/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/26/#ubuntu-pl.txt

=== lolz is now known as Guest13082
Guest13082czemu wszyscy poszli? :(02:03
=== lolz is now known as Guest35178
gregorijuswitam, może ktoś pomyślał, dlaczego 14.10 nie daje dostępu do załadowanego pendriwa? :D06:44
gregorijusbo już mam minta na dvd i wywalę s***syna z harda :D06:45
=== soee_ is now known as soee
=== gjm_ is now known as gj
=== gj is now known as gjm
WizardSiema16:33
Wizardszkodnica: Cześć!16:33
WizardKopę lat.16:33
doomdwaczesc! zainstalowalem mojej dziewczynie najnowsza wersje adobe flash na 64bit ubuntu ale nie mozna uruchomic na fb jednej z kilku gier, why?18:10
gregorijusjak uruchomić pendrive jako root?18:11
nvllxD18:12
gregorijusnie śmiesznie, na 14.10 nawet update od root idzie18:13
gregorijusa pendriwe żelazo widzi, a programy nie udostępniają mi żadnego podejścia18:13
doomdwakurwa mac :P18:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!