/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/04/#ubuntu-nl.txt

perreoii06:44
lordievaderGoede morgen.07:33
audioik zoek een werkende audiodriver voor mijn packard Bell S4 easynote laptop.10:30
audioIk heb geen geluid10:30
audioen al mijn audiovolumecontrols staan op maximaal10:30
=== Caroga_afk is now known as Caroga
=== Caroga is now known as Caroga_afk
=== Caroga_afk is now known as Caroga
=== Caroga is now known as Caroga_afk
hans_hoi22:37
OerHeks:-)22:38
hans_is hier iemand met awn op xubuntu22:38
OerHeksnope, gewoon ubuntu22:39
hans_ook lekker22:39
* JanC probeert zich te herinneren wat AWN ook alweer was...22:40
OerHekshttps://launchpad.net/awn/22:40
JanCah, juist Avant22:40
JanCdat is bijna herinneringen uit de prehistorie  :)22:41
OerHeksopvolger is docky ofzo22:43
JanCen ik vrees dat dingen als AWN in de toekomst niet echt meer mogelijk zullen zijn met GNOME/KDE/Unity/etc.22:43
JanCtenzij als plugin in zo'n desktop misschien22:44
JanCzeker niet eens we op Wayland / Mir zullen zitten22:45
hans_ga maar weer eens kijken of ubuntu op mijn nuc lekker wil draaien22:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!