/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/09/29/#ubuntu-pl.txt

=== lolz is now known as Guest61580
mati75ari-tczew: możesz wrzucać pakiety do repozytorium?21:04
ari-tczewmati75: mogę, universe/multiverse21:04
mati75ari-tczew: tam, to moje z debiana się kopiują21:05
mati75ari-tczew: więc w sumie mogę do debiana wrzucić21:05
mati75ari-tczew: przydałoby się kadu pchnąć nowsze z debiana21:06
ari-tczewmati75: no teraz się nie skopiują, bo jest Final Freeze21:06
mati75ari-tczew: widziałem21:06
ari-tczewmati75: potrzebujesz coś pilnie wrzucić jeszcze w 14.10?21:07
mati75ari-tczew: wszystko wpadło już co miało wpaść21:07
ari-tczewmati75: co do kadu to fakt, w Debianie jest nowsza wersja21:08
ari-tczewmożna by zsynchronizować jako bug-fix release21:09
mati75bo będzie bardzo narzekanie21:09
mati75po wydaniu21:09
ari-tczewswoją drogą, używa ktoś jeszcze protokołu gg?21:11
ari-tczewja mam od jakiegoś czasu prawie pustą listę21:11
mati75czasem się ktoś trafi21:11
ari-tczewmati75: ok, zajmę się kadu21:21
ari-tczewdla pewności sprawdzę diff między wersjami ubuntu i debiana21:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!