/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/09/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9hwj13:30
Ubuntubruger9hej13:30
Ubuntubruger9kan ikke installere ubuntu får hele tiden permission denid13:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!