/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/08/27/#ubuntu-se.txt

larsemilmorrn06:07
larsemileinand: www.elinux.org/Minnowboard:MinnowMax06:44
einandlarsemil: tack06:56
Barremissar jag delar av diskussionerna eller svarar larsemil på en fråga einand ställt för länge sedan?07:00
macrobaten häftigare hallonpaj07:01
larsemilBarre: han ställde igår runt lunch frågan om rpi med mer ram.07:03
=== bamsefar_ is now known as bamsefar
Barrelarsemil: aah.. ok, då känner jag mig trygg08:52
* ePax bråkar med Bacula hmmm09:03
einandBarre: han svara på en fråga jag ställde igår09:25
Barreeinand: jag såg det.. snacka om dålig latency09:30
larsemilBarre: du kan vara trygg11:55
=== arcsky_ is now known as arcsky
Screedogoddag i kanalen15:39
johanbrhttp://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_single-board_computers har en tabell över SoCs15:45
johanbrsjälv gillar jag wandboard och cubieboard15:45
DynamitBananaPi har mer ram-minne om jag hänger med rätt15:48
Dynamitnär det gäller en fråga rätt lång tillbaka i tiden15:48
=== Markslap is now known as Mark
PsynoKhi0hej, nyinstallation av Trusty över Precise gick snett och EFI-partitionen har pajjat, är det chroot som gäller?16:57
einandJag har 3 stycken betacoins för mailbox17:13
einandom någon vill ha en17:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!