/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/22/#ubuntu-rs.txt

GAC_Poz15:18
GAC_Imam jedan problem sa ubuntu 14.04 verzijom. Nekako sam uspio da smaknem sve menije u sistemu.15:20
GAC_Tako da ako i uspijem da otvorim neki program nema dugmadi za zatvaranje i povecavanje kao ni file,edit ... opcija15:24
GAC_Gledao sam na ask.ubuntu i net15:26
GAC_ali nisam nasao nista korisno15:27
=== dungodung|away is now known as dungodung
=== dungodung is now known as dungodung|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!