/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/27/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.06:40
hans_goede morgen07:05
lordievadero/07:06
hans_hier zijn we weer met een ubuntu -mate versie07:06
YamakasYgoedemorgen!07:22
YamakasYbogus-: he hallo07:23
bogus-;)07:23
YamakasYhaha07:23
bogus-is er al wel een bugmelding gedaan?07:23
YamakasYgrappig07:23
YamakasYja heb ik07:23
YamakasYhet is vreemd, veel mensen hebben dit en een copy in het late_command werkt niet07:24
bogus-even fietsen naar werk, bbl07:24
YamakasYok goede reis07:24
hans__lordie ben je er nog07:34
lordievaderhans__: Zie /names ;)07:38
hans_zie namen zat maar hor ze nooit07:39
hans_hoekan het dat ik mijn nas niet zie07:39
hans_in mijn net werk zie ik hem niet07:39
lordievaderhans__: De meeste zitten te idlen, maar ze ontvangen jouw berichten wel ;)07:42
lordievaderhans__: Kun je je nas pingen?07:42
hans_sorry07:42
hans_ping ip he07:43
lordievaderYes, "ping <ip-nas>"07:43
hans_lekker dan kpn geweest en geen verbinding meer ff in de meterkast kijken07:44
hans_he is nog vroeg denk, gisteren is de stroom er ff ageweest07:46
hans_de lul07:46
lordievaderhans__: Let op je taalgebruikt, Ubuntu kanalen zijn family friendly.07:48
hans_sorry maar het geheel was aan me zelf gericht07:48
lordievaderhans__: Neemt niet weg dat dat soort taalgebruik hier niet gewenst is.07:50
hans_nogmaals mijn excuses07:51
=== Cugel_ is now known as Cugel
hansis het prog gigolo om mijn Nas te automounten een goede keus10:05
lordievaderhans: Kun je daar niet beter wat scriptjes voor schrijven?10:08
hansals dat beter is wel maar is daar een tutorial voor10:09
lordievaderhans: https://help.ubuntu.com/community/Beginners/BashScripting10:22
hansthx10:25
=== maikel-quassel is now known as Maikel
lordzettubuntu wil niet afsluiten15:05
lordzettiig niet met de knoppen15:05
YamakasYlordzett: stekker eruit ?15:05
YamakasYinstalleer acpi15:05
=== burn_ is now known as burn
lordievaderGoede avond.18:19
GreenfactHoe en waar vind ik het WW voor sudo opdrachten20:01
OerHeks 20:02
systeembij je systeembeheerder20:15
hans_hi21:36
hans_hoe kan ik de theme van hexchat aanpassen21:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!