/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/20/#ubuntu-no.txt

skandixmorn06:43
Abjectiomrn07:17
Abjectioå flytte inn til ubuntu + gnu generelt tar tid. flytter fra osx. i går startet jobben med å konvertere et rimelig stort iTunes bibliotek til OGG format. one step at a time ... - neste blir å finne ut av hvilken e-post tjeneste jeg skal flytte inn i (fra Google) og hvilket mobilos jeg skal gå for. (unyttig info nå på morran....)07:20
geirhahvorfor bort fra Google?07:45
Abjectiogeirha: surveillance - forsøker å sikre meg så godt jeg kan.10:15
Abjectiogeirha: skal gi deg et par lenker til dokumentarer som forklarer det godt. så blir det opp til oss alle å konkludere med hva betyr det for oss.10:16
RoyKAbjectio: du kan jo spille av mp3 på linux også...10:45
AbjectioRoyK: stemmer det - men filformatet var ikke mp3, men apple prop.format.10:49
RoyKAbjectio: søpleformat :P10:51
_404`dAAC eller ALAC du tenker på da?10:53
Abjectiobl.a. - er ikke helt opplyst på alle formatene. m4v? eller er det vidoy10:57
Abjectio(samt at det er drm)10:57
_404`dm4v er ett kallenavn på en MPEG-4 kontainer for video10:57
_404`dm4p er DRM-beskyttede filer10:57
_404`dALAC er en Apache 2.0 lisensiert lossless kodek10:58
Abjectiotx. er på jobb så skal sjekke når jeg kommer hjem. er nok noen ulike formater. aiff er også en av de, men de tror jeg kan spilles i ubuntu.11:14
RoyKDell Solutions  Tour 2014 https://www.etouches.com/ehome/dst2014norway/agenda/?& <-- Legg merke til den klokka 10 ;)12:58
mhldsprøver å få lyd gjennom hdmi kabelen til tvn. har prøvd dette14:53
mhldsproperties:14:53
mhldsdevice.icon_name = "audio-headphones"14:53
mhldshdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)14:53
mhldsproperties:14:53
mhldsdevice.icon_name = "video-display"14:53
mhlds0 sink input(s) available.14:53
mhlds0 source outputs(s) available.14:53
mhlds0 cache entrie(s) available.14:53
mhldsmhlds@mhlds-Aspire-V3-531:~$ hdmi-output-114:53
mhldshdmi-output-1: fant ikke kommandoen14:53
mhldsmhlds@mhlds-Aspire-V3-531:~$ pulseaudio hdmi-output-114:53
mhldsE: [pulseaudio] main.c: Too many arguments.14:53
mhldsmhlds@mhlds-Aspire-V3-531:~$14:53
mhldsdenne komandoen gikk ikke: pulseaudio hdmi-output-114:53
mhldshar også gått in på pulseaudio volume control. å prøvd å bytte output device til hdmi. men den finner ikke hdmi en14:55
mhldsbtw, kjører lubuntu. å har denne pcn: https://www.komplett.no/acer-aspire-v3-531-156-hd/77868014:56
winbi ubuntu trykker jeg bare på volumkontrolleren oppe  programlinjen, velger instillinger og trykker på hdmi14:57
winbHusk at hdmi må være tilkoblet14:58
mhldsi lubuntu må man gå inn på volume control. der får man ett valg hvor man kan endre output device. men hdmi dukker ikke opp der. den finner ikke hdmi.14:58
mhldshar hdmi tilkoblet14:59
winbburde være hdmi der ja14:59
mhldsher: https://www.dropbox.com/s/bd1l9janoarzkh3/1.png15:02
mhldshdmi kommer ikke opp som noe valg15:03
AeyounMalinux: hva om du søker i menyen eter Turbo?17:05
* Aeyoun har ikke Unity tilgjengelig akkurat nå17:05
Mathiasmhlds: prøvd å installere pavucontrol?20:20
_404`dmhlds: `pacmd set-default-sink hdmi-output-1`?20:34
_404`dVent, unavailable ja20:35
_404`dVil anta at skjermen du har koblet til eller hva du bruker støtter lyd over HDMI?20:36
_404`dmhlds: I følge outputet ditt heter sinken hdmi-output-0, ikke hdmi-output-1 slik du skrev i kommandoene. Men spørsmålet om hvorfor PA ser det som at det ikke er noe koblet til kortet er fortsatt interessant.20:42
_404`dmhlds: Hva slags hardware er det som ligger bart HDMI porten?20:44
_404`dbart faktisk, skulle stått "bak"20:46
Mathiasnår hdmi-porten gror bart vet du at du har mistet kontroll20:52
Mathiasen20:52
_404`dMen hva om den ser elegant ut med bart20:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!