/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/02/#ubuntu-pl.txt

Wizardpa00:07
BlessJahcya00:09
ftpdWizard: dostales maial z inso?00:21
=== lolz is now known as Guest37135
Wizardftpd: Wczoraj po południu ostatni raz patrzyłem.09:23
WizardI nie było.09:23
gjmListonosz wziął urlop.09:24
Wizardftpd: Doszło, doszło.10:01
=== D` is now known as Dominiol
gregorijusWitam. Jak zrobić, by przy patrzeniu filmu nie gasł mi ekran? Qiana.16:32
TheNumbgregorijus: to kanał supportu ubuntu16:33
TheNumb:<16:33
TheNumbPod ubuntu masz taki program co się zowie "caffeine"16:33
TheNumbNiestety chyba nie działa z cinnamonem.16:33
gregorijusxfce16:33
TheNumbPróboj16:33
TheNumbMoże zadziała <:16:34
TheNumbjak nie caffeine to caffeine-plus16:34
gregorijuszainstalowałem, ale żadnych śladów w menu ani system tray16:34
TheNumbgregorijus: bo nowe caffeine nie ma menu w trayu16:34
TheNumbgrepnij sobie procesy i zobacz czy jest uruchomione16:35
TheNumbgregorijus: btw, dlaczego nie xubuntu tylko jakiś syfiasty mint?16:35
gregorijusbył xubuntu, spróbowałem 14.10 i poj**ało mi się wszystko, teraz mint16:35
gregorijusdual boot z windows 716:36
gregorijusbo jednak linux nie potrafi wszystkiego, co potrafi windows16:36
gregorijusniestety...16:36
TheNumbtak16:36
TheNumblinuks to syf16:36
TheNumb HexChat: 2.10.0 ** OS: Linux 3.16.0-24-generic x86_64 ** Distro: Ubuntu "utopic" 14.10 ** CPU: 8 x Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU @ 2.10GHz (GenuineIntel) @ 1,20GHz ** RAM: Physical: 7,7GiB, 82,6% free ** Disk: Total: 397,5GiB, 93,4% free ** VGA: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller ** Sound: HDA-Intel - HDA Intel PCH ** Ethernet: Realtek Semiconductor Co., Ltd. CIe Gigabit Ethernet **16:36
TheNumbUptime: 11m 2s **16:36
BlessJahmi o dziwo nie blokuje ekranu w vlc16:37
BlessJahoO16:37
gregorijusjak ta komenda z grep?16:37
gregorijuspoprostu grep czy jakoś tam?16:37
TheNumbgregorijus: pgrep caffeine16:37
TheNumbalbo ps ax | grep caffeine16:37
TheNumbBlessJah: bo vlc nie jest autystyczne16:38
TheNumbAle taki flash w chromie nie umie jeszcze wyłączyć wygaszania ekranu16:38
gregorijus10685 pts/2    S+     0:00 grep --colour=auto caffeine16:38
TheNumbgregorijus: alt+f2 i wpisz caffeine16:38
TheNumbi spróbuj jeszcze raz16:38
gregorijusna xfce te skruty nie działają, nawet alt-tab mi nie działa...16:40
micomskróty;)16:42
gregorijuslitwin, sorry16:43
gregorijuszainstalowałem caffeine-plus16:46
gregorijusnigdzie go nie ma :D16:46
TheNumb:D16:48
TheNumbAch to ubuntu.16:48
gregorijus<TheNumb> można jakoś wywalić to caffeine i zainstalować 2.5?16:48
TheNumbgregorijus: możesz pobrać archiwum z 2.5 i zainstalować ręcznie.16:49
gregorijusale chyba najpierw trzeba wywalić to, co już zainstalowałem?16:49
TheNumbtak16:49
gregorijusz synaptic?16:49
TheNumbjak lubisz16:50
gregorijusnie ma go tam :D16:50
gregorijuskurka, co się dzieje?!!!16:50
gregorijus:D16:50
gregorijusnic nie poszło z caffeine, pisze, że konfliktuje z kimś tam...16:57
drathirbry...22:23
m477witom22:27
m477pijemy \o/22:27
m477wopur22:27
m477kto nie pije ten z policji22:28
drathirm477: znow do % powrot/ ;/ nie dobrze, nie dobrze...23:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!