:29
Kilosaha16:29
theblazehenHi all. Anyone mind filling this out? https://docs.google.com/forms/d/1LqwPjgb32p2lhk3a1pIm5XDYVIZo6GRNUgI6u6kA2MY/viewform17:34
theblazehenSurvey thing I need for school for tomorrow17:34
superflytheblazehen: so you come here for your homework, eh? tut tut tut!17:38
superflytheblazehen: I've filled it in17:38
Kiloshahaha17:39
theblazehenty superfly 17:39
theblazehenand yeah :p17:39
theblazehenTeacher said we can't do it night before. Challenge accepted17:39
Kilosrofl17:40
Kiloskids will be kids17:40
theblazehenI once did a project literally 20 minutes before it was due17:40
Kilosyou can see corporal punishment has been banned17:42
theblazehenhaha still got a decent mark :)17:44
charlgood evening17:51
charlhi theblazehen 17:51
charlhi superfly 17:51
superflyhey charl17:51
Kiloshi charl 17:51
Kilosdont cry for me argentina17:53
charlnah i'm happy the germans won i thought they deserved it18:03
charlbut i have to say i was disappointed that they struggled so much18:04
charli expected it to be a breeze for them18:04
charlthat match could have gone either way the way they were playing18:04
Kilosat the start of the cup they said they have a young team still maturing, so no matter how they got there i think they did well18:11
charlyup18:13
charltrue18:13
nuvolaribah! finding residence sucks :-/18:32
nuvolarion the other hand, i'm fortunate to do so18:34
* nuvolari stops complaining18:34
Kiloslol18:35
Kilosmake sure they have good internet nuvolari 18:35
Kilosuncapped adsl or wifi18:35
nuvolarioh gosh ya, that's #118:35
nuvolariI can go without bed and roof, but I needz intawebz!18:36
Kiloslol18:36
Kiloswithout roof youll vrek there18:36
Kilosrain and storms 6 days out of 718:36
nuvolariwithout internet I might as well vrek18:36
ThatGraemeGuy'lo18:37
Kiloshi ThatGraemeGuy 18:37
nuvolarioh hi ThatGraemeGuy 18:37
Kilosi need guidance man18:37
ThatGraemeGuynuvolari: where is the job? what area are you looking at living in?18:37
nuvolariThatGraemeGuy: Claremont18:38
ThatGraemeGuyKilos: ai, the hi-tech mods getting too much for you? :)18:38
nuvolariwell, work is there, I want to stay as close to work as possible18:38
Kilosno they just dont work18:38
ThatGraemeGuynuvolari: ah ok, you should be able to get reasonable accommodations in that area18:38
Kilosmaybe my crafter is sick18:39
ThatGraemeGuyi'm in the northern suburbs, not all that familiar with that side18:39
ThatGraemeGuyKilos: what doesn't work18:39
Kilosplace cast iron ingots same as for a chest18:39
Kilosthen brass ingot in the centre18:40
Kilosshould give machine casing18:40
ThatGraemeGuya chest is made of wood, i don't get what you're saying18:40
Kilosi get no output18:40
ThatGraemeGuyok you want a machine casing18:40
Kilosya18:40
ThatGraemeGuyok18:41
ThatGraemeGuyyou made brass ingots already?18:41
Kilosya18:41
ThatGraemeGuyhow?18:41
nuvolariThatGraemeGuy: what do you actually want to say about N vs. S side? :P18:42
ThatGraemeGuylol18:42
ThatGraemeGuyno, i don't roll like that :P18:42
nuvolariApparently I should be able to get something very close to work18:42
Kilosin crafter silver and copper18:42
Kilosthe crafter does that fine18:43
nuvolarigumtree or olx?18:43
* nuvolari currently browses gumtree18:43
ThatGraemeGuyeither i guess18:44
ThatGraemeGuykilos i see the problem18:44
Kilosyay can we fix it?18:45
ThatGraemeGuythere seem to be 2 different items for "brass ingot" homedecor:brass_ingot and technic:brass_ingot18:45
ThatGraemeGuythe homedecor one is simply made in the crafter18:45
ThatGraemeGuythe technic one is made in an alloy cooker18:45
ThatGraemeGuythat's a bit confusing :-(18:45
Kiloseish you need brick blocks to make that furnace18:46
=== SubOracle[away] is now known as SubOracle
=== SubOracle is now known as SubOracle[away]
Kilosdo you make brick blocks from red clay bricks?18:51
ThatGraemeGuyyes18:52
ThatGraemeGuyah, you're going the same route i am i guess?18:54
ThatGraemeGuytrying to build a coal-fired alloy furnace? :)18:54
Kilosya18:54
ThatGraemeGuyi have lots of brick blocks if you need18:55
Kiloshow did you find that the normal furnace is no good18:55
Kilosive been trying for days18:55
ThatGraemeGuyi read the URL that I told you to look at a hundred times :)18:55
ThatGraemeGuyhttp://technic.kosyak.info/18:55
Kilosi have lots of clay bricks just gotta make blocks somehow18:55
ThatGraemeGuynot very detailed but a bit informative18:56
Kiloseish i have18:56
ThatGraemeGuy4 red clay bricks in the crafter makes a brick block18:56
ThatGraemeGuyonce again, search for "brick" in the craft guide and click on the thing you want to see its recipe18:56
Kilosi did and it shows brick blocks make more other blocks and stuff i dont follow18:57
ThatGraemeGuyclick the alternate button, there's more than 1 way18:59
Kilosnow to make microblocks from then blocks18:59
Kilossigh18:59
ThatGraemeGuynee man18:59
ThatGraemeGuyai18:59
Kilosoh sorry18:59
ThatGraemeGuyi dunno what's wrong now, i have a coal-powered alloy furnace, added silver and copper and coal, nothing happens19:01
Kilosyip same here i even tried lumps in it19:08
Kilosread this http://technic.kosyak.info/19:08
Kilosrofl19:08
Kilosi even made a stereo receiver19:09
Kilosstill gotta find a place for it19:09
Kilosdunno where its gonna find a signal19:10
ThatGraemeGuyoh19:11
KilosThatGraemeGuy, ive nearly rebuilt my place again19:11
ThatGraemeGuyare you trying to alloy copper and silver?19:11
ThatGraemeGuyto make brass?19:11
Kiloswas too crowded with the table in the middle19:11
Kilosyes19:11
ThatGraemeGuythat's why19:12
Kiloswhy?19:12
ThatGraemeGuythe recipe for technic:brass_ingot is 2 copper plus 1 zinc19:12
ThatGraemeGuyeish19:12
Kilosthe recipe said that19:12
Kiloseish19:12
ThatGraemeGuythe homedecor brass_ingot is copper+silver19:13
ThatGraemeGuyconfusing19:13
nuvolarijoh, places aren't that big 19:13
nuvolari40m²19:13
nuvolarion average19:14
ThatGraemeGuythat's a flat surely?19:14
nuvolariyeah19:15
Kiloswell done ThatGraemeGuy got a casing19:16
Kilossee the stuff is involved for me19:17
ThatGraemeGuyit is a complex mod19:17
ThatGraemeGuywhat are you trying to build?19:17
Kilosgrinder19:18
Kilosneed dust to make something19:18
Kilosforgot what19:18
Kilosyay ThatGraemeGuy getting there, got a grinder now19:26
Kilosnow something had to be turned to dust19:27
ThatGraemeGuycool19:27
Kilosi made 2 if you want one19:27
Kilosif we each work out half the stuff we can start a swopshop19:28
Kilosoh ThatGraemeGuy telkom have sent my request for latency speedup to their techie peeps who will contact me within 3 days19:37
=== SubOracle[away] is now known as SubOracle
=== SubOracle is now known as SubOracle[away]
ThatGraemeGuycool19:53
Kilosnight all. sleep tight19:53
ThatGraemeGuyi got a wrench finally, it rocks19:53
Kiloswow thats not fair19:53
Kilosi still need stainless19:54
ThatGraemeGuywhat for?19:54
Kilosoh i dunno19:54
ThatGraemeGuylol19:54
Kilossome iron maybe19:54
Kilosi forget19:54
superflyThatGraemeGuy: what does the wrench do?19:54
Kiloswrench needed stuff which led to other stuff19:55
ThatGraemeGuysuperfly: allows you to place inventory-capable items into your inventory even if they aren't empty19:55
superflyAH19:55
ThatGraemeGuyi.e. pick up a full chest and place it elsewhere19:55
Kiloslike a big bag full of goodies19:55
ThatGraemeGuynow kilos can carry full chests in his bags19:56
Kilosaw i was gonna sleep now i go look wrench again19:56
ThatGraemeGuyhis aim in life seems to be to carry everything he owns all at the same time19:56
ThatGraemeGuylol19:56
Kiloshahaha19:56
ThatGraemeGuyok, night night all19:56
Kilosno wait now19:57
Kiloscarbon steel ThatGraemeGuy 19:58
Kiloshow you make that19:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!