/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/05/#ubuntu-se.txt

David-Arealubot: kan du hålla på kliffhangern tills nästa gång jag loggar in01:32
andolmorgens05:41
ScreedoGod morgon05:43
andolHeMan: Jag funderar på att styra upp någon form utav release-öl i samband med att släppet utav 14.10. Någon invändning emot att jag plagierar den pub på Mariatorget som du använt för de senaste torsdagsölarna?06:24
blippeandol, vilken stad pratar ni om?12:57
antiiblippe: Sthlm misstänker jag.13:03
andolblippe: Hufvudstaden13:04
=== einand_ is now known as einand
=== oGG_ is now known as oGG
=== oGG is now known as Guest79338
blippe'orrible18:16
sandeliusNågon som testat 14.10 ?19:31
LabanNope, väntar tills det släpps20:21
hplchej, är det nån skillnad mellan AppArmor, SELinux och GRsec/PaX ? ubuntu kommer väl med AppArmor? är det fullständigt påslaget alla funktioner? eller hur fungerar det?21:26
delhagejs21:40
delhageja21:40
* realubot knäcker en bärs.21:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!