/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/10/29/#ubuntu-vn.txt

=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== FlyingChicken is now known as ProfTofu
=== ProfTofu is now known as FlyingChicken
=== quydo is now known as ubungu
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor486em la newbie thua cac' anh12:25
vubuntor486ro rang e dang vao mang am` am` day nay` nhung moi~ lan` em update goi' ngon ngu~  (de go tieng viet) thi no' lai bao' No Internet Connection12:26
vubuntor486em phai lam sao day?12:26
vubuntor486-_- die formun, yet?12:29
MrTuxHdbvubuntor486: ờ12:30
MrTuxHdb:312:30
vubuntor486-_- no troll pls12:30
vubuntor486-_- im need some help  ~.~12:31
MrTuxHdbở đây chỉ có troll thôi12:31
MrTuxHdbkhông có help12:31
MrTuxHdbend story right :v12:31
* MrTuxHdb đợi vubuntor486 dùng tiếng việt12:31
MrTuxHdbthấy nói tiếng anh như gió12:31
MrTuxHdbmà hem google được :312:32
vubuntor486-_-  dang hoi lam sao go~ tieng viet day12:32
vubuntor486update language support bi bao' No internet connection  ma` k biet fix nay`12:32
vubuntor486vai ca Ho Tro Truc Tuyen -_-12:33
MrTuxHdbvãi cả người vào nhờ hỗ trợ12:34
MrTuxHdbvubuntor486: dùng AVIM cài vào Firefox mà gõ trong trình duyệt12:35
MrTuxHdbmà mịa12:35
MrTuxHdbnói tiếng anh ghê thế12:35
MrTuxHdbchả nhẽ không thấy nó báo là không có internet à :312:35
vubuntor486k co' internet thi dang chat kieu gi -_- nghe nhac xem fim am` am` day nay`  -_-12:35
MrTuxHdbvubuntor486: nó báo vậy12:36
MrTuxHdbthì đúng là vậy12:36
MrTuxHdbphần mềm không biết nói dối12:37
vubuntor486chup man hinh nut nao em gui cho bac xem :|12:37
vubuntor486:)) hay no' download packet tu` sever nuoc ngoai, phai thay ip tinh~ moi' cho down12:38
MrTuxHdbđếu phải12:39
MrTuxHdbip tĩnh chả liên quan mịa gì12:39
vubuntor486vao soft center keo' 1 cai source no' cung~ bao' y nhu vay  :|12:40
vubuntor486trong khi van nghe nhac xem fim online binh thuong :(12:40
MrTuxHdb*kéo 1 cái source* là cái đếu gì12:40
vubuntor486download 1 cai source ve cai -_-12:40
MrTuxHdbLOL12:40
MrTuxHdbsource code12:40
MrTuxHdbliên quan gì tới software center?12:41
vubuntor486co' moi dong` "Use this source - you need download" thi` gio` phai lam sao12:41
vubuntor486con` gi nua dau ma` press vao -_-12:42
vubuntor486k le soft center cua bac' la` dong` "Install this software" ak ?12:43
vubuntor486em dung 11.10 @@12:43
MrTuxHdb11.10 hết support12:44
MrTuxHdbcmnr12:44
n0bawkbản đó quá cũ, ko đc support nữa rồi thưa bạn12:44
MrTuxHdbai xài nữa12:44
vubuntor486huhu em co' biet dau T_T12:44
vubuntor486em k biet may' bac' thay' sao, nhung ro rang la viec nang cap & bao tri Open OS qua' ton' kem' thay vi` mua cai' key windown Close OS12:46
MrTuxHdb12:46
MrTuxHdbthế bỏ tiền mà mua Windows12:46
MrTuxHdb=))12:46
MrTuxHdbý kiến đếu gì12:47
* MrTuxHdb mua Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 thường xuyên12:47
MrTuxHdbnhà có điều kiện12:47
MrTuxHdbxoắn đếu gì12:47
n0bawkvubuntor486: ko có cái gì là perfect12:47
MrTuxHdbvubuntor486: nghèo thì chịu12:47
MrTuxHdbnhá12:47
MrTuxHdbđừng có đú12:47
MrTuxHdb:312:47
vubuntor486em co' key private win 8.0 (co' the dung cho 8.1 va 10) ma` =))  hui` em mua 2tr8 day' bac oi12:47
n0bawkvubuntor486: tuỳ vào điền kiện/nhu cầu của bạn mà dùng12:47
n0bawkvubuntor486: good12:47
MrTuxHdbvubuntor486: ờ12:47
MrTuxHdbthế dùng đi12:47
* n0bawk 's no money12:48
MrTuxHdb:312:48
* MrTuxHdb mới biết là có cả key tên là key private =))12:49
vubuntor486mint danh' game ngon hay ubuntu danh' game ngon the'  :)) em cai PTS AE AI lam` viec cai :)) k mun' lam` kho? cai bootloader12:49
MrTuxHdbvubuntor486: chả thằng mẹ nào game ngon hết12:50
n0bawkvubuntor486: thôi bạn xài win 10 đi là chuẩn rồi12:50
n0bawkkhỏi xoắn12:50
MrTuxHdbvubuntor486: đi xài windows đi12:50
MrTuxHdbkhông thiếu tiền12:50
n0bawk2tr8 licence windows + thêm license office12:50
n0bawk+ license PTS12:50
n0bawkđủ tiền mình sống vài năm roài ;)12:50
* n0bawk đi cạp rau12:50
vubuntor486em mua win thoi, con` lai em crack chu' em k ranh? dau  -_-12:50
vubuntor486em mun' cai Playonlinux de? dao` vang ma` k support nua thi thoi, em len 14 cai, lat' em quay lai hai. nao~ may' bac' tiep  :)))12:52
MrTuxHdbnửa mùa hầy12:52
MrTuxHdb:312:52
n0bawkend of story12:52
* n0bawk bò đi tập thể dục12:52
vubuntor486no, i thing it'll be replay soon :3  just wait me some minute, i'll be back >.<12:53
MrTuxHdbđệt mịa12:53
MrTuxHdbnói chuyện với người VN12:54
MrTuxHdbmà cứ phải đọc toàn tiếng anh12:54
MrTuxHdb=))12:54
MrTuxHdbvubuntor486: giỏi thế :312:54
vubuntor486:v you're welcome12:54
n0bawkvubuntor486: no one wants to play with you12:55
n0bawkMS does ;)12:56
n0bawkwe do not12:56
* n0bawk 's died12:56
vubuntor486hey, bro! Just "Noone" - not "No One" - becarefull with your pronunciation12:57
CoconutC1abspelling12:57
CoconutC1abnot pronunciation12:57
vubuntor486-_- why spllling12:58
n0bawkhttp://www.merriam-webster.com/dictionary/no%20one12:59
CoconutC1abnah, that one is for American English13:00
n0bawkhttp://english.stackexchange.com/questions/8741/noone-no-one-or-no-one13:00
CoconutC1abhere we speak engrish13:00
CoconutC1abrighto?13:00
n0bawkwho cares?13:00
* CoconutC1ab ôm mèo13:00
n0bawkhttp://grammarist.com/spelling/no-one-noone/13:00
n0bawkI am just currious 'bout "no one" or "noone" because I've never met 'noone' before >:313:01
vubuntor486lol, let's me upgrade my keyboard. i need some vietnamese symbol for fighting with u >.<13:01
n0bawkI will not fight13:02
n0bawkbecause I am a loser and you, the winner, takes all :))13:02
CoconutC1abnoooooone13:02
CoconutC1abhue13:02
n0bawknevermine13:02
CoconutC1ab:313:02
n0bawknevermind :))13:03
n0bawkthế éo nào viết thành nevermine :))13:03
* n0bawk bò đi học lại inh lích13:03
n0bawkmà nevermind sai13:04
n0bawkphải là never mind13:04
n0bawk:))13:04
* n0bawk vãi cả trình độ tiếng em >:313:04
n0bawkthôi chuồn13:04
=== CoconutCrab is now known as TeaCrab
=== TeaCrab is now known as CoconutCrab
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== MrTuxHdb` is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb`

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!