/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/22/#ubuntu-vn.txt

=== n0bawk` is now known as n0bawk
vubuntor494Chào mọi người, cho mình hỏi chút, mình đang dùng ubuntu 14.04 cài cinnamon, lúc trước khi gập màn hình (close lid) thì máy mình vẫn suppend và khi mở lên thì vẫn hiện màn hình unlock bình thường, vì muốn cắm máy download nên mình vào Power Manager để tắt suppend khi close lid đi, giờ mình để lại thì nó vẫn suppend nhưng lại k switch user, mở màn lên l01:35
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== redlotus is now known as redlotus|afk
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== n0bawk is now known as emK0PhaiN0body
=== redlotus|afk is now known as redlotus
=== emK0PhaiN0body is now known as n0bawk
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== redlotus is now known as redlotus|afk
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== redlotus|afk is now known as redlotus
=== Tux|Windoof is now known as TheDeoNao
=== redlotus is now known as redlotus|afk
=== redlotus|afk is now known as redlotus

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!