/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/20/#ubuntu-se.txt

larsemildelhage: hur är stödet på .net i openshift?11:57
delhagelarsemil: ingen aning11:59
larsemilokej12:01
MarkusDBXÄr det fortfarande dia som gäller om man vill göra bra diagram på linux?18:02
SpookanSjälv gör jag med med Notepad via wine.18:37
cHarNe2_MarkusDBX: jepp, eller latex18:37
cHarNe2_Spookan: notepad?18:38
SpookancHarNe2_: Ibland, brukar variera mig med Wordpad med.18:40
cHarNe2_typ ritar med =/|_ osv.?18:40
SpookanMm det e ju lite hax. ;)18:41
cHarNe2_haha, jo men det låter nice :P18:43
peyamHej19:22
peyamEn fråga. om man loggar in på en bank. vad har man för nytta av autentisering?19:22
cHarNe2_hu? hur menar du?19:23
peyamden här är min fråga19:24
peyamTänk dig att du är kund till en nätbank och ska ta dig till bankens hemsida för att ghöra bankärenden. vilken nytta har du av autentisering?19:25
cHarNe2_så att dom vet vem du är? som på vilken hemsida som helst?19:26
peyamjag vill förklara lite mer. komme rinte på ngt annat19:26
cHarNe2_menar du efter att man har loggat in?19:27
peyamja allt19:28
cHarNe2_kan ju vara så att inte datorn blir "kapad" efter att man har loggat in19:28
peyamhur menar du?19:28
cHarNe2_jo, att jag först loggar in på datorn och har nått virus eller nått som kapar sessionen för dig och lägger till betalningar till skaparen19:29
cHarNe2_eller att en person glömmer att logga ut på ett biblotek kanske19:29
peyamoch hur kan autentiseringen hjälpa med detta?19:32
peyamom du får virus så får du det19:32
cHarNe2_jo, viruset kan inte få igenom en betalning utan bankdosan19:33
peyamja det stämmer. men virus kan ändå skada för det dosan ger följer en algorithm och det kan inte viruset lista ut bara så där19:34
cHarNe2_vet inte om det svarade din fråga eller inte19:37
peyamjo du gav mig ide'er19:44
peyammen en annan fråga19:44
peyamvad kallas det förtroendebaserad systemet som intygar att ett certifikant tillhör den person som den utger sig för att tillhöra?19:44
cHarNe2_ingen aning19:48
peyamcapability-system?19:48
peyamtror du att det e det?19:48
cHarNe2_vad är kerberos då?19:49
cHarNe2_har läst datorsäkerhet på LiU, men kommer inte ihåg :P19:49
peyamcHarNe2_: det är SSL/TSL på windows.19:58
peyamasså deras egna certifiering system19:59
andolNäh, Kerberos kommer inte från Windows-världen, även ifall det nu är en central del i AD.20:00
cHarNe2_nu hänger jag inte med alls, SSL/TLS har väll med kryptering att göra20:00
peyamja20:00
andolI övrigt så känns det märkligt att jämföra Kerberos med SSL/TLS, då Kerberos i mycket större omfattning bygger på symmetrisk kryptering.20:00
peyamdet är en autentiseringsprotokollet  anvnder DES20:01
peyamandol: ja stämmer. sorry my bad20:02
peyamandol: vilket förtroendebaserad system som intygar att en certifikat tillhör den person som påstår sig äga certifikatet?20:03
andolpeyam: Vad var den frågan angående?20:04
peyamhttps://drive.google.com/file/d/0B19eSLZfHP0QYWZGTF9hR3lYT1MzOVFuNWc2N1paVXg0bkk0/edit?usp=sharing20:04
peyamkan du se frga 2 del 320:04
peyamfastnat på det i tre timmar20:05
andolDen autensering som gissningsvis åsyftas är alltså att du Bankens webbplats autentiserar sig som just Bankens webbplats, så att du vet att du loggar in där du tror dig logga in.20:06
peyamkan du se det jag skickade?20:07
peyamlöänken?20:07
andolJa20:07
peyamkan du fråga 2 sista delen. där det stå Vad kallas förtroendebaserade system20:07
andolDet förtroendebaserade systemet torde vara de CAs som utfärdar de certifikat som används för https, vars publika delar för finns förinstallerade i ens webbläsare.20:08
peyamja det kan väldigt bra stämma20:08
peyamtack20:08
SpookanInte visste jag att vi hjälper till med läxor här?20:27
peyamSpookan: det gäller säkerhet21:11
peyamviktigt21:11
realubotpeyam: Grattis till äktenskapet i efterskott.21:11
peyamandol: en till fråga:21:12
peyamrealubot: tackar så mkt :)21:12
peyamandol: https://drive.google.com/file/d/0B19eSLZfHP0QYWZGTF9hR3lYT1MzOVFuNWc2N1paVXg0bkk0/edit?usp=sharing21:13
peyamfråga 4. jag gissar på att de inte beskriver vad det är för krypterings method. om det är symmetriskt eller osymmetrisk21:13
peyamandol: kan du hjäölpa mig?22:14
peyamrealubot: vilken krypteringsmetod är GSM byggd på22:15
=== andyland_ is now known as andyland

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!