/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/29/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Hej på dig19:59
FlygisoftVad tror du om Quantuum Softbox 80 x 120 och en 30 x 120?19:59
FlygisoftRea på Cyberphoto nu, dock så sålde ju dom slut på 80 x 120 direkt20:03
maxjezynu har jag blåst ur windows ur datorn :)20:09
maxjezyska ha en linuxvecka tänkte jag, testa på lite olika distros20:10
maxjezyinga applåder?20:25
Philip5Flygisoft: jag har två 30x14020:32
Philip5inte märkta quantuum men väldigt lika20:32
Philip5maxjezy: heja!20:32
maxjezyanvänder ni netflix i linux?20:33
Philip5maxjezy: kanske kubuntu 14.10 som kom nyligen= ;)20:33
Philip5nope20:33
maxjezylubuntu :)20:33
FlygisoftPhilip5: Funderar på att beställa en av varje20:37
FlygisoftMen tänkte på speedlight hållaren du hade för softbox, pallar den att hålla upp t.ex en 30x140 som du har20:38
Philip5japp20:58
FlygisoftNice21:00
FlygisoftFunderar på att dra iväg en beställning på en ljusmätare också, känns som det kommer underlätta en hel del21:03
Philip5jupp, ljusmätare är rätt bra att ha21:06
FlygisoftMjo21:07
Philip5jag tänkte dra iväg beställning på fotopapper och kemi för tryck. 2 grejer var inte inne utan skulle ta upp till två veckor så då blev frågan om jag ska välja laternativ eller vänta21:07
FlygisoftAh, blir det att vänta eller?21:09
FlygisoftSå det blir att börja trycka upp från dina framkallade rullar snart då? :)21:10
maxjezygöh, installerade drivisar till grafiken och så blev all systemtext typ i storlek 1, oläsligt, ni installerar jag om.21:28
maxjezynästa gång ska jag inte installera uppdateringar eller sånt, bara ladda ner en ny distro och installera på stickan.21:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!