/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/21/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2?spørgsmål jeg er helt ny mht linux, hvor kan jeg finde noget grundlæggende viden? på forhånd tak16:58
lars_t_hUbuntubruger2, brug googles søgemaskine, for ubuntu er der http://help.ubuntu.com Vi har også guides med links der kan pej dig i den rigtige retning.17:10
lars_t_hUbuntubruger2, sproget er normalt altid engelsk17:10
lars_t_h- altså for søgemaskine resultater17:11
lars_t_hvores guides er på dansk17:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!