/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/19/#ubuntu-dk.txt

otv?spørgsmål    godaften. Hvad hedder det program man bruger til at overtage en andens tastatur ?19:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!