/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/13/#ubuntu-tr.txt

TurkerTunaliselamlar13:17
TurkerTunaliapache2 kurduktan sonra DocumentRoot ayarını değiştirdim ama "ForbiddenYou don't have permission to access /index.html on this server." hatası almaya başladım.13:17
TurkerTunaliyeni klasörde hangi izinlerin verilmesi gerekli bilginiz var mı?13:18
okayokayCevap verecektim ama adam gitmis :)13:44
Kartagis&later tell TurkerTunali Dizin izinleri 0755 olmalı. Senin aldığın hata dizinde index.html ya da index.php olmamasından kaynaklanıyor olabilir.17:57
f0undKartagis: The operation succeeded.17:57
=== f0und is now known as 7F1AA6WT2
=== 7F1AA6WT2 is now known as f0und
=== Aranel[Pi] is now known as Aranel

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!