/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/01/#ubuntu-cat.txt

=== NeoMahler_ is now known as NeoMahler
=== alexm` is now known as alexm
rafael_carreras#######################################################################################20:02
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:02
wagafoBon vespre!20:02
rafael_carrerasavui hem de parlar de la festa de novembre20:03
wagafoEndavant!20:03
rafael_carrerasja tenim confirmat el lloc i la data20:03
alexm\o/20:04
rafael_carrerasque semblava que ja estava confirmat, però encara no20:04
wagafoD'acord, faré els anuncis a la web i al fòrum20:04
rafael_carrerasdivendres toca fer el call for papers20:04
wagafoEspero que no haguem d'omplir la graella un altre cop nosaltres...20:04
rafael_carrerasja hi ha alguna petició de xerrada i tallers20:05
wagafoSuposo que sent a Barcelona ho tindrem millor20:05
rafael_carrerasperò ja veurem com va la cosa20:05
rafael_carrerasavui havia de venir la martina a la reunió20:06
rafael_carrerasperò no la veig20:06
rafael_carrerasper veure si ens ha d'explicar alguna idea o cosa que s'hagi de fer20:06
wagafoA veure si aconseguim instal·lar algun dual boot amb windows8, encara no ho tinc massa clar20:07
josepgallartbona nit20:09
wagafoHola josepgallart20:09
josepgallarttenim reunio?20:09
rafael_carrerassí, parlàvem de la propera festa20:09
wagafoSí, ja l'estem fent20:09
wagafoInteressaria completar la graella quan més aviat millor, així podem fer difusió20:09
josepgallartok disculpeu pero acavo de arivar de barcelona20:10
wagafoPenso que a les últimes festes vam obrir el formulari massa tard, i així és més difícil que tenim una bona participació20:11
rafael_carrerasmiraré de fer demà la crida a la participació20:11
rafael_carrerasvull dir de ponents per le xerrades20:12
wagafoSí, potser també hem d'anar mirant nosaltres de suggerir-li a gent que coneixem si els interessa presentar alguna cosa20:12
rafael_carrerassí, això s'ha de fer de seguida també20:13
wagafoNo fa falta que anem al lloc a veure com està tot, oi? Ja el coneixem...20:17
josepgallarttenim la data?20:17
rafael_carrerasjo diria que no, però en parlaré amb la martina20:17
alexm15 de novembre, crec recordar20:18
rafael_carrerassí, serà el 15 de novembre20:18
wagafoCom tenim el mirall, alexm?20:18
alexmfa dies que no el netejo :P20:18
alexmara que m'hi has fet pensar, el posaré a la motxilla i demà el posaré a actualitzar20:18
josepgallartgracies20:18
wagafoFerpecte, diria el Sisco20:19
rafael_carrerasdoncs ja estem, no?20:21
rafael_carrerasparlaré amb la martina d'alguna cosa pendent20:21
rafael_carrerasi de quina xerrada ens farà20:21
wagafoD'acord!20:21
rafael_carreras:-)20:21
rafael_carrerasdoncs vinga, bona nit20:22
alexmno prometo tenir lo de les instal·lacions automàtiques20:22
josepgallartbona nit20:22
alexmperò sí els miralls actualitzats20:22
alexmbona nit20:22
rafael_carreras###########################################################################################20:23
wagafoVinga, bona nit!20:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!