/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/26/#ubuntu-dk-moede.txt

neglesakstest17:41
Christian_Arvaihey17:41
ZilvadorChristian_Arvai, godaften17:42
Christian_Arvaihejsa17:42
neglesaks:)17:42
neglesaksvar syg sidste uge... så godt at mødet er i denne17:45
Christian_Arvaijeg er studieramt, så min lærer bliver næppe glad i morgen, for jeg når ikke alle siderne ;)17:46
neglesaksoh well.17:46
neglesaksjeg er studieramt fra næste uge af17:46
Christian_Arvaipauselæsning17:49
Christian_ArvaiForeningsregnskab 2013  https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=1914917:49
Christian_ArvaiForeningsbudget 2014 https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=1915017:49
neglesakstakker. det er jo my business siden jeg er kasserer17:50
neglesaksahhh det er DIG der ser så godt ud på forummet Christian :)17:50
Christian_Arvailol17:51
sbc_neglesaks, Du må vente til 2014 regnskabet :)17:54
sbc_Christian_Arvai, Hejsa christian :)17:55
neglesaksdet er jo mig der skal lave det17:55
neglesaksvil jeg tro17:55
Christian_Arvaihejsa17:55
neglesakshey sbc nice to see you17:55
* sbc_ vinker til alle.17:55
* neglesaks vinker febrilsk til rummet17:55
MomsemorHejsa :-)17:55
neglesakshej mm17:55
* Zilvador hilser på alle18:00
neglesakshey zil18:00
nicky441'aften :)18:00
MomsemorHallo18:00
neglesaksvelkommen alle18:01
ZilvadorDejligt at se et godt fremmøde :)18:01
henning3'aften18:01
sbc_Godaften18:01
sbc_Zilvador, Vil du få os startet? (eller vil en anden, eller skal jeg?)18:02
ZilvadorHmm....jeg kan prøve18:02
ZilvadorJeg havde helt glemt, at jeg satte mig selv som ham, der starter :)18:02
ZilvadorVelkommen til alle sammen18:03
neglesakstag den stille og roligt18:03
ZilvadorHehe18:03
ZilvadorDagsordenen for i dag er:18:03
Zilvador1. Navnerunde18:03
Zilvador2. Valg af ordstyrer og referent18:03
Zilvador3. Fremlæggelse af regnskaber og budget18:03
Zilvador4. Anskaffelse af flere Ubuntu-DVD'er18:03
Zilvador5. Evt.18:03
ZilvadorPunkt 118:04
ZilvadorHVis alle vil skrive deres navn, bopæl og evt. position i foreningen18:04
MomsemorJannie, Hadsten, MB18:04
ZilvadorMit navn er Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt i foreningen og bestyrelsesmedlem18:04
neglesaksPeter Bjørn, Kongens Lyngby, mangeårig hangaround i foreningen og nylig valgt kasserer18:04
sbc_Søren, København (et par dage endnu), formand for foreningen.18:04
nicky441Nicky Thomassen, Helsingør18:04
Christian_Arvai Christian Arvai, Holeby Lolland, Admin og Tidl. Kasser18:05
ZilvadorGodt18:05
ZilvadorValg af ordstyrer18:05
ZilvadorNogle der lyster?18:05
Christian_Arvaidu er i gang ;)18:05
Zilvador:)18:06
nicky441+1 :)18:06
ZilvadorSå fortsætter jeg18:06
ZilvadorReferent?18:06
* sbc_ skal nok gøre det18:06
Zilvadorog lars_t_h har meldt sig frivilligt!18:06
Zilvador;)18:06
sbc_:)18:06
ZilvadorJeg mener...velkommen til, lars_t_h 18:06
lars_t_hhaha Zilvador 18:06
ZilvadorTak, sbc_ :)18:06
Christian_Arvaisuper, det er sku flot at melde sig til 24 referater ;)18:07
sbc_Christian_Arvai,  :P18:07
ZilvadorHehe18:07
ZilvadorGodt. Punkt 318:07
Christian_Arvaiyes18:07
ZilvadorChristian_Arvai, vil du sige noget om budgettet og regnskabet?18:07
Christian_ArvaiForeningsregnskab 2013 https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=1914918:08
ZilvadorVelkommen Blfriis 18:08
Christian_Arvaijeg mangelr i at få den kvittering for routeren, men ellers stemmer kassen perfekt18:08
Blfriistak og undskyld forsinkelsen18:08
MomsemorHar du ikke fået den?18:08
ZilvadorSpørgsmål18:09
Christian_Arvaisikkert, jeg må indrømme at jeg ikke har helt overblik over min mailboks18:09
MomsemorJeg sender den da bare igen ;-)18:09
ZilvadorJeg er ikke med på de fleste af posterne, for at være ærlig18:09
ZilvadorHosting? Jeg går ud fra, at det er webhotellet. Er det 172 kroner månedligt?18:10
sbc_Christian_Arvai, Du har lige fået den pr. mail.18:10
Momsemor:-)18:10
Christian_Arvainicky441, kan du uddybe dem ?18:10
nicky441Kan jeg sagtens18:11
Christian_Arvaimen ja, de ca 172 er host. vi skifter så til at betale pr 3 mdr. så vi slipper for så mange regninger18:11
ZilvadorAha :)18:11
neglesaksfint18:11
nicky441Vi betaler rigtigt nok 172kr/måned, men har valgt at skifte til kvartalsvis istedet18:11
ZilvadorFint fitn18:12
lars_t_hChristian_Arvai, de lyder godt - også fordi der så færre chance for at VPSen bliver suspenderet pga manglende betaling18:12
nicky441Men det er mere end et webhotel, det er vores egen server, derfor den lidt høje pris :)18:12
Zilvadornicky441, Hvad ligger der bag SSL og domæne? Det lyder som et dyrt domæne.18:12
Christian_Arvaijeg har så styr på den kvittering nu18:13
nicky441SSL er certifikatet til kryptering (så vi kan beskytte koder osv når de sendes til og fra serveren)18:13
lars_t_hZilvador, domænet er vel bare DK Hostmasters standard årspris på 40,- kr incl MOMS - ikke så dyrt18:13
ZilvadorSå det er gebyr til autentificeringen?18:13
Zilvadorlars_t_h, der står 389 kroner :)18:14
neglesaks389 kr for domænter..... det må være mere end DKHs afgift18:14
nicky441Prisen på domænet er standard, og afregnes direkte med dk-hostmaster, som håndterer dem i DK18:14
ZilvadorEllers ville jeg give dig ret. Det er også den pris, jeg betaler18:14
Zilvadornicky441, standardprisen for et .dk-domæne plejer at være 45 kroner om året med moms18:14
nicky441Ah, du mente for 2013 :)18:15
Christian_Arvaijep18:15
nicky4412 sek., skal lige tjekke billaget, for det er rigtigt at domænerne koster 45kr/året18:15
henning3Hvor mange domæner har vi siden det kan blive til 389 kr?18:15
nicky441Vi har kun 218:16
ZilvadorVelkommen joevser 18:16
nicky441Jeg kan også kun se 2 i billagene, så jeg forstår heller ikke lige de 389kr. Måske Christian_Arvai kan uddybe?18:17
lars_t_her ubuntudanmark.dk et VIP abonnement hos DKH18:17
henning3Hvordan kan det så blive til 389 kr ?18:18
lars_t_hhvor man betaler for 5 år + ekstra adviseringsservice18:18
ZilvadorTja...så skal det vel ud af budgettet for 201418:18
nicky441Nej, begge domæner er almindelige domæner. ubuntudanmark.dk er så godtnok 2-års, så det blev 90kr., imens ubuntudk.dk er 1-års18:18
nicky441Så til næste år har vi kun de 45kr. til ubuntudk.dk18:19
Zilvadornicky441, fandt du bilaget?18:19
ZilvadorEllers kan vi tage det senere18:19
Christian_Arvaihmmm, på kontooversigten står der18:19
Christian_Arvai2 mdr   dom�ne18:19
henning3ubuntudanmark er et normale domæne betalt for 2 år. ubuntudk.dk er et års. (kan ses med whois) 18:19
Christian_Arvaisbc, kan du have skrevet domæne i stedet for hostting?18:20
nicky441Zilvador, yep, men det burde kun blive 135 for domæner for 2013 så vidt eg kan se18:20
Zilvadornicky441, så det er en slåfejl?18:20
ZilvadorDet kan være, at det lige skal revideres :)18:21
henning3Nemlig18:21
lars_t_hKan beløbet komme fra at det andet domæne er oprettet sammen med en web hotel løsning?18:21
Zilvadorsbc_, ^18:21
sbc_Christian_Arvai, måske. Men der bør vel være en faktura for betalingen? 18:21
Christian_Arvaiposten er fra 13-11-201318:21
ZilvadorDer må vel være en regning et sted, som vi kan henvise til. Det kan være, at vi skal tage det op på næste møde18:22
Zilvadorså slipper vi for at sidde og vente og gætte lige nu18:22
nicky441Christian_Arvai, stemte 2013?18:22
Christian_Arvaidet skulle det gøre, og vi er jo tre som har været inde over regningerne hver gang18:23
nicky441Underligt18:24
ZilvadorSkal vi sige, at vi går det igennem ved næste møde? Så kan vi få klarhed over, hvad der er betalt for18:24
lars_t_h+118:24
Momsemor+118:24
nicky441+118:24
neglesaks+118:24
ZilvadorGodt. Det kommer på dagsordenen18:24
henning3+118:25
ZilvadorAngående budgettet er der et tydeligt problem.18:25
ZilvadorVi har ikke længere indtægt, da vi har mistet vores Adsense-konto18:25
ZilvadorHar vi oplagte alternativer?18:25
neglesakshar vi mistet eller nedlagt kontoen?18:26
nicky441Vi har blandt moderatorne diskuteret det en del, men kan ikke pege på andet end at oprette adsense igen18:26
ZilvadorGoogle lukkede den18:26
Christian_Arvaimistet, google lukkede den, og vi kan ikke få en præcis begrundelse18:26
lars_t_hZilvador, der skulle være en open source fond i  dk - man skal bare søge18:26
nicky441Google mente vi fuskede...18:26
Zilvadorlars_t_h, god ide. Vi må prøve at undersøge det18:26
neglesaksnådada.18:27
sbc_Christian_Arvai, Har fundet overførslen nu. Den dækker både domæne og hosting, i en overførsel. Du har fået faktura, men jeg sender den lige til dig igen.18:27
Zilvadorlars_t_h, vil du prøve at se nærmere på det til næste gang? Det kan være, at vi kan redde vores underskud for i år lidt18:27
lars_t_hnicky441, måske mig og andre bruger Ghostery AdBlock og hvad har vi18:27
neglesaksdet bør undersøges. det er jo en økonom isk trussel mod foreningen at vi får lukket vores indtægtskilde.18:27
Christian_Arvaisuper sbc_ 18:27
neglesaksfint sbc18:27
nicky441lars_t_h, vi skrev og spurgte hvorfor de lukkede den, men de ville ikke svare18:27
neglesaksChristian, jeg går ud fra at du sender mgi alt det materiale du har ved lejlighed?18:27
lars_t_hZilvador, problemet er jeg ikke huske hvem der har den Open Source fond, og det er flere år tilbage18:28
henning3http://www.fri-software.dk/18:28
ZilvadorDet kan måske undersøges.18:28
lars_t_hJeg mener at have set det på enten version2.dk elelr ing.dk18:28
ZilvadorEr der nogen, der vil undersøge det nærmere?18:28
Christian_Arvaiså skulle alle kvitteringer for 2013 regnskabet værer der nu18:29
Momsemor+118:29
neglesaksFint.18:29
Christian_Arvaineglesaks, jeg pakker det hele efter mødet. nu har vi styr på de sidste belæb18:29
neglesakslækkert.18:30
Christian_Arvaiskal vi så godkende det nu? sbc_  har sendt den sidste kvittering18:30
ZilvadorVent lige... har vi så ikke betalt for meget for hosting?18:30
ZilvadorDer er allered 12 gange hosting18:30
lars_t_hhmm, Google søgningen "danmark open source fond -font" (uden "-tegn) giver lidt bonus18:30
ZilvadorOg så 389 oveni. 3*45kroner er 135, så det passer med to gange hosting...men så har vi vel betalt 14 gange?18:31
henning3http://www.fri-software.dk/ skriver noget om at de gerne vil dele penge ud. Og umiddelbart burde vi være i målgruppen18:31
MomsemorKan regskabet ikke blive lagt ud og så kan vi godkende ved næste møde?18:31
Christian_ArvaiZilvador, du bytter vist rundt nu. de 12 gange host er anslået belø i 2014 budget18:31
ZilvadorChristian_Arvai, nej, jeg ser på regnskabet18:31
Christian_Arvairegnskabet er ude18:31
ZilvadorJeg har talt posterne18:31
Zilvador1+1+1+1+2+1+3+2 = 12 måneder18:32
nicky441Regningen for måned 12 var første gang vi betalte for et kvartal18:33
Christian_Arvaiyes, men da at vi skiftede til at betale for hver 3 mdr, ændrede det rækkefølgen18:33
ZilvadorAha...så der er to måneder af 2012 med?18:33
ZilvadorEller...to måneder betalt forud18:34
ZilvadorMå det være18:34
ZilvadorSå skal det vel i teorien modregnes i budgettet for 201418:34
henning3Nok nærmere to måneder der er betalt af 201418:34
ZilvadorNemlig18:34
lars_t_hKunne vi sætte en afstemning af regnskabet i gang, vi kn starte emd at udskyde vedtagelsen af enkelt poster til næste møde.18:34
Christian_Arvaidet styrer i selv, men jeg lover ikke at jeg er der næste gang18:35
ZilvadorChristian_Arvai, hvis jeg kan få svar på mine spørgsmål nu, er jeg tilfreds18:35
ZilvadorEllers tager vi det bare til næste gang18:35
Christian_Arvaiuanset hvordan at man lægger 4 betalinger a 3 mdr på et år, så skal vi stadigt betale dem 4 gange i 201418:36
ZilvadorFint nok18:37
Christian_Arvaimen egentligt burde budgettet vise 4 gange 3 mdr, jeg glemte at rette den linje18:37
Zilvador:)18:37
ZilvadorGodt. Skal vi godkende regnskabet?18:38
lars_t_h+118:38
ZilvadorEr der andre spørgsmål?18:38
neglesaks+1 antager at rettelserne anføres18:38
lars_t_hikke her18:38
henning3Jeg kan nu ikke se noget problem i at der står 12*x eller 4*(3*x) i budgettet18:38
Christian_Arvai0 (inhabil hehheh)18:38
nicky441+118:38
Blfriis+118:39
Momsemor+118:39
Zilvador+1 såfremt rettelserne bliver udført, ja18:39
ZilvadorGodt. Regnskabet er godkendt18:39
henning3+1 men er nysgerrig hmt "domæner"18:39
Christian_Arvaiskriv en liste med dem min ven, så retter jeg med det samme18:39
ZilvadorDet må jeg så gøre18:40
Christian_Arvai"domæin" er en mindre fejl i selve beskrivelsen på kontoudtoget, sbc_  har lagt domæin og host sammen i en mdr18:40
Zilvadorhenning3, 'Domæne' skal hedde '3* domænegebyr og 2* hosting18:40
henning3Ok18:41
ZilvadorGodt. Tilbage til budgettet for 2014.18:41
Zilvadorhenning3, fandt du siden for fonden?18:41
ZilvadorOg vil du evt. tage dig af at skrive en ansøgning?18:42
* lars_t_h er ikke henning3 men http://www.fri-software.dk/ ser rigtig ud18:42
henning3zilvador: http://www.fri-software.dk/ skriver noget om at de gerne vil dele penge ud. Og umiddelbart burde vi være i målgruppen18:42
ZilvadorDet lyder godt. Vil du se på ansøgningsprocessen til næste møde?18:43
ZilvadorOg evt. forsøge at skrive en ansøgning18:43
Christian_Arvai!18:43
henning3!18:43
lars_t_hDet er vel til drift (domæner+ VPS) vi skal bede penge om?18:43
ZilvadorChristian_Arvai18:43
sbc_henning3, Den hjemmeside er lidt fusket ud...? Jeg tror de har lukket foreninge, og en link/domæne-squadder har taget over. Men det kan være jeg tager fejl.18:44
Christian_Arvaijeg ser gerne en fond-baseret løsning. hvis at vi skal sælge pladsen privat, er der en masse andre sp vi render ind i18:44
Christian_Arvaisom fx hvilken form vi tillader, og om folk må bruge forum mere eller mindre indirekte ift deres virksomheder.18:44
Christian_Arvai /18:44
ZilvadorChristian_Arvai, Sælge pladsen privat?18:44
nicky441Zilvador, som reklameplads18:44
lars_t_hsbc_, det kan der være noget om , scroller man ned på den side er der et link til et .se domæne18:45
Christian_Arvaivi har sådan set vedtaget at pladsen må sælges, at det så aldrig er gjort er en anden sag18:45
Zilvadorhenning3?18:45
henning3sbc_ Kan være. Kan se at domæet er registreret for et år siden :-(18:45
henning3der findes måske nogle generelle fonde som gorne vil donere noget. 18:45
nicky441Hvad med kommunerne?18:46
henning3Eller firmaer måske.18:46
Christian_Arvaijeg har en ide. jeg er med i en fb-gruppe for datamatikere (vi er vist 85 i den), jeg kunne spørge om de har ideer18:46
ZilvadorDet kunne også være, at vi kan finde andre fonde...såsom C. W. Obel-fonden18:46
ZilvadorChristian_Arvai, geren18:46
Zilvador*gerne18:46
Momsemor!18:47
ZilvadorMomsemor18:47
MomsemorStøtter Cannonical lokalt?18:47
henning3Kommunerne tvivler jeg vil spytte i kassen. Og for at de vil give noget er der en masse regler som skal overholdes mht medlemdsdata og meget andet. I AlsLUG har vi dropppet offentligt tilskud af samme grund (vi kender kune folks mailadresser, hvilket ikke er godt nok)18:47
sbc_!18:47
ZilvadorMomsemor, nej. Desværre. Ikke umiddelbart18:47
MomsemorØv :-(18:47
Zilvadorsbc_18:47
nicky441henning3, ok. Kedeligt egentligt, når de giver så meget til sport18:48
sbc_Det kan være vi skal flytte denne debat til efter mødet eller næste møde. Vi sidder og gætter uden at vide noget. Hvis vi tager lidt tid til at undersøge fakta kan vi lettere tage en beslutning.18:48
sbc_færdig18:48
ZilvadorEnig18:48
neglesaks+118:48
ZilvadorJeg vil gerne høre, om der er nogen, der vil undersøge nogle muligheder til næste gang18:48
ZilvadorEvt. flere sammen18:48
ZilvadorNogen frivillige?18:48
neglesakspas. har hænderne fulde p.t.18:49
MomsemorOgså her18:49
henning3nicky441: Enig, men i sportsklubberne har de styr på deres medlemmes data (navn, fødselsdag, adresse og andet) Det har vi ikke. Og som regel giver kommunerne kun til medlemmer fra deres egen kommune.18:49
henning3har heller ikke overskud til det pt. Roder med raketter for tiden vd siden af AlsLUG ;-)18:50
Zilvadorhenning3, er du wangerin? Det går først op for mig nu :)18:50
henning3Ja18:50
ZilvadorHehe...godt.18:50
ZilvadorJeg må se, om jeg kan finde tid til det så18:51
Christian_Arvaiså har jeg skrevet på fb nu18:51
ZilvadorChristian_Arvai, fedt :). Så kan jeg slette den aktion fra listen18:51
nicky441Jeg er desværre også ret hårdt belagt for tiden18:51
ZilvadorJeg skriver lige opfølgning på det på agendaen til næste møde18:51
lars_t_hhenning3, raketer? Interessant, jeg er involvet i lidt samarbejde RaketMadsens Rumlab.18:52
ZilvadorHvem stod for den sidste Adsense-konto?18:52
ZilvadorAjenbo?18:52
MomsemorMåske vi også skulle snakke donation næste gang18:52
ZilvadorMåske kan vi også få nogen til at se på at lave en ny Adsense-konto18:52
ZilvadorChristian_Arvai, nicky441, ved vi, hvem der stod for kontoen?18:53
nicky441Zilvador, det er vel egentlig mig der står for den nye konto...18:53
Zilvador:)18:53
henning3lars_t_h: Det ved jeg. Jeg er formand :-)18:53
Zilvadornicky441, er der lavet en ny?18:53
nicky441Zilvador, ja det er. Men forskellige forhindringer har gjort den endnu ikke er integreret på hjemmesiden18:54
lars_t_hhenning3, verden er _så_ lille :)18:54
Zilvadornicky441, kan vi gøre noget for at hjælpe?18:54
Zilvadorog er der en tidshorisont?18:54
nicky441Desuden har jeg stadig et problem med at Google bare lukkede den første. Hvem siger ikke at de gør det igen?18:55
MomsemorHar/får vi økonomiske prob næste år?18:55
ZilvadorTja...vi må vel se på muligheder og alternativer18:55
ZilvadorLige nu er Adsense det bedste forslag18:55
ZilvadorMomsemor, budgettet viser et gabende underskud18:55
Christian_Arvaiumiddelbart går det galt om 1½ år18:55
nicky441Det ville være rart, ihvertfald18:55
nicky441Men jeg skal forsøge at få kigget på det :) Det fleste forhindringer burde være fikset nu18:56
Zilvadornicky441, kan vi hjælpe? Og ved du, hvornår det kan komme på plads? Eller har du brug for hænder til at tage fra?18:56
Christian_Arvaider er jo også muligheden for at genindfører betaling for medlemskab, men det vil jeg ikke anbefale, da vi gerne skulle have mange flere nye med18:56
Zilvadornicky441, godt. Du nåede at svare :)18:56
henning3Eller er der nogen som har forbindelser til firmaer som vil donere en VPS? Det var jo også en mulighed at reducere udgiften18:56
lars_t_hHvad er udgifterne per år, ca.?18:57
henning32k18:57
Christian_Arvai+ domæin og ssl osv (ca 500 kr)18:57
neglesaksca 2.7 k18:57
ZilvadorGodt. Jeg tror, at vi skal samle op på det på næste møde. Folk er velkomne til at fortsætte samtalen efter dette møde også18:58
neglesaks+118:58
lars_t_hhar vi så 50 personer der vil donere 52 kr/år?18:58
ZilvadorForslag er velkomne18:58
Zilvadorlars_t_h, nej :)18:58
lars_t_hMåske vi skulle få en PalPal donationsknap eller ligende?18:59
lars_t_hDet kan ikke skade18:59
nicky441Jeg ville gerne, men en tidligere afstemning på forummet sagde nej18:59
Zilvadorlars_t_h, hermed tilføjet til forslagslisten. Så kan vi tage det op igen senere18:59
Zilvador(tidligere afgørelse også noteret)18:59
ZilvadorNæste punkt på dagsordenen19:00
ZilvadorJeg har modtaget en ny sending Ubuntu-DVD'er19:00
ZilvadorSå folk kan igen indlægge bestillinger, hvis de skal bruge nogle til arrangementer eller lignende19:00
* lars_t_h har stadig rigeligt19:00
ZilvadorDe er velkommen til at skrive til mig direkte, når behovet skulle melde sig19:00
MomsemorNu tør jeg næsten ikke spørge, men Martin fra Kolding vil gerne have 50 stk :-)19:01
ZilvadorMomsemor, I er gode aftagere :)19:01
ZilvadorHar jeg hans adresse?19:01
MomsemorDu kan bare sende dem til mig, så tager jeg dem med til ham. Han kommer i Aarhus19:01
Christian_Arvaisender han så nogle fine billeder retur? ;)19:01
ZilvadorSuper19:02
henning3zilvador. Vi har masser i Sønderborg. Vi bruger næsten udelikkende Lubuntu, så der er ikke det store aftrækt på ubuntu-dvd'er19:02
ZilvadorJa, billeder ville være fint19:02
MomsemorDet siger jeg til ham ;-)19:02
Zilvadorhenning3, fint fint19:02
nicky441(tråd om donationer https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=17244)19:02
MomsemorMåske han kunne stille en "donationsboks" op, når han deler dem ud. Det må han vel godt, eller hvad??19:02
lars_t_hgodt nicky441 - så kan vi få startet en debat19:03
nicky441lars_t_h, gerne for min skyld. Tråden er også gammel, så måske tingende har ændret sig19:03
ZilvadorMan må gerne bruge donationsbokse :)19:03
MomsemorOk :-)19:03
ZilvadorSå længe det ikke 'kræves' at lægge penge i den ;)19:04
MomsemorNej selvklart19:04
ZilvadorGodt. Punktet kan vist lukkes. Som sagt er jeg åben for bestillinger19:04
henning3Jeg kan kun tilslutte mig en donations-mulighed. Kontigent 19:04
neglesaks+119:04
ZilvadorSidste punkt er eventuelt.19:04
henning3Jeg kan kun tilslutte mig en donations-mulighed. Kontigent kan let sende fok væk igen.19:04
henning3!19:04
Zilvadorhenning3?19:05
henning3Alslug deltog i En meget våd men ellers vellyttet Kulturnat i Sønderborg i fredag. Lørdag d 6/9 deltager vi i noget lignende dog i noget mindre målestok i nærheden af aabenraa19:06
Zilvadorhenning3, Godt at høre19:06
ZilvadorEr der billeder fra kulturnatten?19:06
ZilvadorDet var synd, at vi aldrig fik kulturnatten på Fyn op at køre19:06
henning3Vi har får trykket visitkors, bannere, og tshirts med logo (dog ikke specikt ubuntu, men de flest maskiner på standen kørte dog en eller anden variant af ubuntu19:06
MomsemorSuper19:07
ZilvadorGodt arbejde!!19:07
neglesaksFLot.19:07
Zilvadorhenning3, er der billeder?19:07
henning3Vi skal have lavet flyers i samme layout, og delt ud når vi får lidt mere tid ;-)19:07
henning3Desværre ikke det store. Vi var ved at drukne i regn, og blæst, så vi havde nok at gøre med at holde styr på tingene ;-)19:08
ZilvadorForståeligt :)19:08
ZilvadorI må sige til, hvis I kan bruge hjælp til 6/919:09
ZilvadorVelkommen guest123_ 19:09
henning3Men jeg skal se om der kan blive taget nogle billeder den 6(919:09
ZilvadorSuper19:09
henning3VI kan altid bruge en hånd ekstra. Er du i området?19:09
lars_t_hTil Røde Kors Middelfart er der indleveret en Lenovo PC med Win XP på, den lægger jeg Lubuntu eller Linux Mint 17 med Mate desktop og så sælges den19:09
Zilvadorhenning3, desværre ikke. Jeg tænkte mere på materialer, der kan sendes eller lignende19:10
lars_t_hMaskinen er er af tænkepadde type - rigtig god hardware, batteriet virker ikke rigtig mere19:10
Zilvadorlars_t_h, privat projekt?19:11
henning3zilvador: vi har som sagt lige inversteret i diverse pr-matriale se evt på alslug.wfz.dk ;-)19:11
ZilvadorDet tager jeg lige et kig på senere :)19:11
ZilvadorGodt arbejde i hvert fald19:11
lars_t_hhej guest123_ præsenter gerne dig selv19:11
ZilvadorHan er væk19:12
henning3lars_t_h: overvej om et nyt batteri kunn betale sig - til en bekendt med en lenovo kostede en nyt batteri på ebay omkring 200kr19:12
lars_t_hnå ok19:12
ZilvadorEllers kan jeg fortælle, at vi som Loco er blevet tilbudt at få tilsendt den nye udgave af The Officiel Ubuntu Book19:12
ZilvadorDer skulle gerne være både en elektronisk kopi og en papirudgave19:12
ZilvadorDen kan jeg sende rundt, hvis det har interesse19:13
lars_t_hhenning3, det gør den genbrugsbutik ikke, for så skal maskinen med nyt batteri kunne sælges for mere end 200 kr19:13
ZilvadorJeg har på forhånd en bog liggende et sted. Jeg mener, at den omhandler Ubuntu til servere19:13
ZilvadorAndre der har noget til eventuelt?19:14
henning3lars_t_h: Det burde også være muligt. En maskine uden batteri kan da ikke give mange kroner.19:14
joevserhvilket bat er det der skal,bruges19:14
Zilvador3....2....1....19:14
henning3slut19:14
ZilvadorJeg tror godt, at vi kan hæve det officielle møde :)19:15
henning3:-)19:15
lars_t_hhenning3, den har batteri til max 1/2 time19:15
neglesaksTak for et godt møde allesammen.19:15
ZilvadorTak for et godt møde. Det var et af de bedre19:15
BlfriisTak for i aften19:15
sbc_Zilvador, Tak for i aften :)19:15
MomsemorIlm19:15
lars_t_htak for godt møde19:15
Zilvadorsbc_, selv tak :)19:15
lars_t_hmomsemor ...19:15
Momsemorjep19:15
henning3lars_t_h: Ok. Så er det jeg ikke helt dødt. :-) Men afhængig af model, kan det være ret billigt.19:16
lars_t_hMomsemor, har du læst mit nyeste indlæg i Nemubuntu tråden?19:16
henning3momsemor: Sker der noget offentligt i Kolding, siden han havde brug for disks?19:16
lars_t_hMomsemor, du skal ikke føle dig presset19:17
MomsemorÅh, er det dig..... ja jeg har fået det læst, skal nok sende oplysningerne til dig, har bare ikke haft tid ;-)19:17
MomsemorMartin laver computere med Ubuntu på19:17
lars_t_hMomsemor, ja jeg er lath på forum :)19:17
neglesaksgodaften og hav en god uge19:18
Momsemorog så arbejder han i en computerbutik, hvor han reklamerer for Ubuntu19:18
MomsemorHav en fortsat god aften :-)19:19
joevserTak for i aften og godnat19:19
lars_t_hMomsemor, bare gør det når du har tid - jeg får ikke tid til at kigge på det igen før tidligst på sent lørdag aften19:19
Momsemorok, hejsa....19:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!