/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/05/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Paket imorgon då?17:59
Philip5Flygisoft, ja jag får ju sitta hemma och vänta på det hela dagen18:10
Philip5hoppas de kommer på förmiddagen så man slipper sitta inne och vara bunden till sent på eftermiddagen18:10
FlygisoftMjo segt det där18:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!