/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/01/#ubuntu-nl.txt

=== bogus`- is now known as bogus-
=== Den_Beiren is now known as DenBeiren
=== Dykam_ is now known as Dykam
lordievaderGoede morgen.07:48
=== burn_ is now known as burn
=== trijntje_ is now known as trijntje
perre g'naaf17:38
lordievadero/18:11
perre't begint al aardig goed te komen in bash18:16
lordievaderDat is goed om te horen.18:16
perreheb xmllint & xmlstarlet ook al ontdekt18:17
perreen heb sed onder de knie nu18:17
perreen het function gedoe gaat ook al aardig18:17
perre'k moet me enkel neerleggen bij het rechtlijnig gedoe van bash18:18
perrejuist... kleur heb ik ook al ontdekt :D18:18
lordievaderWat bedoel je precies met rechtlijnig?18:19
perreeerst dit en dan dat wat anders werkt het niet18:19
lordievaderHoe had je het anders gewilt?18:20
perrehad graag sommige dingen op een andere plaats willen zetten maar het maakt niet uit18:20
lordievaderperre: Functie calls kun je overal plaatsen waar je maar wilt.18:21
perrefunction bléh { ... } ?18:23
lordievaderIk zou die unicode char er wel uit halen ;)18:23
lordievaderMaar dat is een functie definitie ;)18:23
perreals ik bléh aanroep voor de function dan krijg ik een opdracht niet gevonden error18:23
lordievaderperre: Oke, je moet hem eerst defineren. Daarom plaats ik de main functie altijd als laatste ;)18:24
perreik krijg er nog wel vat op18:26
perrehet is indertijd met python ook gelukt18:26
lordievaderTuurlijk, Python is awesome :D18:27
perreenkel die tabstops :D18:28
perreda moest ik gewoon worden in het begin18:28
perreding wou niet werken... 1 tab verkeerd18:29
perretoen heb ik progje leren kennen dat de code nakijkt op opmaak18:29
lordievaderperre: Een behoorlijke IDE wil ook helpen.18:30
perrein depth editor ?18:32
lordievaderhttp://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment18:32
perre'k gebruikte gedit18:33
perredat deed het ook18:33
perre :)18:33
Flipselsgeany is erg fijn en lichtgewicht18:59
Flipselsals je gedit gewend bent, is die makkelijk & herkenbaat18:59
Flipsels*herkenbaar*18:59
Maikelgedit19:16
Maikellolz19:16
Flipselsgedit werkt prima hoor19:22
Maikeleen persoon die een beetje script/edit/code gebruikt een IDE die beter is dan gedit19:28
Maikelzoals vi of emacs19:28
Flipselswat jij wil, maar ik kan beter met gedit uit de voeten dan vi. Zolang de editor maar syntax highlighting ondersteund.19:40
Flipsels(gebruik zelf al sinds jaar en dag joe, werkt nog steeds prima)19:41
Maikelmja er kan zoveel meer met vi19:42
Maikelhet is het waardt om te leren19:42
Maikelvan regexp naar visual mode19:42
Maikelspell checking enz19:42
perreen vloeken om vi af te sluiten ;)19:45
Flipselsnee, vooral vloeken omdat je het op moet starten19:45
perrevroeger gebruikte ik gedit... nu nano19:46
Flipsels(gebruik vi alleen op kale machines of unix bakken die niks anders hebben)19:46
lordievaderVi/Vim is geweldig, het is vloeken als je Nano moet opstarten...19:46
perreals ik maar kan typen... de rest maakt me niet zoveel uit19:46
Maikelik dacht dat voorheen ook19:47
Maikeltotdat ik moeite stak in het leren van een IDE, zoals Vi19:47
Maikelik heb heel lang nog emacs en vi gedraait19:47
perreik gebruik wat ik ken want ik weet ( nog ) niet beter19:48
perreen zolang het doet wat ik wil vind ik het goed genoeg19:48
perresoms kost me het me pakken meer werk maar dan pakken we er dan maar bij19:49
perreheb ooit eens een xml gemaakt voor een gui19:49
perrelater kwam ik te weten dat er een programma voor bestaat om dat te doen19:50
perreik maakte die toen in gedit19:50
perrezal ik nooit vergeten want het was hel om dat te laten werken :D19:50
Maikeldaar heb je van geleerd20:05
Maikeldat kon dus geen kwaad20:05
perreheb al veel geleerd20:26
perremaar ben ook al veel vergeten20:26
=== Quadagh_ is now known as Quadagh
lordievaderIptables configgen is best lollig :D20:29
perretabstops toevoegen met sed in een bestand ook :)20:44
perresed maakt me soms gek met dat / \ gedoe21:04
lordievaderperre: Gebruik een andere delimiter.21:09
perrezoals ?21:09
perreben aan het leren dus wat ik wil weten zoek ik op en ik zie wel wat google me brengt :)21:10
perre'k vond sed al een pak beter dan dat echo "blah" | tee -a gedoe21:10
perre'k wil zo min mogelijk output op m'n scherm21:10
lordievaderperre: sed 's,sd,hd,g'21:12
perrehoe meer ik in bash prul hoe meer ik het c gevoel krijg22:10
NoirXperre klopt, globaal lijkt bash op de taal c, maar de verschil is groot ook, bash is kravhtige programmeertaal22:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!