/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/25/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== ubungu is now known as quydo
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== quydo is now known as ubungu
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== ubungu is now known as quydo
=== quydo is now known as ubungu
=== ubungu is now known as quydo
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor125mọi người cho mình hỏi. mình ms chuyển sang dùng linux.03:39
vubuntor125máy mình có hai ổ cứng. một ổ 32gb đang cài linux lên đó. mình muốn chỉnh file lưu khi down xong của Jdownloader lên ổ kia để tránh full ổ nhưng sao trong mục chọn chỗ lưu lại ko có ổ kia( ổ không cài win)03:41
TuxChanDoivubuntor125: thì vào options của jDownloader mà chỉnh?03:46
vubuntor125mình có nói ở trên đấy. vào setting chỉnh nhưng nó không hiện các ổ đĩa của ổ cứng kia. Chỉ hiện thị root.... mình không muốn lưu lên ổ cài linux, .03:51
=== quydo is now known as ubungu
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== ubungu is now known as quydo
vubuntor107co ai k06:36
TuxChanDoikhông06:36
vubuntor107giup t vs giup t vs06:37
vubuntor107sao cai ethernet network t k enable dc06:37
vubuntor107chi dung wifi dc thoi06:37
vubuntor107cam cap vao k dc06:38
vubuntor107TuxChanDoi help me06:41
vubuntor107k ai giup toi ah06:46
vubuntor107buon the06:46
n0bawkcắm cáp vào có cấp đc ip ko?06:48
vubuntor107k06:50
vubuntor107k co phan ung gi ca06:50
vubuntor107luon luon disconnected06:51
n0bawkthế chắc ko cấp đc ip06:55
n0bawkbình thường bạn vẫn vào đc?06:55
vubuntor107bt t vao bang wifi06:56
vubuntor107nay cam thu bang day nhung k dc06:56
n0bawkthế thì check lại07:11
n0bawkswitch/router07:11
n0bawkcheck lại dây07:11
n0bawkrồi sau đó check xem có cấp phát đc ip hay ko07:11
n0bawkko cấp đc ip thì đặt ip tĩnh07:11
n0bawknói chung là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên07:12
n0bawkmuốn biết vì sao thì phải điều tra + thử nghiệm dài dài07:12
vubuntor107t rut day cua bo phat wifi cam truc tiep vao may ma07:12
vubuntor107chac chan k phai tai day roi07:12
vubuntor107ma n0bawk dang dung linux nao vay?07:19
n0bawkvubuntor107: ubuntu?07:33
vubuntor107uh07:33
n0bawkcũng có thể là bạn dùng chung với windows07:33
n0bawknếu dùng chung với windows07:33
vubuntor107k07:33
n0bawkthì vào windows tắt cái power management của cái ethernet đi07:33
n0bawkvậy thôi07:33
vubuntor107t cai han ubuntu roi07:33
vubuntor107xoa windos di roi07:33
n0bawktrước đó có cài windows?07:33
vubuntor107co07:34
n0bawkthế chắc là dị rồi07:34
n0bawkbị hw locked :))07:34
vubuntor107cai bi loi hay sao ay07:34
n0bawktúm lại là h vào bios07:34
vubuntor107luc cai no download packages ca ngay cung k xong07:34
n0bawktìm các clear cái state của cái card07:34
vubuntor107den nua dem moi xong07:34
n0bawkthế thôi07:34
vubuntor107@@07:34
vubuntor107hay t cai ban ubuntu thap hon07:35
vubuntor107state cua card la gi07:35
=== quydo is now known as ubungu
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== TuxChanDoi is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as TuxChanDoi
=== TuxChanDoi is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as TuxChanDoi
vubuntor317xin chao moi nguoi19:45
vubuntor255hi20:20
vubuntor255moi nguoi co the giup minh duoc ko20:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!