/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/25/#ubuntu-se-mote.txt

HakanSGod kväll.18:01
GunnarHjHejsan18:01
trixonHej18:02
johanreHej18:02
JoWaAfton.18:02
HakanSKan vi avvakta 5-10 minuter innan mötet börjar?18:02
trixonok18:02
johanreHelt ok för mig18:02
GunnarHjfunkar för mig18:03
HakanSSådär. Då är jag redo.18:12
HakanSVälkomna till mötet.18:12
HakanSVi är ju inte så många här, så jag tycker det räcker med att välja någon som skriver protokollet.18:15
HakanSFörslag?18:16
GunnarHjJoWa?18:17
HakanSLåter bra.18:18
JoWaOK.18:18
GunnarHjHakanS: Någon måste leda mötet framåt. Du som kallade kan väl göra det?18:20
HakanSOK.18:21
HakanSFick telefon.18:21
GunnarHjSkall vi behandla protokollet medan vi väntar på HakanS?18:25
HakanSProtokoll från förra mötet18:25
GunnarHjhttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te36/Protokoll18:26
HakanShttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te36/Protokoll18:26
GunnarHjInga invändningar här.18:26
HakanSOk för mig18:27
HakanSInga invändningar?18:29
JoWaInga invändningar mot det protokoll jag skrev. ;)18:29
HakanSDå går vi över till nästa punkt.18:30
trixonDet var all tid jag hade, tack för mig.18:30
HakanSRapporter från grupperna18:30
GunnarHjFinns väl bara en grupp, och morpa avrapporterade i forumet.18:31
HakanSSåg bra ut.18:32
GunnarHjNästa punkt?18:34
HakanSAtt göra-listan18:35
GunnarHjJag har lagt till två nya punkter sedan förra mötet: Dels en om den avstannade forum/organisationsöversynen, dels en om IRC.18:35
GunnarHjBarre skulle kika på IRC-punkten när han får tid efter semestern.18:37
johanreForumgrupperna är dock uppstädade18:37
GunnarHjjohanre: Menar du att den punkten kan anses vara avklarad?18:38
johanreJa, så långt som de städuppgifter Lao gav mig, vill säga.18:39
GunnarHjDå markerar jag den som avklarad senare, om ingen protesterar.18:41
HakanSLåter bra.18:42
HakanSSjälv ska jag börja titta på portal-punkten.18:42
HakanSNågot mer att nämna om att-göra-listan?18:46
HakanSAnnars kan vi gå över till nästa punkt.18:46
HakanSE-legitimation18:47
GunnarHjMin punkt. Presenterad i agendan. http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/861/detail/18:47
JoWaInga invändningar mot diskussion med Telia.18:49
HakanSJag har heller inga invändningar mot detta.18:50
HakanSKör på Gunnar.18:51
GunnarHjOk, då anser jag mig ha gemenskapens mandat att gå vidare. Tack!18:51
HakanS* Tid för nästa möte18:53
HakanS23/10 kl 20.00 ??18:55
GunnarHjLåter bra. Släppdagen för Utopic. :)18:56
JoWaHm, får se till att vara uppdaterad och klar kl. 20 då.18:56
GunnarHjJoWa: Menar du du eller utopic? ;)18:57
JoWaJag blir nog aldrig uppdaterad, men förhoppningsvis Ubuntu.18:58
HakanSDå spikar vi det.19:00
HakanSNågra övriga frågor?19:00
GunnarHjEn sak:19:00
GunnarHjDen här gången hade vi klarat av förra mötets protokoll efter en halvtimme. Då tröttnade trixon (vem det nu är). Vi måste anstränga oss att starta på utsatt tid och köra på i lite högre tempo.19:01
JoWa+119:01
HakanSHelt rätt Gunnar.19:05
HakanSBättring utlovas.19:05
GunnarHjDå är jag nöjd. :)19:06
HakanSDå förklarar jag mötet avslutat och tackar alla för deltagandet.19:07
JoWaTack.19:07
HakanSNu väntar hushållsarbete.19:07
GunnarHjFortsatt trevlig kväll, alla!19:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!