/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/13/#ubuntu-my.txt

fairuzyo\04:14
excalibr\o04:50
fairuz\\[]{}04:52
excalibrmaaf..gaya emotikon sapaan tidak dikenali05:00
fairuzhaha05:18
sabunaik mana fairuz14:12
sabunexcalibr: hack dia ke14:12
excalibrhai sabun15:53
fairuzhai16:20
fairuzasl16:20
excalibrasal mana?16:24
excalibrsekarang ni banyak betul arm komputer mcm raspi16:25
excalibrmcm2 kempen kat kickstarter dgn indiegog mintak funding utk komputer ni16:26
fairuzsemua nak glemer haha16:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!