/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/27/#ubuntu-no.txt

_404`dVel da så09:43
_404`dSkolen har to nettverk, der bare en av de funker på Linux og du må manuelt endre autentiseringsmetoden09:43
_404`dAtpåtil, om du ikke er heldig vil du bare få en av flere mulige kryptisk feilmelding fra wpa_supplicant09:44
_404`d*kryptiske09:44
Malinuxhm, irriterende det hørtes ut da10:15
RoyK_404`d: 802.1x eller mac-adresse-blokkering eller noe? hvis det er sistnevnte, kan du jo prøve å stjele mac-adressen fra en eksisterende maskin ;)16:31
_404`dSom sagt /det andre nettverket/ funker16:33
_404`dSå basically uvenlig satt opp16:33
RoyKbegge trådløse?16:35
RoyKsom regel er det bedre sikkerhet på trådløst enn på kabla nett, siden endel systemadministratorer av en eller annen grunn tror at ingen kan finne på noe så dumt som å stikke inn en tp-kabel i veggen16:37
_404`dBegge to er sikret, begge to bruker samme server for autentisering16:39
_404`dMen har kommet meg på, de sa det bare var "ett nettverk som støttet Linux"16:40
_404`dIDK hvordan de har fått til det da16:40
RoyK_404`d: mulig de bruker <hemmeligautentiseringsprotokollutviklaforåslippehækkere>16:58
_404`dhue hue17:01
RoyK_404`d: hva slags feilmelding får du om du prøver å koble deg på det nettet som etter sigende ikke har linux-støtte?17:30
_404`dHusker ikke helt, og nå er jeg nådd "bryr meg ikke lenger"-punktet17:30
RoyKheh17:30
_404`dFor å si det sånn, det var det de sa men tviler på at det er det som egentlig ligger bak17:31
RoyKhøres noe tvilsomt ut17:31
RoyKlag 2-autentisering er ikke så magisk17:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!