/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/13/#ubuntu-vn.txt

=== n0bawk`` is now known as 1JTAAF8OM
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor636hello02:30
quydovhello02:31
=== 1JTAAF8OM is now known as n0bawk
vubuntor942mình có vấn đề cần các bạn giúp đỡ, cụ thể là mình cài ubuntu trên máy hp probook 4420S nhưng cứ vào tới màn hình có chữ  unbuntu loading là đơ luôn, có ai từng gặp vấn đề này chưa vậy?03:07
n0bawkvubuntor942: cài xong rồi mwói đơ hả?03:16
n0bawkhay là nhét đĩa vào chạy đã đơ?03:16
vubuntor942nhét đĩa vào đã đơ bạn ạ03:29
vubuntor942chạy tới phần đấy là dừng hình luôn ko tiếp tục được nữa03:30
n0bawkthế bạn check lại đĩa xem có bị vấn đề gì ko03:30
vubuntor942mình cài từ usb cũng bị vậy03:30
n0bawkvẫn đến được chỗ chọn cài đặt hay là chạy live demo hay là test đĩa?03:30
n0bawkvấn đề là cái tập tin iso tải về đã chuẩn chưa03:31
vubuntor942mình down trên trang chủ luôn nên nghĩ là tập tin đã chuẩn03:31
n0bawkbạn down về03:32
n0bawkphải chạy chương trình checksum03:32
n0bawkxem file tải về có bị lỗi ko03:32
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
n0bawknếu nó bị lỗi thì tất nhiên ko cài đc03:32
n0bawk-> check hết mọi thứ ngon lành đi rồi sẽ tính tiếp03:32
n0bawkhoặc bạn thử cắm vào máy khác xem có bị tương tự hay ko03:32
vubuntor942ok bạn cái này mình chưa check để mình down lại rồi check xem sao03:32
n0bawkò03:45
_Tux_vubuntor942: acpi=off03:53
_Tux_chạy low-mode graphic nữa03:54
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== quydov is now known as ubungu
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
lewtdshttp://www.omgchrome.com/first-4-chrome-android-apps-released/05:55
SuperLuserv2[ These are the 4 Android Apps You Can Now Run on Chromebooks - OMG! Chrome! ] - www.omgchrome.com05:55
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== OfficeCrab is now known as CoconutCrab
=== CoconutCrab is now known as DeadCrab
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== DeadCrab is now known as CoconutCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!