/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/28/#ubuntu-pl.txt

=== Guest17054 is now known as hubi1
=== owl is now known as Guest25812
=== BlessJah_ is now known as BlessJah
gregorijusWitam. Słyszałem, że istnieje Unity 8. Ja mam 7.2.2 Można zrobić upgrade?09:07
geekboy68kaktualizacja to kiepski pomysl09:09
geekboy68kale mozna doinstalowac sobie obok domyslnego unity09:10
geekboy68kpaczka nazywa sie unity8-desktop-session-x1109:10
gregorijusczemu kiepski?09:11
geekboy68ktemu:09:11
geekboy68k  This package is provided for evaluation and demonstration purposes only.09:11
gregorijusjasne09:11
mati75gregorijus: ściągnij sobie obraz ubuntu 14.10 zobacz jak to chodzi09:12
mati75gregorijus: lepiej nie aktualizować09:12
gregorijusczyli narazie jako demo09:12
gregorijusok09:12
gregorijusdzięki09:12
gregorijusdobra, a jeßli ja teraz na 14.04 obok unity zainstaluję KDE, jak je zmienić przy starcie?09:21
TheNumbJak zainstalujesz kubuntu-desktop to wciągnie wszystkie pakiety z kubuntu.09:27
TheNumbNawet podmieni greeter na ten od kde.09:27
geekboy68kroot@vps84693:~# tar -xjf maradns-2.0.09.tar.bz209:32
geekboy68ktar (child): bzip2: Nie można exec: Nie ma takiego pliku ani katalogu09:32
geekboy68ktar (child): Error is not recoverable: exiting now09:32
geekboy68ktar: Child returned status 209:32
geekboy68ktar: Error is not recoverable: exiting now09:33
geekboy68kkurwa czemu ;/09:33
TheNumbNie umiesz.09:33
gregorijusczyli z grafiką eksperymentować nie warto?...09:33
TheNumbgeekboy68k: i na ciul ściągasz źródła jak masz to w repo?09:34
TheNumb$ time tar xf maradns-2.0.09.tar.bz209:35
TheNumbreal0m0.423s09:35
TheNumb;]09:35
geekboy68k1.4.1209:35
geekboy68kzlom09:35
geekboy68kpotrzebuje nowej09:35
TheNumbU mnie działa.09:36
TheNumbTo na jakiej dystrybucji instalujesz to maradns że masz w repo 1.4.12? :D09:36
TheNumbFilename: pool/universe/m/maradns/maradns_2.0.09-2_amd64.deb09:36
geekboy68k7 whezzy09:36
TheNumb:309:36
TheNumbwheezy09:36
TheNumbpliz09:36
TheNumbdebian09:36
TheNumbpliz09:36
TheNumb...09:36
gregorijusostatnie pytanie na dziś :D Mam niemałego laga w grafice - można zobaczyć, co źre resurcy kompa? Niby jak task manager w windows był09:52
gjmtop/htop09:54
gregorijusdo terminalu?09:55
gjmtak09:55
gjmterminala09:55
dwellerwow10:33
dwellergjm dla odmiany gdzies pomaga10:34
Dreaddweller: całkiem często nawet.10:46
Dreadtylko po prostu nie widzisz go w odpowiednich miejscach10:46
dwellerwidze, jak juz irca scrolluje10:47
dwellerale częściej widze jak troluje ;p10:47
Dread12:47:27               PIRC  -- | dweller: No such server10:47
Dreadpozamiatane.10:47
Dreadtroll, nie troll, przynajmniej jakiś większy kawałek mózgu ma.10:48
gjm=^.^=11:07
=== Maxxx_ is now known as Maxxx
=== shu_ is now known as Shu666
=== Shu666 is now known as shutah
aregytWitam w jaki sposób odebrać dostęp grupie ludzie przez ssh?17:57
Dreadmoże po prostu ustaw im shella na nologin?17:59
aregytmam to mozna więcej coś http://knowledgelayer.softlayer.com/learning/how-do-i-permit-specific-users-ssh-access17:59
aregytok18:00
en0xw ssh mozna grupy dac18:02
aregyttak zrobie18:04
aregytdzięki18:04
=== geekboy68k_ is now known as geekboy68k
=== gnite__ is now known as gnite

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!