/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/07/#ubuntu-no.txt

njalknoen her som vet om det er mulig å installere openjdk-7-jdk på ubuntu-server uten å få med halve x og gnome på kjøpet?19:04
Mathsterkta 200, betal for 1 :p19:05
njalkblir ca noe sånt hvis ikke19:05
Mathsterkhttp://askubuntu.com/questions/302055/how-to-install-openjdk-7-jdk-on-ubuntu-12-04-without-dragging-in-unrelated-gui-a19:05
hjdnjalk: --no-install-recommends?19:06
hjdVet ikke hvor mye det hjelper dog19:06
njalkMathsterk: den sier vel egentlig gå for oracle =P19:07
Mathsterkjau19:07
njalkhjd: leste i stad at det ikke hjalp19:07
njalkeller at du i alle fall endte opp broker19:12
njalkbroken19:12
hjdnjalk: Det hørtes rart ut. Recommends er jo ment for ting som er kjekt å ha, men ikke nødvendig.19:15
hjdnjalk: Men som sagt, jeg har ikke prøvd det selv.19:16
njalkfår prøve å se hva som skjer19:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!