/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/22/#ubuntu-nl.txt

=== Impulse is now known as Guest64130
=== Impulse is now known as Guest69918
=== Impulse is now known as Guest91304
=== Impulse is now known as Guest29428
pdsiemand hier die verstand heeft van boot / login scripts12:49
trijntjestel je vraag, als mensen het antwoord weten reageren ze wel13:09
pdsk ik ben bezig met het opzetten van een zabbix proxy te automatiseren, hiervoor heb ik een pxe boot opgezet van ubuntu server 14.04 LTS met een preseed file voor de config,  en een postint.sh voor ansible te instaleren. Aangezien dit gebeurt op dhcp (packages installeren en de hele rim ram), en een proxy beter statish gebeurt. Ga ik ansible gebruiken op deze config te doen13:12
pdslang verhaal kort: aangezien je geen userinput kan doen in script wanneer je aan het pxebooten bent :( . Ben ik op zoek naar een manier om een script te te laten runnen tijdens de eerst login van de gebruiker.13:13
pdsdie zich daarna verwijderd aangezien het maar een keer moet runnen :)13:13
jpjacobsder was iets om userinput te simuleren in scripts ...13:14
jpjacobsexpect?13:14
pdsmja tijdens pxe e :)13:15
jpjacobsen de eerste login: is dit de eerste login na booten, of de eerste na het aanmaken van de gebruiker?13:17
pdseerst login op ne kersvers systeem13:18
trijntjekan je niet gewoon een script invoegen dat altijd runt maar zichzelf verwijderd?13:26
ivedbgoede middag allen13:45
ivedbis er nog een expert aanwezig hier ondanks het mooie weer?13:46
jpjacobswel, ... expert is redelijk subjectief. Stel je vraag maar, dan zien we wel weer13:47
ivedbik zit nu op de laptop van een vriendin, de mijne wil het niet meer doen zoals het moet13:47
ivedbik werk met ubuntu 10.04 en heb enkele keren moeten rebooten wegens een bios probleem13:47
jpjacobsok13:48
ivedbnu wil ubuntu niet meer deftig opstarten en krijg ik een 'prompt' (initramfs)13:48
ivedbik neem aan dat er een filesystem probleem is13:48
jpjacobsdat klinkt niet goed13:49
jpjacobsal geprobeerd in rescue mode op te starten?13:49
ivedbik krijg geen grub menu bij het opstarten13:49
jpjacobshmm maar initramfs komt als ik me vergis na grub13:50
ivedbkan ik dat forceren met een sneltoetst bij het opstarten? (ik doe dat normaal  nooit)13:50
ivedbik kirjg geen menu. Maar als ik dat menu via een toest kan oproepen kan ik dat proberen13:50
jpjacobsshift ingedrukt houden blijkbaar13:50
ivedbik ga eens proberen13:50
jpjacobshttp://askubuntu.com/questions/16042/how-to-get-to-the-grub-menu-at-boot-time-on-a-single-boot-system-not-dual-boot13:50
jpjacobsen als je der met de rescue mode niet uit geraakt is dit misschien een oplossing: https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair13:51
ivedbik werk nu met ubuntu sinds 8.04 maar dit nog nooit gehad13:51
jpjacobsow ... das al wel effe out-dated he13:51
ivedbgrbub loadind en dan weer die infitramfs13:52
ivedbgrbub loadind en dan weer die infitramfsnu krijg ik weg een deel opties van kernels13:53
ivedbzal de laatste pakken en op hoop van zege13:53
jpjacobser zou er eentje moeten bijsteken met rescue mode of iets dergelijk in de titel13:54
ivedbherstelmodus staat er13:55
ivedbkom ik weer op die initramfs uit13:55
jpjacobsherstel modus dus13:55
ivedben een fschk kan ik niet doen daar13:55
jpjacobshmm nog iets anders dan "initramfs", error melding of zo?13:56
ivedbeen hele hoop van cannot mount maar die verdwijnen snel aan de bovenkant van het scherm13:56
jpjacobsmet shift-page-up kan je normaal terugscrollen13:57
jpjacobsdit klinkt gelijkaardig:  http://unix.stackexchange.com/questions/120198/how-to-fix-boot-into-initramfs-prompt-and-mount-cant-read-etc-fstab-no-su13:58
ivedbklinkt inderdaad vergelijkbaar13:59
jpjacobsis de boel onlangs vastgelopen? kan blijkbaar zijn dat je / dienst weigert wegens bestandssysteem problemen13:59
jpjacobsen kan dus opgelost worden met een fsck (bijvoorbeeld na opstarten van een livecd)14:00
ivedbik neem aan fs problemen14:00
ivedbprobleem is dat mijn vaste pc ook de geest heeft gegeven en ik geen live cd meer heb14:00
jpjacobs(los daarvan is je data backuppen en een recentere versie van Ubuntu installeren geen slecht idee ;) )14:00
ivedboude laptop, werkte tot deze ochtend goed14:01
ivedbik zal eens proberen die pagina te doorlopen, mocht het niet lukken zet ik er een nieuwe ubuntu op14:01
ivedbde data verlieze is niet leuk maar dan moet ik die opnieuw overal gaan downloaden dan maar14:02
ivedbhet zou geen ramp zijn, wel onaangenaam14:02
jpjacobswel, tis niet dat je bestandssysteem fouten bevat dat je noodzakelijk al je data kwijt bent14:03
jpjacobszou naturlijk kunnen, als je HDD effectief de geest geeft, maar dan kwam je waarschijnlijk al niet tot aan de initramfs prompt14:03
jpjacobsvanop een standaard ubuntu installatie disk kan je gewoon het bestandssysteem controleren, en eventueel data backuppen (zowieso een strak plan)14:04
ivedbmet die laatste pagina geraak ik er niet14:04
jpjacobsals't een troost mag zijn, in de laatste paar versies van ubuntu steekt een heel handige backup tool ;)14:05
ivedbHet zal met de live cd moeten gebeuren dan14:05
ivedbzak ik straks naar iemand moeten gaan die een live cd voor mij kan maken14:05
ivedbmoet ik nog op iets speciaal letten met de live cd om het filesysteem te checken?14:07
ivedbdat die niet enkel de cd probeerd te controleren?14:07
jpjacobswel, blijkbaar ik denk dat de livecd met de disks tool komt, die is handig om te gebruiken, en laat ook toe je schijven te controleren14:14
jpjacobs(zowieso zou ik de livecd zichzelf laten controleren ...)14:14
jpjacobskan je trouwens ook met een usb stick he, als je PC al van usb sticks kan booten tenminste14:14
ivedbdta lukt wel via usb14:18
ivedbzal ik vanavond moeten proberen dan14:18
ivedbdesnoods moet ik maar afscheid nemen van mijn data. Staat niets op dat onmisbaar is maar is enkel wat lastig.14:18
ivedbAlvast bedankt voor de goede hulp14:19
jpjacobsgeen probleem14:19
ivedbik kan wel zeggen dat ik hier echt weer wat bijgeleerd heb14:19
ivedbik ben een linu fan maar ben geen expert. Als hij niet opstart ben ik 'reddeloos verloren'14:20
ivedbben er nu eens mee weg, moet deze geleende laptop weer terug bezorgen14:20
ivedbnog eens bedankt en misschien tot chats14:21
=== Impulse is now known as Guest51257
lordievaderGoede middag.14:51
=== hallyn_ is now known as hallyn
=== Guest51257 is now known as Impulse__
Impulse__Is er iemand die een goed NAS OS kent?19:13
OerHeksubuntu server, of wil je een kant&klaar product?19:15
OerHeksmediavault of freenas zijn de enige 2 die ik aan durf te raden19:18
Impulse__mja, freenas geeft teveel rommel mee... enige dat ik zowat nodig heb is filesharing19:23
OerHeksow dan wil je geen goed nas os. ga dan prutsen met met ubuntu server19:24
Impulse__waarom wil ik geen goed nas os? nas is toch Network-attached storage, dus filesharing en backup? :-)19:26
Impulse__blaf je iedereen zo af met: ga dan prutsen met ubuntu server?19:26
OerHeksNee hoor, maar jij schijnt genoeg te weten dat freenas rommel meegeeft, hilarisch.19:29
lordievaderHihi, als je echt alles zelf in handen wilt hebben: Gentoo :P19:37
Impulse__t'is niet datk het zelf in handen wil hebben... ik vind gewoon dat freenas te onoverzichtelijk is qua toevoegen van een schijf...19:41
Impulse__ik heb 3 schijven die NTFS zijn, en die ik ook ga omzetten naar een linuxpartitie, maar eerst moet de data die er op staat gekopieerd worden...19:42
Impulse__dat kan je al mooi vergeten met freenas19:42
Impulse__want het is toevoegen en format...19:42
FermataDankbaar, die Impulse.20:14
* OerHeks was ook een beetje bitchy20:53
* lordievader is het wel met OerHeks eens wat betref capabelheid.21:07
OerHeksfreenas kan wel files overpompen, zonder te formatteren.21:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!