/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/29/#ubuntu-no.txt

AeyounDe norske Debian og Ubuntu mirrorene peker nå til Sverige. Uninett har vist fylt opp diskene sine.09:40
geirhaHar de ikke gjort det lenge?10:19
Aeyoungeirha: først nå de ble så ute av sync at pakkesigninga sluttet å fungere, omdirigert i morges engang.14:14
RoyKAeyoun: mhm - fikk epost fra dem om at diskene var fulle14:44
geirhamener å huske at den var omdirigert til Sverige en gang før også ...15:23
RoyKgeirha: tror det er en dedikert boks med egne disker - litt vanskelig å utvide sånne15:24
RoyK(vanskelig eller dyrt)15:24
RoyKUiO har en særegen forkjærlighet for å kjøre på dedikerte bokser - gammeldags tenkning, spør du meg15:25
MalinuxAeyoun: jeg får enda ikke video i opera 26 developer for linux hos f.eks. dbtv15:58
Malinuxhva er galt med kodekene de bruker der?15:58
AeyounMalinux: du trenger ffmpeg 2.3.0 eller nyere18:07
AeyounRoyK: det er veldig oversiktlig i budsjetter og slikt med dediserte bokser.18:08
RoyKMalinux: ffmpeg har vel gått ut på dato for avconv18:08
RoyKAeyoun: dedikerte, ikke dediserte ;)18:08
MalinuxAeyoun: jeg bygde ffmpeg fra source, men det påvirket ikke noe18:15
Malinuxoppskriften som står nedi her: http://forums.opera.com/discussion/1845559/can-you-summarize-for-me-opera-25-under-linux-with-flash-and-html5-videos/p118:16
Malinuxså har bygd og installert ffmpeg 2.4.118:16
AeyounMalinux: ah, sorry. du må ha ffmpeg 2.3.x. 2.4 er ikke ABI-kompatibelt med 2.3.18:19
AeyounAner ikke hvorfor det er løst på denne måten. :-S18:19
Aeyoun(Alltid like gøy å distribuere programvare som binary blobs for Linux.)18:19
MalinuxAeyoun: aha, da kan jeg jo prøve å bygge den i stedet :)18:23
RoyKffmpeg-folket sier jo alltid "bygg fra siste kildekode"18:23
=== fyksen_ is now known as fyksen__
RoyKer vel en god grunn til at libav ble forka fra den18:24
MalinuxRoyK: men her snakker vi jo om opera-folket18:24
RoyKtida jeg jobba med ffmpeg var det rimelig frustrerende å måtte bygge om hver gang det kom en oppdatering18:24
RoyKde bytt jo om på alt - fra api-kall til flagg til hvordan gjøre ting18:25
Malinuxmen jeg kan jo poste fremgangsmåte på ubuntu på facebook i fall noen andre har prøvd seg på opera igjen18:27
Malinuxtviler på at det har noe med ffmpeg å gjøre, men nå får jeg bare mobilversjonen av nettsider jeg besøker19:14
Malinuxog jeg får enda ikke noe video19:23
Malinuxnå har jeg bygd ffmpeg 2.3.319:23
Malinuxjeg var litt raskt ute. Jeg får nå video på dbtv, men ikke på vgtv20:10
Malinuxgår jeg til db.no, så redirecter den til: http://m.db.no/?www=120:12
RoyKfunker det med andre lettlesere?20:28
Malinuxjeg kan jo teste20:30
Malinuxtestet med chrome nå. blir ikke redirectet til mobilversjonen der nei20:30
RoyKheh20:34
RoyKopera turbo eller noe?20:35
RoyKeller hva det nå heter?20:35
RoyKden som kjører ting via opera sine proxyer kan jo lett forstås som mobilting20:35
Malinuxsjekket, men nei, turbo er ikke på20:37
Malinuxdette skjer visst stort sett bare på db.no20:38
RoyKok20:38
Malinuxog aftenposten.no20:38
RoyKmulig dårlig kode der, da20:38
RoyKog forresten20:38
Malinuxvg laster normalt20:38
RoyKå lese db.no laster dårlig kode til hjernen20:38
Malinuxkanskje?! jeg aner ikke :) irriterende er det jo20:38
Malinuxjoda, men jeg leser flere aviser og om jeg ikke får lest db, så kan man vel kalle det sensur ;)20:38
RoyKfunker det med firefox?20:39
Malinuxskal sjekke20:41
Malinuxden går til rett side. desktop-versjonen20:48
Malinuxmen jeg kan jo "løse" problemet med å legge inn en sak som heller starter firefox når jeg skal lese db :p20:50
RoyKeller bare bruke firefox :P20:51
Malinuxja20:52
Malinuxmen teit å bytte nettleser når noe plutselig ikke virker20:52
Malinuxdet er liksom ikke noen løsning på problemet :)20:53
Malinuxhm, bilen har punktert, så jeg kjøper heller ny bil enn å bytte hjulet20:53
AeyounMalinux: Opera developer tools (fra menyen): Emulator: Change user-agent20:55
AeyounSe om det fungerer bedre om du later som du er firefox.20:55
AeyounDet skal dog sies at UA-sniffing stadig blir mindre vanlig. Det kommer stort sett ann på skjermstørrelsen (vindusbredden).20:55
RoyKMalinux: trenger jo ikke å bytte hjulet, da...20:56
RoyKlappe eller bytte dekk20:56
AeyounRoyK: ffmpeg ser ut til å være ment å linkes statisk (binary blob) og ikke dynamisk20:56
MalinuxAeyoun: jeg prøvde å late som jeg var chrome i sted med user agent switcher. Samme skjer20:56
AeyounBytt hele bilen.20:56
Malinuxmen kan prøve å late som jeg er firefox20:56
Malinuxprøvde firefox (Ubuntu) samme skjer20:57
Malinuxfirefox (windows)20:57
Malinuxfortsatt mobilversjon20:57
MalinuxFirfox on Mac20:57
Malinuxmobilversjon20:57
RoyKMalinux: eh20:57
RoyKMalinux: hvilken side?20:58
Malinuxdb.no20:58
Malinuxopera 26 developer linux20:58
Malinuxfor å være helt nøyaktig: 26.0.1632.020:58
RoyKmed firefox kommer jeg rett til dagbladet.no20:58
Malinuxdet gjør jeg også20:59
Malinuxmen når jeg kjører db.no i opera men later som jeg er firefox, så kommer jeg fortsatt til m.db.no20:59
Malinuxved å endre user agent21:00
AeyounMalinux: prøv control + minus ?21:03
MalinuxAeyoun: jeg kan jo prøve21:03
Malinuxzoomet ut til det ikke gikk mer, samme skjer21:04
Malinuxkan det være noe redirectgreier jeg ved et uhell har aktivert for noen sider? om så er tilfelle, hva har jeg gjort?21:07
AeyounJeg har ikke mobilversjonen av dagbla'. Sjekket nå.21:12
Malinuxmerkelich21:12
Malinuxskulle jeg prøvd en reinstall mon tro?21:12
Malinuxmen det hjelper jo ikke om det er en eller annen setting et eller annet sted :)21:12
RoyKwinb: ping21:13
AeyounMalinux: hvordan ser det ut fra et privat vindu?21:17
AeyounKan være noe i kakeboksen din eller noe sånt.21:17
AeyounControl + Shift + N21:17
Malinuxjeg kan teste :)21:19
Malinuxdet virket :D21:19
Malinuxså noe er rart i kakeboksen21:19
Malinuxså kanksje har jeg kommet borti en eller annen setting et sted, uten at jeg helt vet hva det kan være21:20
AeyounKanskje noen har sendt deg en m.db.no-lenke som har droppte kakesmuler? …21:21
Malinuxkanskje21:22
Malinuxjeg ser noe annet rart også21:22
Malinuxf.eks. når jeg går til extensions, så får jeg ikke se dem21:22
Malinuxvet at social fixer ble nylig oppdatert i helt ny versjon21:22
Malinuxså tenkte å deaktiver den i fall det er synderen21:22
Malinuxmen får ikke opp :p21:23
Malinuxhvor ligger install-mappa til opera 26 ?21:27
Malinuxkjørte nå en apt-get purge opera-developer21:33
Malinuxog så apt-get install opera-developer21:33
Malinuxnå får jeg opp extensionsoversikta21:33
Malinuxmen samme problemet med db.no21:33
Malinuxdisablet alle extensions, restartet opera og nå virker db.no21:37
Malinuxnå kommer jeg dit jeg skal21:37
Malinuxda har jeg aktivert en og en extension uten at det har gjort det mulig å reprodusere21:45
Malinuxhm, det løste seg riktignok på db.no21:47
Malinuxmen på aftenposten, så skjer det samme :)21:47
Aeyounhttps://youtu.be/fsgWUq0fdKk22:01
RoyKhttps://www.youtube.com/watch?v=vbQkInUThCw22:05
RoyKkan nesten lukte svetten til Egil når jeg ser filmen22:09
RoyK(og den lukta ikke godt)22:10
RoyKhttps://www.youtube.com/watch?v=ysUjYAi0WcQ22:12
RoyKtror Egil representerer den sangen ganske godt :D22:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!