/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/29/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.06:23
perre oii16:42
perreiemand enig idee waarom sudo sed -i '/^              \#/d' wel werkt19:43
perre tabs met ctrl + v en dan tab19:43
perre en met \\t\\t niet ?19:43
lordievaderProbeer het eens met \t\t19:46
* perre petst zichzelf tegen het voorhoofd19:46
perretnx19:47
lordievaderDuurde bij mij ook even voor ik hem zag ;)19:47
perre'k was zoekende in een .sh bestand dat ik eerder gemaakt had naar de tabstop voor sed19:47
perrein het sh bestand met \\t19:47
perre mmz19:48
perrein het .sh bestand moest ik \\t gebruiken19:48
perre anders wou het niet werken19:48
lordievaderLigt eraan hoe en wat je precies wilt printen.19:49
perreik wou alle 'comment lines' verwijderen19:50
perremaar het commando voor een comment line waar de # als eerste teken staat of elders ( na 2 tabstops ) is precies anders :)19:50
lordievaderZodat je over een week niet meer weet wat het doet? :P19:51
perrehéhé lol19:51
perre het is de default-ssl van apache19:51
perre 219:51
perredie is nog zo erg niet als de comment lines eruit zijn19:51
perreheb vandaag phpmyadmin deftig aan de praat gekregen19:53
perrewas m'n root sql pswd vergeten19:54
lordievaderIk ben blij vanphpmyadmin af te zijn... zullen we trouwens in #ubuntu-nl-offtopic doorgaan?19:54
perreja mag ook19:54
tristandhey hey22:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!