/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/04/#ubuntu-se.txt

blipperealubot: samma öde som liberaldemokraterna?02:06
Screedo_God morgon05:44
=== Screedo_ is now known as Screedo
=== arcsky_ is now known as arcsky
johanbrfrån phonzos hemsida: "Telefonsystemet ligger för tillfället nere och vi hänvisar till epost istället för hjälp."20:10
johanbrdet låter ju som bra reklam för ett företag som sysslar med ip-telefoni :)20:10
Screedohehe20:15
David-A+phonzo +älskar => 57 träffar och +phonzo +hatar => 33 träffar, alltså fortfarande på plussidan? (har inte testat dem)20:16
David-Afunkar inte plus längre. +hatar ger bara 94 träffar. det måste finnas mycket mera hat.20:19
David-Ahatar => 2 milj träffar, så ska det vara20:20
David-A"hatar" => 9 milj träffar. hmm, nu förstår jag ingenting20:22
einand_http://www.googlefight.com20:31
einand_rekomenderar den20:31
einand_tydligen fungerar inte åäö20:31
=== Hund_ is now known as Hund
realubotShalalala.23:16
realuboteinand_: Söker den på sv. Google då?23:17
realubotAnnars vet jag inte hur man ska tolka ett resultat som gäller svenska företag.23:18
realubotJag kom just på en fantastisk idé.23:22
realubotAtt ingen har tänkte den tanken förut.23:22
realubot*tänkt23:22
David-A(kliffhanger...)23:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!