/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/04/#ubuntu-no.txt

mhldsmalinux12:18
mhldsMalinux12:18
mhldsble K-Lined herfra12:26
mhldskan ikke skjønne hvorfor12:26
mhlds:s12:26
mhlds#bitcoin-otc12:30
mhldsprøve å få tak i han sturle :p12:30
mhldshvis ingen her har noen bitcoins til salgs?12:30
Malinuxk-lined?13:53
Malinuxhva vil detsi?13:53
geirhaBannlyst fra irc-tjeneren13:55
Malinuxjaha? why?!14:09
geirhaDet må du vel spørre ircop-en som gjorde det :p14:20
Malinuxsant14:26
mhldsMalinux: jeg har ikke peiling :s14:26
mhldsjeg skriver jo nesten aldri her engang14:26
Malinuxmhlds: ikke sant :)14:28
geirhakan hende en spammer hadde IPen før deg14:28
mhldsgeirha: jeg bruker irccloud14:29
mhldsså det er godt mulig14:29
_404`dmhlds: Kobla til med v4 eller v6?14:58
_404`dIIRC får du en unik IP på v6 med IRCCloud14:58
mhldsdet er gjennom irccloud.com15:00
mhldsikke klient15:00
_404`dJa, kobla bounceren din seg til freenode over v6 ellr v4?15:01
mhldshar ikke peiling16:04
mhldsåssen sjekker jeg det?16:04
winbikke bruk irccloud16:05
winb:)16:05
mhldshvorfor ikke?16:05
mhldshva burde jeg heller bruke?16:06
winbHvis det er slik at dere deler på ip-adresser. Du har ingen kontroll over personvern? irc over internettleser ?16:06
winbscreen+irssi på en server er alltids en vinner16:07
winbmhlds: Hvis du vil kan jeg opprette en bruker til deg på raspberry'en min som du kan kjøre irssi på18:05
mhldswinb: takk :) men ellers takk :) funker bra med irccloud hittil. bortsett fra den ene glippen18:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!