/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/29/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4?Spørgsmål jeg ville hør eom jeg måske må stjæle et par mintter af jeres tid ? jeg har prøvet på at sætte ssl op på min apache server men jeg kan ikke få det til at fungere..16:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!