/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/21/#ubuntu-se.txt

=== larsemil_ is now known as larsemil
realubothttp://www.technologyreview.com/news/530251/how-to-break-cryptography-with-your-bare-hands/11:36
realubotKommentarer?11:36
HeManrealubot: http://xkcd.com/538/11:37
realubotHeMan: Men om personen som har krypterat datan inte är anträffbar då?11:42
HeManrealubot: jag har för mig att det finns några sådana varianter, bla kyla ner datorn och boota en usb-sticka11:43
HeManrealubot: det brukar vara lite trixigare med säkerheten om man inte full koll på den fysiskt11:43
realubotHeMan: Det tror jag det.12:12
=== martenstrom is now known as swecarp
Screedogodkväll i kanalen16:24
cHarNe2_tjeanre16:36
Barretjo17:21
Philip5Barre: vad är det för tillrop du kommer med?17:22
Barrestrax innan du bemödade att logga in Philip5, så hälsade Screedo och cHarNe2_ en trevlig kväll. Jag svarade med ett halvlamt "tjo". Men du bemödade inte ens att vara närvarande.. sucker!17:23
Barre;)17:23
Screedolol17:23
Screedotjo på er! :)17:23
Philip5nä sånn är jag17:23
Philip5lite snobbig17:24
Barreså är de i uppsala, i knooooow17:24
Philip5japp, det är lite djursholm över uppsala17:25
Barre:)17:25
larsemiltjo påer19:41
David-Ahej19:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!