/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/07/31/#ubuntu-dk-moede.txt

Christian_Arvaihejsa lars. jeg kan ikke lige finde det, men vi kan da indsætte "møde", "moede", og "mødet" ind under Alerts15:16
lars_t_hja - det kunne vi - jeg kigger lige videre i "preferences" for xchat15:17
Christian_Arvaijeg prøver lige under "Alerts". Channel message kan muligvis bruges15:17
lars_t_hjeg har fundet noget under sound15:18
Christian_Arvaiprøv at skriv15:18
Christian_Arvaiprøv at skrive noget. jeg skal lige teste om der kommer alerts når xchat er minimeret til panelet15:19
lars_t_htest test etest15:20
lars_t_htest test en test15:20
lars_t_htest test en test15:20
lars_t_htest test en test15:20
lars_t_hmere test15:20
Christian_Arvaihmmm, der sker intet15:21
Christian_Arvaiprøv igen15:21
lars_t_hmere test15:22
Christian_Arvaihmmmmm15:22
lars_t_hChristian_Arvai, jeg bsøger med browser 15:22
lars_t_h*søger15:22
Christian_Arvaimystisk, der er flueben, men der sker ikke en skid15:22
lars_t_h måske du skal genstarte den15:23
Christian_Arvaijeg prøver15:23
lars_t_hChristian_Arvai, jeg prøve at lukke indstillinger , men det lukkede xchat2 og så preferences - irreterende15:25
Christian_Arvaiså fik jeg da et "et-tal" i xchat-ikonet da du skrev15:26
Christian_Arvaiprøv lige uden mit navn15:26
lars_t_htest om det kun virker med et nick15:27
Christian_Arvaisuper. ikonet blinker, der kommer et "et-tal" i det, og der kommer et besked oppe i højre hjørne af skærmen ........ det var med xchat minimeret til panel15:28
lars_t_hok, hvad gjorde du Christian_Arvai ?15:30
Christian_Arvaijeg har ellers skiftet til Unity nu. jeg testede en del forskellige Gui i løbet af en uge, og det endte med en 14.04/64bit Ubuntu med Unity15:30
Christian_Arvai30 sek15:30
Christian_Arvaisettings>alerts, "flueben ud for alle "Channel message" (4 stk), vælg "OK" og genstart Xchat15:31
lars_t_hok er gjort, jeg lukker lige ned og strter op igen, min xchat2 har et indlæs kanaler tidsforsinkelse på en 15 sekunder for kanaler der kræver at man er en registreret bruger15:33
Christian_Arvaitest15:34
lars_t_hprøv lige igen15:34
Christian_Arvaitest15:34
Christian_Arvaitest15:34
Christian_Arvaihey15:34
lars_t_hder sker intet15:35
Christian_Arvaihmm, hvilken Gui kører du med?15:35
lars_t_hnu kom den! Det er Unity15:35
Christian_Arvaisuper15:36
Christian_Arvaitest15:36
Christian_Arvaitest15:36
lars_t_hChristian_Arvai, jeg har perl og tcl plugins installeret, så nu må jeg se om jeg kan lave noget der kun begrænser til den her kanal15:36
Christian_Arvaidu er sku nørdet Lars ;)15:37
lars_t_hDer sker ikke noget når xhat2 har fokus - så hvis jeg tilfældigvis er på en andne IRC kanal, vil der ikke ske noget når mødet går i gang15:37
lars_t_hhehe15:37
Christian_Arvaijeg er ellers blevet optaget til Datamatiker-studiet i dag :D15:37
lars_t_hTillykke! Der er meget at lære, men det er sjovt, men også lidt hårdt - særligt projekterne, hvor jeg vil råde dig til tidligt at starte på at skrive dokumnetationen15:39
Christian_Arvaijeg glæder mig skam også15:39
lars_t_hsom er den i skal vurderes på til eksamen, for ellers er det det ædvanlige med at  arbejde til langt ud på aften og til sidst også om natten15:39
lars_t_hChristian_Arvai, iøvrigt - hvis du har spørgsmål så svarer jeg gerne på ting du eller din gruppe ikke helt forstår - men jeg vil ikke løse nogen opgave(r)15:41
Christian_Arvaihelt ok med mig. jeg kan godt arbejde 75 timer om ugen, men jeg brækker mig, hvis at jeg skal analyseret et eneste digt mere hehhehe15:41
lars_t_hha ha ha15:42
Christian_Arvaitusind tak for tilbudet :)15:42
lars_t_hChristian_Arvai, du kan også tro jeg glad for ikke-mere-dansk efter Teknikums adgangskursus - som du kunne have taget i stedet for, tager fra 1 til 1,5 år på fuld tid15:43
Christian_Arvaijeg kom op til eksamen i dansk-A og trak "digte og lyrik". jeg var ved at skide i bukserne, indtil at jeg fik teksten, som var en rap-tekst. jeg fik sku et 10-tal :D15:43
lars_t_hret godt må man sige15:43
Christian_Arvaiyes15:44
lars_t_hChristian_Arvai, jeg har jo været arbejdløs nogen tid og overvejer nu at blive procesoperatør, fordi at man nemt kan få det som voksenlærlig dvs. med en fornuftig løn15:45
Christian_Arvaihvad med et job i norge? der skulle være gode jobmuligheder, og lønnen er ret god15:45
lars_t_hChristian_Arvai, der er gode muligheder hvis man har erfaring ellers ikke. Ingeniørledigheden for dimmitender (lige færdig-uddannet) er på 33%15:47
lars_t_hFor dem der mindst har haft er job er ledigheden nogle få %.15:48
lars_t_h*mindst har haft et job15:48
lars_t_hnå tak for snak - og løsningen15:49
Christian_Arvaii lige måde. vi ses15:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!