/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/23/#ubuntu-si.txt

upd:)04:30
napsydan05:03
updjo05:13
napsyka dogaja05:14
updnič05:51
updiščemo psa k sta ušla05:52
napsygood luck05:53
updty05:54
updpa ti06:03
napsywork, work, work :)06:04
upda se ne naveličaš :D06:07
napsyse navelicam06:11
napsyzato pa so dopusti :)06:11
updhehe upam da ti je usaj zanimivo kar delaš06:17
=== dz0ny_ is now known as dz0ny
yangjutro06:50
yang.vreme lj06:50
jabukARSO: Ljubljana (299m): 18°C @23.07.2014 8:00 CEST.06:51
jabukVlažnost: 96%  pretežno oblačno06:51
jabukSončni vzhod: 03:34:54, Kulminacija: 11:09:30, Sončni zahod: 18:44:0706:51
jabukDan je dolg: 15ur 09min 13s, Luna je v ščipu06:51
=== Guest21006 is now known as yekwol
lynxlynxlynxhttp://www.theregister.co.uk/2014/07/23/uk_government_officially_adopts_open_document_format/07:38
Pepelka13UK government officially adopts Open Document Format • The Register07:38
Pepelka13»Microsoft insurgency fails, earns snarky remark from UK digital services head«07:38
CrazyLemona ni bilo o tem govora že ene 2 leti nazaj?07:49
lynxlynxlynxziher, sej te stvari ne grejo hitro07:52
lynxlynxlynxstdout: ""08:05
lynxlynxlynxstderr: ""08:05
lynxlynxlynxexit code: 108:05
lynxlynxlynxprocess error: "Unknown error"08:05
lynxlynxlynxgee, thanks08:05
zdoberseksasa84: !!08:13
CrazyLemonyay..čez eno uro bo zmankalo elektrike.. again08:20
dz0nyCrazyLemon: bod vesel da se s takim ne ukvarjaš: Make sure SELinux is disabled or else the installation process might fail.08:21
idioternaa to mas ksno dobro vedeyevalko08:21
CrazyLemonidioterna ne rabiš vedeževalke ko za električno omrežje skrbi elektro primorska08:21
CrazyLemondz0ny seveda se ne ukvarjam s takimi.. tudi če bi se hotu prej zmanjka elektrike preden se začne installation process :D08:22
CrazyLemonlp08:24
sasa84_juhuuuu zdobersek08:59
* zdobersek postreze sasa84_ s kavo09:12
sasa84_ooo hvala zdobersek09:20
sasa84_ful si <:O~09:20
CrazyLemonhttp://www.browserleaks.com/canvas09:58
Pepelka13HTML5 Canvas Fingerprinting — BrowserLeaks.com09:58
CrazyLemonsup ppl20:33
CrazyLemonidioterna ti si šel zdaj pred kratkim na krk al je bil en drug otok?20:33
=== dz0ny is now known as dz0ny_
zdobersekCrazyLemon: krk21:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!