/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/21/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Jaså blir det en d750 då kanske? ;D13:31
FlygisoftPhilip5: Jadu, måste ta och fixa en till 3Tb disk till min NAS så jag kan sätta raid 1 på den13:32
Philip5ja d750 ser lovande ut13:32
Philip5det enda jag oroar mig för är att den är för plastig13:32
Philip5jag hade ju förhoppningar på d600 när den kom och trodde det skulle bli min första fullformatare men den var för nedstrypt och så gillar jag inte fokussystemet som de bara förde rakt in från d7000 utan att anpassa till större format13:33
Philip5nu kanske det blir något vettigt13:34
Philip5min disk har inte krånglat alls sedan jag pillade på kablarna så jag vet inte vad jag ska tro13:34
FlygisoftJaså, det sög ju lite att dom gjorde så med d60013:35
FlygisoftJadu jag vet inte, testat byta kabel då?13:36
Philip5ja eller så hade kabeln glidit på sniskan lite eller nått13:41
FlygisoftMjo13:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!