/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/05/#ubuntu-pl.txt

jacekowski1st07:00
BlessJahsigh07:15
gjmshit12:01
Prezesoosiemka22:10
Prezesssosiemka orientuje się ktoś czy jest coś takiego w środowisko gnome shell jak aktywne narożniki ?22:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!